Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των νέων διοικητών στις διοικήσεις των νοσοκομείων Αστέριος Φαρμάκης Διοικητής και Μανώλης Κομαδάκης αν. Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο


Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011 Τοπικά
Άρχισαν οι τοποθετήσεις των νέων διοικητών στις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας, ενώ ολοκληρώθηκε η αναδιάταξη των διοικήσεων των νοσοκομείων στο πλαίσιο των συγχωνεύσεων...
όμορων υγειονομικών μονάδων.
Στην Πιερία διοικητής του γενικού νοσοκομείου Κατερίνης - ψυχιατρικού νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου ορίστηκε ο κ. Αστέριος Φαρμάκης και αναπληρωτής διοικητής ο κ. Εμμανουήλ Κοσμαδάκης.

Μετά την αναδιάταξη των νοσοκομείων του ΕΣΥ, στο πλαίσιο των συγχωνεύσεων υγειονομικών μονάδων και της ενοποίησης των διοικητικών τους δομών, διαμορφώθηκαν κοινές διοικήσεις σε 78 ομάδες νοσοκομείων.