Έκρηξη των ακάλυπτων επιταγών κατα 230%!!!


Τρίτη, 17 Μάρτιος 2009

Αλματώδης είναι η αύξηση των ακάλυπτων επιταγών στην ελληνική αγορά, καθώς μόνο τον Φεβρουάριο, άλμα κατά 230% σημείωσαν οι ακάλυπτες επιταγές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του «Τειρεσία», για έναν μόλις μήνα, να δείχνουν ότι οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν σε 222 εκ. ευρώ. Σε τεμάχια οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν τον Φεβρουάριο του 2009 σε 22.376 σημειώνοντας αύξηση 4,76%. Το πρώτο δίμηνο του έτους οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν σε 43.736 και σε αξία σε 448,8 εκατ. ευρώ. Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν το Φεβρουάριο του 2009 σε 8.733 σε τεμάχια και σε 15,7 εκατ. ευρώ σε αξία σημειώνοντας μείωση 34,99% και 38,06& αντίστοιχα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Σε σχέση με τον προηγούμενο Φεβρουάριο σημειώθηκε αύξηση της αξίας των απλήρωτων συναλλαγματικών κατά 25,39%. Το πρώτο δίμηνο του έτους οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε τεμάχια σε 22.167 και σε αξία σε 41,1 εκατ. ευρώ.