ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΕΙ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Θεσσαλονίκη, 5/4/2011
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Εταιρείας Quacquareli Symonds (QS), που ειδικεύεται στις κατατάξεις των Πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο, το Α.Π.Θ. κατέχει την 199 θέση παγκοσμίως στα πεδία των Πολυτεχνικών Επιστημών και της Πληροφορικής με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στη θέση μεταξύ 51 – 100.
Σημειωτέον ότι το Α.Π.Θ. ως Ίδρυμα κατά το ....παρελθόν έτος 2009 – 2010 βρισκόταν μεταξύ των θέσεων 401 – 450.
Το Α.Π.Θ. άρχισε από το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011 να συμμετέχει ενεργά με τροφοδότηση στατιστικών στοιχείων στις παγκόσμιες κατατάξεις.
___________________________________________