Ευρεία σύσκεψη χθες το πρωί στην Π.Ε. Πιερίας υπό την προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Σοφίας Μαυρίδου Συντονισμός για το ενδεχόμενο σεισμικών φαινομένων


Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012  Τοπικά

Σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Π.Ε. Πιερίας, με θέμα το σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής...
Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων και κατολισθήσεων υπό την προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, κας Σοφίας Μαυρίδου, πραγματοποιήθηκε χθες στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.
Στη σύσκεψη εξετάσθηκαν και αποφασίσθηκαν τα μέτρα και οι δράσεις που πρέπει να ληφθούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό και τη συνεργασία των φορέων, που εμπλέκονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την ετοιμότητα άμεσης ανταπόκρισης - αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων.

Παράλληλα, αντικείμενο της σύσκεψης ήταν και η ετοιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών σε περίπτωση σεισμών σύμφωνα με όσα προβλέπει το σχέδιο "Ξενοκράτης". Άλλωστε, εξετάσθηκαν ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των χώρων καταυλισμού, ώστε στη συνέχεια να είναι εφικτή η οριστικοποίηση των θέσεων αυτών, από το Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε. Πιερίας.

Στη σύσκεψη με βασικό εισηγητή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, κ. Κωνσταντίνο Κοκολάκη, συμμετείχαν ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, κ. Ηλίας Τσαϊρίδης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πιερίας, κ. Σοφία Παπαδοπούλου, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπηρεσιών και φορέων.

Στον προσδιορισμό χώρων συγκέντρωσης πληθυσμού μετά την εκδήλωση του σεισμού, στη χωροθέτηση καταυλισμών και στην οργάνωση των δομών τους διασφαλίζοντας συνθήκες στέγασης και υγιεινής, στη μεταστέγαση δημόσιων υπηρεσιών που πιθανόν να πληγούν από το σεισμό αλλά και στην επιτακτική ανάγκη ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών, σχεδίων αλλά κυρίως συνεργασίας όλων των κατά τόπους εμπλεκομένων φορέων σε περίπτωση σεισμού, αναφέρθηκε ο κ. Κοκολάκης, προκειμένου όπως είπε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από την εκδήλωση του σεισμικού φαινομένου.

Η καταγραφή των διαθέσιμων μέσων, η επικαιροποίηση του σχεδιασμού των δράσεων, η προληπτική λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση του φαινομένου, αποτελούν όπως είπε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, κ. Κωνσταντίνος Κοκολάκης, τη βάση της σχεδίασης των δράσεων προστασίας και αντιμετώπισης του σεισμού.

Το προσχέδιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αντιμετώπιση σεισμικών φαινομένων και την εμπλοκή των υπηρεσιών ανέλυσε ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, κ. Ηλίας Τσαϊρίδης.

Στη συνεργασία του τμήματος Πολιτικής Προστασίας με τους δήμους για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού αντιμετώπισης των επιπτώσεων από σεισμικά φαινόμενα, επικεντρώθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πιερίας, κ. Σοφία Παπαδοπούλου.

Την προσοχή των δήμων κατά την επιλογή χώρων καταυλισμού, π.χ. να μην είναι παράκτιοι επέστησε η Σοφία Παπαδοπούλου.

Τις προτάσεις τους κατέθεσαν οι υπόλοιποι φορείς προκειμένου να ενταχθούν στο σχεδιασμό της Π.Ε. Πιερίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από σεισμικά φαινόμενα.

Άλλωστε, όλοι οι συμμετέχοντες φορείς ανέφεραν τα μέσα καθώς και το προσωπικό που διαθέτουν προκειμένου να συνδράμουν σε περίπτωση σεισμού.