Δόθηκαν χθες αποζημιώσεις για φυτικό και ζωικό κεφάλαιο από τον ΕΛΓΑ


Πέμπτη 02 Φεβρουαρίου 2012Αποζημιώσεις για ζημιές στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο ύψους 5,5 εκατ. ευρώ περίπου κατέβαλε ο ΕΛΓΑ την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου, στους..
τραπεζικούς λογαριασμούς 5.319 δικαιούχων.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού, η καταβολή αφορά ζημιές που προξενήθηκαν από διάφορα ζημιογόνα αίτια, σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως  το πρώτο εξάμηνο του 2011.
Ο ΕΛ.Γ.Α. ενημερώνει τους παραγωγούς που έχουν ζημιωθεί εντός του 2011, ότι το σύνολο των αποζημιώσεων θα τους έχει καταβληθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου, εκτός από τις ζημιές του Δεκεμβρίου 2011, οι οποίες θα αποζημιωθούν το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2012.
Αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του οργανισμού στην διεύθυνση www.elga.gr. ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ