Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Δείτε αναλυτικά τι περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή (4 pdf)

Παρασκευή 26 Απριλίου 2013
Ρύθμιση που αφορά χιλιάδες εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εισάγεται - αν δεν αλλάξει κάτι την τελευταία στιγμή - στο πολυνομοσχέδιο του ...υπουργείου Οικονομικών, που αναμένεται να κατατεθεί αργά απόψε στη Βουλή.
Πρόκειται για τη ρύθμιση με την οποία προβλέπεται η καταγγελία των συμβάσεων όλων των υπαλλήλων, με τις παραπάνω συμβάσεις, που εργάζονται σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου τα οποία καταργούνται. Σημειώνεται ότι έως σήμερα υπήρχε η πρόβλεψη από τον ν.4093/2012 ότι οι υπάλληλοι των ΝΠΙΔ θα μπορούσαν να μετακινηθούν σε άλλα ΝΠΙΔ, που είχαν καταγεγραμμένες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Πάντως, σύμφωνα με στελέχη της δημόσιας διοίκησης, ακόμη και με την πρόβλεψη του ν.4093/2012 οι πιθανότητες για μετακινήσεις των υπαλλήλων υπό κατάργηση φορέων, ήταν περιορισμένες.

Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει ότι τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες θα προχωρήσει στην κατάργηση των φορέων, «που δεν είναι απαραίτητοι», δεδομένου ότι στο νομοσχέδιο υπάρχει η δέσμευση προς τους δανειστές της χώρας για απολύσεις 15.000 υπαλλήλων έως το 2014 (οι 4.000 εντός του 2013), ενώ η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει ότι θα απομακρυνθούν από το Δημόσιο περίπου 2.000 υπάλληλοι έως τον Ιούνιο.

Υπενθυμίζεται ότι στη συμφωνία με τα μέλη της τρόικας, έπειτα από αίτημα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, για κάθε έναν υπάλληλο που απολύεται θα προσλαμβάνεται ένας νέος με προσόντα, μέσω ΑΣΕΠ και με προτεραιότητα εκείνους που έχουν επιτύχει σε παλαιότερους διαγωνισμούς της ανεξάρτητης Αρχής.

Σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις για την επίσπευση των πειθαρχικών διαδικασιών, προβλέπεται ότι όσοι υπάλληλοι τιμωρηθούν με την ποινή του υποβιβασμού, ή της οριστικής παύσης, από τα πρωτοβάθμια συμβούλια θα μπορούν να προσφύγουν μόνο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ προβλέπεται ότι οι πειθαρχικές αποφάσεις δεν θα ανακαλούνται.

Σημειώνεται ότι στο θέμα της πειθαρχικής διαδικασίας, προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στα πειθαρχικά συμβούλια και συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών, προκειμένου να αναπληρωθούν οι κενές θέσεις.

Ακόμη προβλέπεται ότι η πειθαρχική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών (αντί για τρεις, που ίσχυε μέχρι σήμερα). Η διαδικασία θα ξεκινά με την κλήση σε απολογία του πειθαρχικώς ελεγχόμενου υπαλλήλου στον προϊστάμενό του, πριν ακόμη παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο.

Η μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων από τα μέλη των πειθαρχικών συμβουλίων και των πειθαρχικών προϊσταμένων θα αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα. Ενστάσεις για τις αποφάσεις των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών θα μπορούν να ασκηθούν εντός 20 ημερών.

Τέλος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, οι ίδιες ρυθμίσεις, για τις πειθαρχικές διαδικασίες, θα ισχύσουν και για τα πειθαρχικά συμβούλια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Ενημέρωση 21.40

Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων έως 31.12.2012 οφειλών των φορολογούμενων ακόμη και σε περισσότερες από 48 μηνιαίες δόσεις, νέο τρόπο τμηματικής καταβολής ακόμη και έως 24 δόσεις για τις νέες οφειλές που δημιουργούνται από 1.1.2013, καθώς και μείωση κατά 15% του Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (θα καταβληθεί σε 5 δόσεις από τον Ιούνιο), το οποίο όμως θα επιβάλλεται και στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που δεν έχουν περατωθεί, προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής» που αποτελεί προαπαιτούμενο για την επόμενη δόση του δανείου. Παράλληλα προβλέπεται η καταβολή του ΦΠΑ σε δύο δόσεις και η αποσύνδεση της υποβολής της δήλωσης από την πληρωμή της πρώτης δόσης. Επίσης ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας του 2011, 2012, 2013 θα αποσταλεί με ένα εκκαθαριστικό και θα καταβληθεί σε επτά δόσεις.
 
Ειδικότερα η ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο προβλέπει:
 
- Οι ληξιπρόθεσμες ως 31/12/2012 οφειλές, θα εξοφλούνται σε 48 δόσεις υπό την προϋπόθεση να βρίσκεται ο φορολογούμενος σε οικονομική αδυναμία, αλλά να μπορεί να εξυπηρετεί τις δόσεις του.
Για εφάπαξ καταβολή, ως 30/6/2013, οι οφειλέτες απαλλάσσονται από το 50% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ αν πληρωθούν σε 12 δόσεις ως τις 30/6/2014 απαλλάσσονται από το 40% των προσαυξήσεων, σε 24 δόσεις από το 35% των προσαυξήσεων, σε 36 δόσεις από το 30% των προσαυξήσεων και σε 48 δόσεις από το 25% των προσαυξήσεων.
Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι οι οφειλέτες να είναι ενήμεροι για οφειλές μετά την 1/1/2013.
 
- Προβλέπονται ακόμη και περισσότερες δόσεις από τις 48 σε όσους αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους σε 48 δόσεις. Αυτό ισχύει μόνο για φυσικά πρόσωπα και όχι για επιτηδευματίες. Για οφειλές μεγαλύτερες από 5.000 ευρώ προϋπόθεση είναι η προσκόμιση στοιχείων που να αποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένοι οφειλέτες δεν μπορούν να αποπληρώσουν την οφειλή τους, αλλά μπορούν να ανταποκριθούν στη ρύθμιση.
 
- Το επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρύνονται οι οφειλές που θα ρυθμισθούν θα είναι 8,75%.
 
- Μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που είχαν μπει σε παλιότερη ρύθμιση και εξυπηρετούνται κανονικά, εάν ο οφειλέτης έχει και άλλες ληξιπρόθεσμες ως την 31/12/2012 μη ρυθμισμένες οφειλές
 
-Μπορούν να υπαχθούν και βεβαιωμένες και μη ληξιπρόθεσμες ως την 31/12/2012 οφειλές, ή βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες που τελούν σε διοικητική η δικαστική αναστολή, με επιλογή του οφειλέτη.
 
- Αποκλείονται από τη ρύθμιση αυτοί που έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη ή έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή
 
- Για οφειλές πάνω από 75.000 ευρώ απαιτείται, προκειμένου να υπαχθεί ο οφειλέτης στη ρύθμιση, υπογραφή ανεξάρτητου εκτιμητή που να βεβαιώνει την οικονομική αδυναμία του. Για οφειλές άνω των 300.000 ευρώ απαιτείται επιπλέον παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας.
 
Για τις οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μετά την 1/1/2013, θεσπίζεται πάγια ρύθμιση σε έως 12 δόσεις που μπορεί όμως να και φτάσουν τις 24 εφόσον οφείλονται σε έκτακτη αιτία και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει οικονομική αδυναμία του οφειλέτη.
 
Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη:
 
- Την διάκριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης. Στις δεύτερες θα περιλαμβάνονται όσες έχουν γίνει όλες οι έρευνες και δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων και έχουν κριθεί από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η είσπραξής τους.
Οι οφειλές αυτές μπορούν να παραγραφούν μετά την παρέλευση δεκαετίας από την καταχώρησή τους στο αρχείο των ανεπίδεκτων είσπραξης και εφόσον δεν έχει αλλάξει η κατηγοριοποίησή τους στο διάστημα αυτό.
 
- Παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής βασικών οφειλών που έχουν δημιουργηθεί ως το 1993 και είναι μικρότερες των 200 ευρώ ανά φορολογούμενο υπό τον όρο ότι δεν υπάρχουν άλλες οφειλές του ίδιου προσώπου.
 
- Προβλέπεται Ειδική Διοικητική Διαδικασία στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την επίλυση των διαφορών δημοσίου και φορολογούμενων. Προϋπόθεση για την άσκηση προσφυγής είναι η καταβολή του 50% του αμφισβητούμενου ποσού.
 
- Ο ΦΑΠ για τα έτη 2011,2012 και 2013 θα αποσταλεί με ένα εκκαθαριστικό και θα καταβληθεί σε 7 ίσες μηνιαίες δόσεις, η κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 ευρώ.
 
- Ενισχύονται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στην οποία ανατίθεται μεταξύ άλλων οι τομείς της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών που αφορούν στην φορολογική και τελωνειακή διοίκηση. Επίσης οι αρμοδιότητες προληπτικού ελέγχου εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και προσωρινού φορολογικού ελέγχου με έμφαση το ΦΠΑ καθώς και ο έλεγχος εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας
Στο Γενικό Γραμματέα Εσόδων ανατίθεται επίσης η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του υπουργείου Οικονομικών (από 1 Ιουλίου 2013).
 
- Προβλέπεται η δυνατότητα να καθορίζεται ειδικό σύστημα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης στο υπουργείο Οικονομικών με απόφαση του υπουργού Οικονομικών και εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων κατά παρέκκλιση του Υπαλληλικού Κώδικα
 
Για το νέο τρόπο υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ προβλέπεται:
 
- Η υποβολή της δήλωσης με την καταβολή τουλάχιστον 10 ευρώ.
- Το υπόλοιπο ποσό του φόρου καταβάλλεται σε δύο δόσεις η πρώτη έως το τέλος του μήνα που υποβάλλεται η δήλωση και η δεύτερη που ισοδυναμεί με το 50% του φόρου έως το τέλος του επόμενου μήνα. Αν το ποσό του φόρου είναι κάτω των 100 ευρώ καταβάλλεται ολόκληρο έως το τέλος του μήνα από την υποβολή της δήλωσης.
 

Την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό δίκαιο σε ό,τι αφορά την εξόφληση των πληρωμών του Δημοσίου προς τους οφειλέτες του εντός ενός μήνα, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Αναλυτικότερα, στις εμπορικές συναλλαγές, στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, η προθεσμία πληρωμής δεν υπερβαίνει κανένα από τα ακόλουθα όρια:

- Τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου.

- Εφόσον η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου δεν είναι βέβαιη, τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών.

- Εφόσον ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο πριν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών.

- Εφόσον προβλέπεται από το νόμο ή τη σύμβαση διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, με την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των παραλαμβανομένων αγαθών ή υπηρεσιών με τα οριζόμενα στη σύμβαση, και εάν ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή η επαλήθευση, τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αυτή.

Οι προθεσμίες της περίπτωσης 3, υποπερίπτωση α της παρούσας υποπαραγράφου, ορίζονται σε εξήντα ημερολογιακές ημέρες για:
-Κάθε δημόσια αρχή που ασκεί οικονομική δραστηριότητα βιομηχανικής ή εμπορικής φύσης, με την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά, και η οποία υπόκειται, ως δημόσια επιχείρηση, στις απαιτήσεις διαφάνειας της οδηγίας 2006/111/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2006, για τη διαφάνεια των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών-μελών και των δημόσιων επιχειρήσεων, καθώς και για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια εντός ορισμένων επιχειρήσεων.
-Νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄247), που προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (Α΄141), όπως ισχύει, που παρέχουν υγειονομική μέριμνα και είναι κατάλληλα αναγνωρισμένα για το σκοπό αυτόν, καθώς και ο ΕΟΠΥΥ (άρθρο 18 του ν. 3918/2011).

Στο μεταξύ υπάρχουν και ρυθμίσεις για την πλήρη απελευθέρωση στην αγορά προψημένου ψωμιού (bake-off). Συγκεκριμένα, με σχετική ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο, επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίου άρτου σε ισόγειους ή άλλους χώρους που πληρούν τις διατάξεις του οικοδομικού κανονισμού. Αν το πρατήριο άρτου δεν αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, επιτρέπεται η ίδρυση του σε όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών πλην των κρεοπωλείων, των πτηνοπωλείων, των ιχθυοπωλείων, των περιπτέρων και των καταστημάτων ψιλικών. Η εγκατάσταση της μονάδας bake-off (φούρνος προψημένου ψωμιού) μπορεί να αποτελεί είτε αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα είτε τμήμα μεικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, που διαχωρίζεται, στην περίπτωση αυτή, με κινητό ή σταθερό χώρισμα. Ο χώρος της εγκατάστασης περάτωσης έψησης θα περιλαμβάνει το χώρο αποθήκευσης, το χώρο προετοιμασίας των προϊόντων αυτών προς έψηση, το χώρο των φούρνων, το χώρο που θα μένουν μετά το ψήσιμο στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και χώρο συσκευασίας. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μόνο στις περιπτώσεις που αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, απαιτείται να διαθέτει αποδυτήριο και αποχωρητήριο με τις προδιαγραφές που ορίζονται, κατά περίπτωση, από τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού.

Με άλλη διάταξη στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, καταργείται κάθε δυνατότητα μεταβίβασης άδειας επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή αγορά. Μεταβίβαση της άδειας μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση θανάτου, ή ανίατης ασθένειας, ή μόνιμης αναπηρίας του δικαιούχου, με μεταβίβαση εντός εξαμήνου στον ή την σύζυγο ή σε ένα παιδί.

Επίσης ορίζεται ότι όλες οι υφιστάμενες άδειες θα διατηρηθούν ως το τέλος Οκτωβρίου 2014 και θα εκδοθούν νέες με τριετή διάρκεια.
Ακόμη, υπάρχει πρόβλεψη για την άμεση καταστροφή των προϊόντων «μαϊμούδων» που εντοπίζονται στους ελέγχους των αρμόδιων συνεργείων.

Φοροτεχνικοί

Μειώνονται σε 2 από 4 σήμερα οι Τάξεις των Λογιστών-Φοροτεχνικών και δίνεται το δικαίωμα τήρησης διπλογραφικών βιβλίων (Α' Τάξη) και σε αποφοίτους Λυκείου, εφόσον έχουν εξαετή επαγγελματική εμπειρία ως λογιστές φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Β' Τάξης.

Σημειώνεται πως σήμερα οι κατατασσόμενοι στη Δ' Τάξη φοροτέχνες - λογιστές απόφοιτοι λυκείου, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), έχουν δικαίωμα τήρησης κάθε είδους λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Α' καθώς και επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Β' κατηγορίας, των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ.

Οι κάτοχοι άδειας Α΄ Τάξης έχουν δικαίωμα υπογραφής ισολογισμών απεριόριστου ύψους.

Με τον τρόπο αυτό, όπως επισημαίνουν οι Φοροτεχνικοί, απόφοιτοι Λυκείου θα μπορούν πλέον να υπογράφουν για υποθέσεις ανεξαρτήτως ακαθάριστων εσόδων, κάτι που μέχρι σήμερα μπορούσαν να κάνουν μόνον οι κάτοχοι άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος και οι πτυχιούχοι ΤΕΙ, τμήματος Λογιστικής.
Διαβάστε εδώ:
Το συνολικό κείμενο του πολυνομοσχεδίου
Την αιτιολογική έκθεση
Τις τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις
Την έκθεση αξιολόγησης συνεπειών
(Πηγή: ΑΜΠΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: