Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΚΕΦΤΟΤΑΝ ΚΑΙ ΓΕΛΟΥΣΕ


ΜΌΝΟ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ..