Για ένα ακόμα χρόνο η εισφορά αλληλεγγύης - Μέχρι το 2016


Για ένα ακόμα χρόνο η εισφορά αλληλεγγύης - Μέχρι το 2016
Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Παράταση για ένα ακόμα χρόνο, δηλαδή μέχρι το 2016, θα δοθεί στην καταβολή εισφοράς αλληλεγγύης, όπως προκύπτει από τους επικαιροποιημένους όρους του Μνημονίου που....
δόθηκαν σήμερα, Δευτέρα, στη δημοσιότητα, παράλληλα με την έκθεση της Κομισιόν για την πορεία υλοποίησης του ελληνικού προγράμματος. 
Συγκεκριμένα, στο επικαροποιημένο Μνημόνιο τονίζεαι πως η κυβέρνηση μέχρι τον ερχόμενο Νοέμβριο πρέπει να έχει θεσμοθετήσει την παράταση της εισφοράς αλληλεγγύης μέχρι και το 2016. Υπενθυμίζεται ότι η εισφορά αυτή ήταν προγραμματισμένο να επιβάλλεται μέχρι και το 2015.
Η έκτακτη εισφορά επιβλήθηκε για πρώτη φορά το 2009 και κυμαίνεται από 1% έως 4% στο σύνολο των εισοδημάτων, στο άθροισμα από μισθούς ή συντάξεις, ενοίκια, τόκους, μερίσματα. Συγκεκριμένα, όσοι δηλώνουν εισόδημα από 12.001  έως και 20.000 καλούνται να πληρώσουν το 1% αυτού ως εισφορά αλληλεγγύης. Αντίστοιχα, όσοι δηλώνουν από 20.001 έως 50.000 θα πληρώνουν το 2% αυτών, όσοι δηλώνουν από 50.001 έως 100.000 θα πληρώνουν το 3% του εισοδήματός τους ως εισφορά αλληλεγγύης και όσοι δηλώνουν από 100.001 και πάνω το 4%.
Από την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς αλληλεγγύης εξαιρούνται οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά το χρόνο της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα.http://www.reporter.gr