Τα Τέμπη «γονάτισαν» τις επιχειρήσεις


Μπορεί τα Τέμπη να άνοιξαν προσωρινά για τις ημέρες του Πάσχα, το πρόβλημα όμως που δημιουργήθηκε από τους τρεις προηγούμενους μήνες που παρέμειναν κλειστά, κάθε άλλο παρά προσωρινό είναι για τις επιχειρήσεις της Πιερίας. Έρευνα του ΕΒΕ Πιερίας, δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων του νομού επλήγησαν σημαντικά, ενώ ο δρόμος διεκδίκησης αποζημιώσεων και ειδικών ρυθμίσεων για αυτές, φαντάζει ως μονόδρομος για την επιβίωσή τους.
Την δραματική κατάσταση ....την οποία δημιούργησε το κλείσιμο των Τεμπών στις Επιχειρήσεις του νομού Πιερίας, ήρθε να επιβεβαιώσει και με αριθμούς σχετική έρευνα που εκπόνησε το ΕΒΕ Πιερίας, σε συνεργασία με την ICAP A.E.
7 στους 10 επιχειρηματίες, θεωρούν ότι ο τζίρος τους κατά το δίμηνο Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου, μειώθηκε εξαιτίας του κλεισίματος της Εθνικής Οδού στο ύψος της Κοιλάδας των Τεμπών, ενώ πλέον ανοίγει ο δρόμος για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων από το Επιμελητήριο Πιερίας, με στόχο να μετριαστούν οι οικονομικές επιπτώσεις.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΒΕ Πιερίας, η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης στην έδρα των επιχειρήσεων, σε δείγμα 598 επιχειρήσεων απ’ όλο το νομό Πιερίας. Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν μέλη που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο (απάντησαν 311 μέλη), στη μεταποίηση (απάντησαν 81 μέλη), στις υπηρεσίες (απάντησαν 178 μέλη) και 28 επιχειρήσεις αμιγώς τουριστικές. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της εταιρείας ICAP Α.Ε..
Η έρευνα έδειξε ότι το 70,07% των επιχειρήσεων σχετίζουν το κλείσιμο των Τεμπών με άμεσες επιπτώσεις στην οικονομική τους δραστηριότητα κατά το δίμηνο Δεκεμβρίου 2009 – Φεβρουαρίου 2010 ενώ, αντίθετα, το 29,93% δεν εντοπίζει κάποια συσχέτιση της πορείας των οικονομικών δεδομένων με το κλείσιμο του δρόμου στα Τέμπη αλλά αποδίδει τυχόν πτώση του τζίρου και των κερδών σ’ άλλα αίτια. Η έρευνα καταδεικνύει ότι επλήγησαν περισσότερο οι επιχειρήσεις των δήμων Ανατολικού Ολύμπου, Λιτοχώρου, Παραλίας, Πιερίων και Μεθώνης.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, σχολίασε ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πιερίας, Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, ο οποίος εξέφρασε την πρόθεση του ΕΒΕ να προχωρήσει στη διεκδίκηση αποζημιώσεων και ειδικών ρυθμίσεων για τα μέλη του.
«Αποδεικνύεται στην πράξη, μέσα από μία έγκυρη έρευνα, ότι το κλείσιμο των Τεμπών ήταν βασική αιτία κάμψης της οικονομικής δραστηριότητας του 70,07% των επιχειρήσεων της Πιερίας» είπε ο κ. Χατζηχριστοδούλου, ο οποίος χαρακτήρισε το δείγμα της έρευνας ικανοποιητικό «και ενδεικτικό όλων των γεωγραφικών περιοχών» και επιχειρηματικών κλάδων, ώστε να μην υπάρξει καμία αδικία. «Από εδώ και πέρα το Επιμελητήριο Πιερίας θα προχωρήσει στη διεκδίκηση αποζημιώσεων και ειδικών ρυθμίσεων για τα μέλη του. Η έρευνα θα παρουσιαστεί σε ανοιχτή εκδήλωση σε όλους τους φορείς και πολίτες της Πιερίας λίγο μετά το Πάσχα και θα ακολουθήσουν επισκέψεις με τη συνδρομή και των βουλευτών του νομού στα αρμόδια υπουργεία για την επίσημη κατάθεση των διεκδικήσεων μας», κατέληξε ο κ. Χατζηχριστοδούλου

1

2

3

Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας

Αναλυτικότερα, τα ποσοστά των επιχειρήσεων ανά τομέα δραστηριότητας που δήλωσαν ότι σχετίζουν το κλείσιμο των Τεμπών με την οικονομική τους δραστηριότητα είναι: Τουρισμός 93%, Υπηρεσίες 82%, Εμπόριο 68%, Μεταποίηση 46%.

4

5

Οι λόγοι που οδήγησαν σε μη αναμενόμενα αποτελέσματα
Στην ερώτηση «ποιοι λόγοι οδήγησαν σε μη αναμενόμενα αποτελέσματα, αναφορικά με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, κατά το δίμηνο Δεκέμβριος 2009 – Φεβρουάριος 2010», κλήθηκαν να απαντήσουν οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι σχετίζεται η οικονομική τους δραστηριότητα με το κλείσιμο των Τεμπών. Σύμφωνα με τις απαντήσεις το 84% απάντησε ότι υπήρξε απώλεια πωλήσεων λόγω μειωμένων διελεύσεων στην περιοχή της δραστηριοποίησής τους, το 25% ανέφερε ότι υπήρξε μείωση της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με ομοειδείς επιχειρήσεις σε άλλους Νομούς, το 23% ότι υπήρξε αύξηση του κόστους παραγωγής και διάθεσης λόγω της αύξησης του κόστους μεταφορικών ενώ το 11% ανέφερε άλλους λόγους.

6

* Οι επιχειρήσεις που απάντησαν στην παρούσα ερώτηση είναι αυτές που απάντησαν «σχετίζεται με το κλείσιμο των Τεμπών» στην ερώτηση 5Α, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε 419
** Μια επιχείρηση ενδέχεται να ανέφερε περισσότερους από έναν λόγους που αναφέρονταν στην παρούσα ερώτηση

7

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Στην ερώτηση «εφόσον διαπιστώσατε ότι επήλθε αρνητική μεταβολή των οικονομικών μεγεθών που οφείλεται στο κλείσιμο των Τεμπών, ποια πιστεύετε ότι είναι η καταλληλότερη δέσμη ανταποδοτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν», η ιεράρχηση των μέτρων (από το πιο σημαντικό προς το λιγότερο σημαντικό) είναι: 1) άμεση οικονομική αποζημίωση, 2) παράταση καταβολής ΦΠΑ, 3) Ρύθμιση υφιστάμενου Δανεισμού, 4) Παράταση καταβολής ασφαλιστικών μέτρων, 5) Άλλο.

8
ΚΡΑΧΤΗΣ 
(http://kraxtis-gr.blogspot.com/)