Ο επίτροπος έφυγε, η επιτροπεία έρχεται... Εκτακτα μέτρα αν πέσουν έξω προϋπολογισμός ή τα ταμεία - Αυξήσεις εισφορών και κόστους νοσηλείας, μειώσεις επιδομάτων


Ο επίτροπος έφυγε, η επιτροπεία έρχεται...
Πέμπτη 02 Φεβρουαρίου 2012


Η κυβέρνηση πέτυχε, έχοντας τη συμπαράσταση των δημοκρατικών φωνών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, να αποκρούσει τη γερμανική πρόταση για την εγκατάσταση ξένου επιτρόπου στην Αθήνα που.. θα παρακολουθεί τον προϋπολογισμό.

Προκειμένου, όμως, να προχωρήσει η νέα δανειακή σύμβαση συμφώνησε με τις διαδικασίες αυστηρής επιτήρησης που απαίτησε και επέβαλε η τρόικα και αποδέχθηκε ότι:
-στην περίπτωση αποκλίσεων από τους στόχους θα λαμβάνει άμεσα έκτακτα μέτρα περικοπών ή αύξησης εσόδων από το "μενού" το οποίο θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Ενδεικτικό είναι το μέτρο του αυτόματου κλεισίματος υπηρεσιών ή φορέων του δημοσίου και η απόλυση των υπαλλήλων, η άμεση περικοπή επιδομάτων προς ασφαλισμένους, ακόμη και η αύξηση των νοσηλείων ή συμμετοχής στα φάρμακα.
Αυξήσεις εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, μειώσεις επιδομάτων, αυξήσεις του κόστους νοσηλείας ή ορισμένων ιατρικών διαδικασιών, μειώσεις των καλυπτόμενων ιατρικών διαδικασιών ή μειώσεις του εργατικού δυναμικού ή των ωρών εργασίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συμβιβαστική λύση για την αυστηρή επιτήρηση της χώρας στην οποία κατέληξαν ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος με την τρόικα προβλέπει τα εξής:
1. Τη μετεξέλιξη της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης σε "επιτροπή εφαρμογής του προγράμματος οικονομικής στήριξης" δηλαδή του μνημονίου.
Η επιτροπή αυτή στην οποία θα προΐσταται ο υπουργός Οικονομικών και θα συμμετέχουν οι υπουργοί Περιφερειακής Ανάπτυξης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εθνικής Αμυνας θα παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού του κράτους, τα έσοδα και τις δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης, των ΟΤΑ και των ΔΕΚΟ, τις αμυντικές δαπάνες αλλά και την εξέλιξη του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα υποστηρίζεται από επιτροπή των γενικών γραμματέων των αντίστοιχων υπουργείων.
Συνδετικός κρίκος με την τρόικα και τους κκ. Χόρστ Ράιχενμπαχ ο οποίος είναι επικεφαλής της task force για ζητήματα ανάπτυξης και διοικητικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα και τον κ. Μπόμπ Τράα ο οποίος είναι ο μόνιμος εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Αθήνα εγκατεστημένος στην Τράπεζα της Ελλάδος, θα είναι ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Ηλίας Πλασκοβίτης σήμερα. O κ. Τράα συγκεντρώνει τις περισσότερες αντιπάθειες από όλα τα μέλη της ξένης αντιπροσωπείας που βρίσκονται και εργάζονται στην Ελλάδα, για λογαριασμό των δανειστών μας.
Το κρίσιμο ζήτημα της επιτροπείας βρίσκεται στις αρμοδιότητες που συμφωνήθηκε να έχει η διυπουργική επιτροπή. Στους τακτικούς ελέγχους του προϋπολογισμού εφ΄ όσον διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους στόχους, τότε οι υπουργοί θα προχωρούν σε συμφωνία με την τρόικα στην άμεση εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από το "μενού" που έχει ήδη συμφωνηθεί και θα περιγράφεται στο νέο μνημόνιο.
«Ξαφνικός θάνατος φορέων και υπηρεσιών»
Τα μέτρα για τη διόρθωση πορείας του προϋπολογισμού θα λαμβάνονται στο τέλος του κάθε τριμήνου (εφ΄ όσον κριθούν αναγκαία) και είναι τα εξής:
-περικοπές επιχορηγήσεων προς τους ΟΤΑ και τους επιδοτούμενους φορείς του δημοσίου, «πάγωμα» κάθε επιδότησης σε φορείς που δεν ενημερώνουν την κεντρική υπηρεσία και τη Στατιστική Αρχή για την οικονομική τους κατάσταση, αυτόματο κλείσιμο υπηρεσιών, φορέων και οργανισμών που κρίνεται ότι δεν έχουν αντικείμενο,

Επίσης η επιτροπή θα μπορεί να αποφασίσει νέες περικοπές στους μισθούς των ΔΕΚΟ, μειώσεις προσωπικού ακόμη και την επίσπευση εφαρμογής εισπρακτικών μέτρων (αυξήσεις διοδίων, τελών, ειδικών φόρων) από το μενού των μέτρων που προβλέπεται στο συμφωνηθέν νέο μνημόνιο.

Με τις παρεμβάσεις αυτές η τρόικα επιδιώκει να διασφαλίσει ότι ο προϋπολογισμός θα κινηθεί εντός των στόχων (και μάλιστα εντός των ορίων που έχουν καθοριστεί μήνα μήνα) γιατί όπως είναι γνωστό από τη νέα δανειακή σύμβαση δεν υπάρχουν χρήματα για την κάλυψη τυχόν ελλειμμάτων. Αρα κανείς δεν θα πρέπει να εκπλαγεί αν το δημόσιο που σήμερα «τα βγάζει πέρα με το ζόρι», βρεθεί κάποιο μήνα σε δυσκολία πληρωμής.
Στενός κλοιός στα ταμεία και τα νοσοκομεία
Από μια «λίστα έκτακτων μέτρων» που θα λαμβάνονται σε περίπτωση διακύβευσης ή μη εκπλήρωσης των τριμηνιαίων κριτηρίων αναφοράς η κυβέρνηση θα επιλέγει και τις παρεμβάσεις που θα γίνονται και πάλι ανά τρίμηνο προκειμένου να επαναφέρουν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην τροχιά του στόχων Προϋπολογισμού. Οπως αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο «αυτά τα έκτακτα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν αυξήσεις των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, μειώσεις των επιδομάτων κοινωνικής ασφάλειας, αυξήσεις του κόστους νοσηλείας ή ορισμένων ιατρικών διαδικασιών, μειώσεις των καλυπτόμενων ιατρικών διαδικασιών ή μειώσεις του εργατικού δυναμικού ή των ωρών εργασίας στα νοσοκομεία».
2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Στο ίδιο μοντέλο θα κινηθεί και η επιτροπεία στους ευαίσθητους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης και της υγείας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής Υπουργών υπό τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κ. Φίλιππο Σαχινίδη σήμερα, τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η επιτροπή των υπουργών θα υποστηρίζεται από επιτροπή Υπηρεσιακών Στελεχών και συγκεκριμένα,
-τον Γενικός Γραμματέας ΓΛΚ τον κ. Ηλία Πεντάζο σήμερα, τον π. Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τον προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Επιδιώξεις της Επιτροπής είναι η κατάρτιση μηνιαίου περιγράμματος και τριμηνιαίων κριτηρίων αναφοράς (benchmarks) για την εκτέλεση του Κοινωνικού Προϋπολογισμού και ο προσδιορισμός και υλοποίηση μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση τυχόν αποκλίσεων από την αποσκοπούμενη πορεία.
Καθήκοντα της Επιτροπής
Το ο ΓΛΚ, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχουν ήδη συγκροτήσει την Επιτροπή Υπηρεσιακών Στελεχών που θα επιβλέπει την εκτέλεση του Κοινωνικού Προϋπολογισμού του 2012 με βασικά καθήκοντα:
-τη συμφωνία επί μηνιαίων κριτηρίων αναφοράς για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Κοινωνικού Προϋπολογισμού επί τη βάσει ετήσιων στόχων εξισορρόπησης που ορίζονται για τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, τα νοσοκομεία και τον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης συνολικά για το 2012,
-την κατάρτιση της λίστας έκτακτων μέτρων που θα λαμβάνονται σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των κριτηρίων αναφοράς που θα επαναφέρουν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην τροχιά του Κοινωνικού Προϋπολογισμού.

Αυτά τα έκτακτα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν αυξήσεις των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, μειώσεις των επιδομάτων κοινωνικής ασφάλειας, αυξήσεις του κόστους νοσηλείας ή ορισμένων ιατρικών διαδικασιών, μειώσεις των καλυπτόμενων ιατρικών διαδικασιών ή μειώσεις του εργατικού δυναμικού ή των ωρών εργασίας στα νοσοκομεία.

Εντός του Φεβρουαρίου η Επιτροπή Υπηρεσιακών Στελεχών θα πρέπει να συνέρχεται σε μηνιαία βάση για να αναλύει τη μηνιαία εξέλιξη των εσόδων και εξόδων του Κοινωνικού Προϋπολογισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να συγκρίνει την προηγούμενη και την προβλεπόμενη πορεία του μηνιαίου Κοινωνικού Προϋπολογισμού με βάση τα τριμηνιαία κριτήρια αναφοράς για τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, τα νοσοκομεία ή την ισορροπία του Κοινωνικού Προϋπολογισμού.
Σε τριμηνιαία βάση από τον Απρίλιο: Η Επιτροπή Υπηρεσιακών Στελεχών θα πρέπει να καταρτίζει μια τριμηνιαία αναφορά προς τους Υπουργούς οι οποίοι θα συνέρχονται σε τριμηνιαία βάση για να επιθεωρήσουν τις εξελίξεις και να συζητήσουν τυχόν προτεινόμενες ενέργειες.
Εάν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους διαφανεί ότι ο Κοινωνικός Προϋπολογισμός δεν θα εκπληρώσει τα τριμηνιαία κριτήρια αναφοράς για έναν οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης, ένα νοσοκομείο ή για τη συνολική ισορροπία, η Επιτροπή Υπηρεσιακών Στελεχών θα πρέπει να ειδοποιεί άμεσα τους Υπουργούς σχετικά με την ανάγκη εφαρμογής των προεγκεκριμένων έκτακτων μέτρων που απαιτούνται για την επαναφορά της πορείας του Κοινωνικού Προϋπολογισμού στα αποσκοπούμενα επίπεδα ως τα τέλη του 2012. Τα προεγκεκριμένα έκτακτα θα πρέπει να εφαρμόζονται αμέσως μόλις ειδοποιηθούν οι Υπουργοί (αντί να αναμένεται κι άλλη υπουργική απόφαση).
Σε συνεχή βάση από τον Ιούλιο: Εάν τα προεγκεκριμένα έκτακτα μέτρα θεωρηθεί πως δεν επαρκούν για την επαναφορά του Κοινωνικού Προϋπολογισμού στην αποσκοπούμενη ισορροπία για το 2012, η Επιτροπή θα πρέπει να εισηγείται στους Υπουργούς την ανάπτυξη περαιτέρω μέτρων και/ή την υποβολή συμπληρωματικού προϋπολογισμού στη Βουλή για πρόσθετες μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό που θα καλύψουν το έλλειμμα.