Σταδιακή αύξηση των τιμολογίων και απελευθέρωση της αγοράς στην ηλεκτρική ενέργεια - Έρχονται αυξήσεις


Σάββατο 21 Αυγούστου 2010
H κυβέρνηση θα προχωρήσει σταδιακά σε αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ.. θα επιτρέψει την πρόσβαση ιδιωτών στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς, όπως καταγράφεται στο επικαιροποιημένο κείμενο του μνημονίου, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών.
"Η κυβέρνηση θα καταστήσει εφικτή την ουσιαστική απελευθέρωση της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και θα προχωρήσει ο εξορθολογισμός των τιμολογίων με παράλληλη εξασφάλιση της προστασίας για τις πιο ευάλωτες οικονομικά ομάδες του πληθυσμού" αναφέρεται στο μνημόνιο.
Υπενθυμίζεται ότι η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί έναν από τους βασικούς όρους του μνημονίου που έχει υπογράψει η Ελλάδα με την ΕΕ και το ΔΝΤ για την λήψη έκτακτων δανείων ύψους 110 δις ευρώ στην τρέχουσα τριετία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο επικαιροποιημένο κείμενο του μνημονίου, η κυβέρνηση θα υιοθετήσει έως τα τέλη του έτους μηχανισμό "ώστε να διασφαλίσει ότι τα ρυθμιζόμενα από αυτή τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλούν, σταδιακά και το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2013, τις τιμές χονδρικής της αγοράς, με εξαίρεση τους ευάλωτους καταναλωτές. Η Κυβέρνηση θα παράσχει έναν αναθεωρημένο ορισμό των ευάλωτων καταναλωτών και ένα τιμολόγιο για αυτήν την κατηγορία των καταναλωτών".
Η υιοθέτηση του μηχανισμού αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, από τις χαμηλότερες μεταξύ των χωρών της ΕΕ, καθώς ελέγχονται από την κυβέρνηση μέσω της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).
Η κυβέρνηση είπε επίσης ότι θα δώσει σταδιακά πρόσβαση στα αποθέματα λιγνίτη και στους ιδιώτες καθώς και μεγαλύτερη ανεξαρτησία στον διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς (του ΔΕΣΜΗΕ).
Όπως προστίθεται στο επικαιροποιημένο κείμενο του μνημονίου: "η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει σχέδιο για τη σταδιακή μεταβατική -και με βάση το κόστος- πρόσβαση στην παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη, λαμβάνοντας υπόψη και τον παροπλισμό των μονάδων παραγωγής ενέργειας σύμφωνα με τον Κυβερνητικό ενεργειακό σχεδιασμό, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος 20 - 20 - 20. Αυτή η πρόσβαση θα παραμείνει ενεργή μέχρι να ολοκληρωθεί η αποτελεσματική υλοποίηση της απελευθέρωσης.
Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει σχέδιο, ώστε είτε να απονείμει τη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων σε έναν ανεξάρτητο φορέα, είτε να δώσει το ρόλο αυτό στον ανεξάρτητο διαχειριστή του συστήματος", αναφέρεται στο κείμενο.
Σε πρόσφατη επίσκεψή τους στελέχη της ΕΕ και του ΔΝΤ είχαν εξετάσει με την ελληνική κυβέρνηση την πώληση μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ σε ιδιώτες με στόχο την επίσπευση απελευθέρωση της αγοράς. Κυβερνητικά στελέχη είχαν τονίσει ότι δεν εξετάζεται η πώληση μονάδων της ΔΕΗ.

ΚΡΑΧΤΗΣ