Έξοδος στο Λιτόχωρο


LITOXORO
Το Κέντρο Ημέρας του Ψ.Ν.Π.Ο «Το σπίτι των Μουσών», στο πλαίσιο των Επιστημονικών δράσεων του πραγματοποίησε έξοδο στο Λιτόχωρο Πιερίας.
Σκοπός των δράσεων αυτών είναι η ψυχοκινητική εκπαίδευση των ...χρηστών, η ανάσυρση των κοινωνικών δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, η ψυχαγωγία τους αλλά και η ευαισθητοποίηση της Κοινότητας απέναντι στην ψυχική νόσο (καταπολέμηση του Ψυχιατρικού στίγματος).
Στην έξοδο συμμετείχαν ένοικοι των Δομών, των Ξενώνων (Αρμονίας, Διονύσου, Θάλειας, δύσκολων προς ένταξη στη κοινότητα ασθενών) και της κλινικής των Οξέων Περιστατικών.
Η έξοδος πραγματοποιήθηκε σε κλίμα ευφορίας και χαράς.
Αξιοσημείωτη ήταν η καλή λειτουργικότητα των ενοίκων και η ευπρέπεια στην συμπεριφορά τους, αποδεικνύοντας μ’ αυτό τον τρόπο το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης-φροντίδας που παρέχεται στους χρήστες του Δικτύου Ψυχικής Υγείας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου αλλά και γενικότερα την ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών του.(Πολιτεία)

ΚΡΑΧΤΗΣ