Μόνο χτίζουμε , δεν γκρεμίζουμε…. Την ίδρυση τριών δημοτικών και τριών νηπιαγωγείων στο δήμο Κατερίνης εντάσσει στην εισήγηση του προς το Υπουργείο Παιδείας ο προϊστάμενος της Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, Αστέριος Κρίτογλου-Δεν υπάρχουν καταργήσεις σχολικών μονάδων


http://www.eptanews.gr/media/k2/items/cache/23e58ccd18e32cab182dbd6268a12868_L.jpg 

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012
Καμία κατάργηση και καμία συγχώνευση σχολικής μονάδας στους τρεις δήμους του νομού Πιερίας δεν εμπεριέχεται στην πρόταση που απέστειλε στο Υπουργείο Παιδείας και στη ...
περιφερειακή διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο προϊστάμενος της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πιερίας, Αστέριος Κρίτογλου κατόπιν σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου.
Σε αντίθεση με πέρυσι που οι προτεινόμενες συγχωνεύσεις ήταν πολλές και άλλαζαν άρδην τον σχολικό χάρτη της Πιερίας, προκαλώντας την αντίδραση μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών αλλά και αυτοδιοικητικών φορέων, οι φετινή εισήγηση του κ. Κρίτογλου, αποδεικνύεται πιο ώριμη και ζημωμένη βάση των σχολικών αναγκών του Νομού.
Ευτύχημα αποτελεί μάλιστα το γεγονός ότι εντάσσονται στο σχολικό χάρτη της Κατερίνης τρία νέα δημοτικά σχολεία στα οποία θα λειτουργούν αντίστοιχα νηπιαγωγεία. Πρόκειται ουσιαστικά για τα τρία «πράσινα» σχολεία που θα ιδρυθούν στο δήμο Κατερίνης, το πρώτο από τα οποία ξεκίνησε ήδη να χτίζεται.  Τα συγκεκριμένα σχολεία, όπως είχε αναφέρει και ο δήμαρχος Κατερίνης Σάββας Χιονίδης έχουν εγκριθεί και θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Κρίτογλου προτείνεται η ίδρυση   τριών (3)  12/θέσιων Δημ. Σχολείων, χωρίς νέα οικονομική επιβάρυνση σε εκπαιδευτικό  προσωπικό – με μετακίνηση τους από σχολικές μονάδες με περισσότερα από 12 τμήματα και πάνω από 300 μαθητές (4)
•    17ο 12/θέσιο Δημ. Σχολείο Κατερίνης
•    18ο 12/θέσιο Δημ. Σχολείο Κατερίνης
•    19ο 12/θέσιο Δημ. Σχολείο Κατερίνης
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:   Το μαθητικό δυναμικό σε πολλές σχολικές μονάδες της  Κατερίνης υπερβαίνει κατά πολύ το  προβλεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, το οποίο καθιστά αναγκαία την ίδρυση  νέων σχολικών μονάδων με σκοπό την αποσυμφόρησή των ήδη λειτουργούντων 12/θέσιων, τα οποία λειτουργούν ήδη με παραπάνω τμήματα (16-18) και πάνω από 300 μαθητές. Έχουν γίνει διάδρομοι και μικροί χώροι τάξεις .
Σε παραπάνω δημοτικά προτείνεται η συστέγαση με τρία 2/θέσια νηπιαγωγεία,: 26ο  2/θέσιο Νηπιαγωγείο Κατερίνης, 27ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Κατερίνης και 28ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Κατερίνης
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:   Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι είναι μεγάλος ο αριθμός των νηπίων που φοιτούν στα νηπ/γεία της Κατερίνης και  προκειμένου να γίνει αποσυμφόρηση των λειτουργούντων τμημάτων στα Νηπιαγωγεία αλλά και να δοθεί λύση στη φοίτηση εκατοντάδων προνηπίων που δε φοιτούν, προτείνουμε τις παραπάνω ιδρύσεις.
Επίσης για το δήμο Κατερίνης προβλέπονται προαγωγές σχολικών μονάδων διότι, όπως επισημαίνεται, το μαθητικό δυναμικό στα όρια φοίτησης αυτών των σχολείων καθιστούν αναγκαία τη λειτουργία επιπλέον τμημάτων και την προαγωγή τους.
•    Το 16ο  Δημ. Σχ. Κατερίνης  από 9/θέσιο σε 12/θέσιο.

•    Το 5ο  Δημ. Σχ. Κατερίνης  από 6/θέσιο σε 12/θέσιο.
•    Το 10/θ Δημ. Σχ. Περίστασης από 10/θέσιο σε 12/θέσιο.
Χωρίς ουσιαστικές τροποποιήσεις παρά μόνο γραφειοκρατικές προβλέπεται για τα σχολεία της Βόρειας και της Νότιας Πιερίας. από  ΕΠΤΑ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ