Απάντηση ΥΠΕΣ στη ΝΔ


Δευτέρα 9 Μαΐου 2011
Το Υπουργείο Εσωτερικών απαντά δημόσια στον τομεάρχη της ΝΔ για το τι έχει αλλάξει στο κράτος στους 19 μήνες διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ. 
Η ανακοίνωση του ΥΠΕΣ
 Απαντώντας σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση του αρμοδίου τομεάρχη της ΝΔ , το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει στη δημοσιότητα, αντί ...άλλης απάντησης, τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει τι παρέδωσε τον Οκτώβριο του 2009 η κυβέρνηση που είχε επαγγελθεί την επανίδρυση του κράτους και τι έχει αλλάξει στο χώρο αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών  μέσα στους 19 μήνες που μεσολάβησαν από τότε, στην κατεύθυνση του δραστικού περιορισμού των δομών, του εξορθολογισμού της λειτουργίας και της εξοικονόμησης των δαπανών.
Σε ό,τι αφορά τους φορείς  της γενικής και κεντρικής κυβέρνησης, καταργήθηκαν:
-         6 κρατικές Περιφέρειες
-         63 νομαρχίες και ΟΤΑ Β’ βαθμού
-         709 Δήμοι και Κοινότητες.
-         4.000 (τέσσερις χιλιάδες) Δημοτικές Επιχειρήσεις και ΝΠΔΔ.

Επίσης:
Καταργήθηκαν το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το Μουσείο του Εθνικού Τυπογραφείου, ενώ είναι υπό κατάργηση το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων.(ΝΠΔΔ)
Σε ό,τι αφορά τις θέσεις, καταργήθηκαν:
-         30.000 οργανικές θέσεις στο Β’ βαθμό αυτοδιοίκησης
-         40.000 θέσεις στα Διοικητικά Συμβούλια Δημοτικών Επιχειρήσεων και ΝΠΔΔ
-         9.450 αμοιβόμενες θέσεις αιρετών της Αυτοδιοίκησης.
-         120 προγράμματα μαθητείας stage.
-         2 θέσεις Διευθυντών και 8 θέσεις τμηταρχών

Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες:
-      Κινούνται 107 λιγότερα κρατικά αυτοκίνητα (172 από 279) ενώ οι δαπάνες για επισκευές και συντήρησή τους μειώθηκαν από 156.311,14 ευρώ το 2009 σε 47.684,53 ευρώ το 2010, ποσοστό μείωσης 69,5%.
 -      Όσον αφορά τις αποζημιώσεις για υπερωρίες και άλλες πρόσθετες αμοιβές,  μειώθηκαν από 3.214.099,80 ευρώ το 2009 σε 1.439.773,09 ευρώ το 2010,  ποσοστό μείωσης 55,2%.
 -      Όσον αφορά τη συμμετοχή υπαλλήλων γραφείων υπουργών και Γ.Γ. σε διοικητικά συμβούλια και αμοιβόμενες επιτροπές, το 2010 δαπανήθηκαν  0 ευρώ έναντι 33.911 ευρώ που είχαν δαπανηθεί το 2009, ποσοστό μείωσης 100%.