Πρόγραμμα περίθαλψης ουσιοεξαρτημένων


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :24/7/2009 Πηγή

Σε πιλοτική εφαρμογή θα τεθεί πρόγραμμα περίθαλψης ουσιοεξαρτημένων, μετά από σχετική συζήτηση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Το πρόγραμμα προβλέπει, μεταξύ άλλων, χορήγηση υποκατάστατων από το ΕΣΥ ή από φαρμακεία.

Οι ασθενείς, που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον ένα εξάμηνο σε Μονάδα του Προγράμματος Υποκατάστασης, όπως διευκρίνισε στη Βουλή ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς.

Σε πρώτη φάση, το πρόγραμμα, που προτείνεται από τον ΟΚΑΝΑ, θα εφαρμοστεί για δύο χρόνια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου το πρόβλημα είναι έντονο με 4.500 άτομα να περιμένουν για χρόνια μια θέση θεραπείας, όπως αναφέρει η εφημερίδα Ελευθεροτυπία.

Κατά τον σχεδιασμό του Προγράμματος Ελεγχόμενης Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης Ουισοεξαρτημενων (ΠΕΔΠΟ) ελήφθησαν υπ’ όψη δεδομένα από τα μοντέλα λειτουργίας εθνικών προγραμμάτων σε πολλά κράτη, όπως από το Γαλλικό μοντέλο (που είναι το παλαιότερο), αλλά κυρίως από το μοντέλο των ΗΠΑ (που είναι το πιο οργανωμένο και δομημένο με αυστηρές προδιαγραφές).

Ο ΠΕΔΠΟ θα αποτελεί επέκταση του Προγράμματος Υποκατάστασης το οποίο εφεξής θα περιλαμβάνει τις ήδη λειτουργούσες Μονάδες ως πρωτοβάθμια περίθαλψη και τους ιατρούς που θα ενταχθούν στο ΠΕΔΠΟ ως δευτεροβάθμια περίθαλψη.

ΚΡΑΧΤΗΣ (kraxtis-gr.blogspot.com)