Ο Γ. Παντελής νέος πρόεδρος της Αρχής για το «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος


..
Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γιώργος Παντελής είναι ο νέος πρόεδρος της Αρχής για την καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες.
Ο κ. Παντελής διαδεχεται τον κ. Παναγιώτη Νικολούδη ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του για να αναλάβει καθήκοντα υπουργού Επικρατείας.
Ο κ. Παντελής τοποθετήθηκε επικεφαλής της Αρχής με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, ενώ αναπληρωτής του ορίστηκε ο επίσης αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Δημήτρης Δασούλας.