Γιάννης Μηλιός ‏"Ας ενωθούμε για να εξαλείψουμε το φόβο
....
 You just followed
"Ας ενωθούμε για να εξαλείψουμε το φόβο. Η εμπιστοσύνη και το θάρρος είναι τα βασικά στοιχεία στην εκτέλεση (cont)
..