Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο του 2009


Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2010
Εγκρίσεις προϋπολογισμών οργανισμών για το 2010
Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του 2009 ομόφωνα ψηφίστηκαν ο προϋπολογισμός του οργανισμού κοινωνικής πολιτικής, ύψους 807.000 ευρώ αλλά και ο προϋπολογισμός του οργανισμού παιδικής και βρεφονηπιακής μέριμνας, ύψους 3.000.000 και πλέον ευρώ.
Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκαν ο προϋπολογισμός του πολιτιστικού οργανισμού,

 
ύψους 980.000, καθώς επίσης και ο προϋπολογισμός του οργανισμού αθλητικών κέντρων και άθλησης, ύψους 1.048.000 ευρώ.
Κατά τα άλλα, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων για λήψη αποφάσεων περί τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος δήμου Κατερίνης έτους 2009, για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009, επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων Δήμου Κατερίνης, για παροχή εξουσιοδότησης στον προϊστάμενο της ταμειακής υπηρεσίας του δήμου προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ....συναλλαγές με την τράπεζα Εργασίας (Eurobank Ergasias), έγκριση της 6/2009 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Ευαγγελικών».
Επιπλέον, συζητήθηκαν για λήψη αποφάσεων ως προς την έγκριση της 36/2009 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Καπνικού Σταθμού», για απευθείας ανάθεση στην Κατασκευαστική Δήμων Κατερίνης και Ελαφίνας Α.Ε. α) εκτέλεσης εργασιών διαγραμμίσεων οδών του Δήμου Κατερίνης (122/2009 μελέτη), β) εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις Ανάπλασης και Συντήρησης Πεζοδρόμων του Δήμου Κατερίνης» (123/2009 μελέτη) γ) εκτέλεσης του έργου «Αισθητική Αναβάθμιση Πρασίνου των Κοινοχρήστων Χώρων της Ενότητας Ευαγγελικών» (124/2009 μελέτη) δ) εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση – Συντήρηση Πλακόστρωτων Πεζοδρομίων του Δήμου Κατερίνης» (125/2009 μελέτη), κ.ά.(ΤΟΠΙΚΗ)