ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΓΡΑΨΕΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ- ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ; ΠΑΡΤΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ με ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ... ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΚΛΠ


Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΓΡΑΨΕΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

"ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ; ΠΑΡΤΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ με ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ... ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΚΛΠ"

Σύμφωνα με επαφή που είχε μαζί μας γιατρός του νοσοκομείου μας που υπηρετεί αυτά τα τελευταία δύο χρόνια, μας διαβεβαίωσε ότι δέν ισχύει  η κατάσταση που συνέβαινε και έχουν αλλάξει πολλά.

Σύμφωνα πάντα και με τη δική μα ςεπαφή με τον ανγνώστη μας, οχρόνος που στο ρεπορτάζ αναφέρεται αφορά προγενέστερη περίοδο, χωρίς να έιμαστε σε θέση να γνωρίζουμε άν ισχύει το καθεστώς αυτό και σήμερα.

ΚΡΑΧΤΗΣ