Δράσεις του Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη του ΨΝΠΟΠέμπτη 30 Ιουνίου 2011 Τοπικά
Σε κάθε Νοσοκομείο της χώρας μας, όπως και στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου , λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη (Γ.Υ.Π.) που αποστολή έχει την ..
διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των υπηρεσιών υγείας με σκοπό την διευκόλυνση της επικοινωνίας, τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη και τη αναζήτηση δόκιμων λύσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την ικανοποίηση των πολιτών.
Στο Γ.Υ.Π. μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς (νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί), οι συγγενείς και οι επισκέπτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την άμεση ενημέρωσή τους για θέματα του Ψ.Ν.Π.Ο., να υποβάλλουν προτάσεις και καταγγελίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κυρίως προστατεύονται κατά την άσκηση του δικαιώματος τους στο βασικό ανθρώπινο αγαθό της υγείας.
Για τους παραπάνω λόγους το Γ.Υ.Π. του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο δράσης του, έχει συντάξει ένα ερωτηματολόγιο που μαζί με το έντυπο παραπόνων του Υπουργείου Υγείας, απευθυνόμενο στους πολίτες-επισκέπτες (συγγενείς και φίλοι) των νοσηλευόμενων ζητά την συμπλήρωσή του, έτσι ώστε να μπορεί να καταγράφει τις προτάσεις-παράπονα με απώτερο σκοπό την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας.
Δράσεις του Γ.Υ.Π.
- Συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και η παραπομπή τους για εξέταση στα αρμόδια όργανα.
- Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν τη δραστηριότητα του Γραφείου. Η δημιουργία και η ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου/μητρώου. Η στατιστική καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων και των συμβάντων.
- Η σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων σε ετήσια βάση και η υποβολή στοιχείων της λειτουργίας του προς την Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 3868/10 και την Αυτοτελή Υπηρεσία Δικαιωμάτων Ασθενών του ΥΥΚΑ.
- Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του Νοσοκομείου προς όφελος των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.
Αξιοσημείωτο είναι ότι τα μέχρι τώρα στατιστικά στοιχεία, ύστερα από την καταγραφή και ανάλυση των ερωτηματολογίων, είναι αρκετά υψηλά ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται.
Η Διοίκηση του ΨΝΠΟ αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει θερμά όλους όσους δέχτηκαν να απαντήσουν στα ερωτηματολόγια, γεγονός το οποίο βοήθησε στην έκβαση στατιστικών πινάκων και χρήσιμων συμπερασμάτων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας Γ.Υ.Π. 23513-51854.
ΚΡΑΧΤΗΣ http://kraxtis-gr.blogspot.com/

1 σχόλια:

sana είπε...

Dawn,Jang,Nawaiwaqt,Express Jobs ads in Pakistan with all paper admission,careers and Classified Ads.http://allpkjobz.blogspot.com provides all Ads for University,college,business & jobs in Pakistan as daily from dawn news paper and Jang newspaper