ΛΕΞΟΤΑΝΙΛ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ


Η κυρία Κωνσταντοπούλου πρόεδρος της Βουλής.Παρακαλούνται οι κ.κ βουλευτές προ της εισόδου τους στη βουλή να παίρνουν την απαραίτητη δόση τους..ΛΕΞΟΤΑΝΙΛ.........