Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για 4 τηλεοπτικές άδειες


..

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για 4 τηλεοπτικές άδειες


Θα έχουν δεκαετή διάρκεια. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την κυβέρνηση λόγω αδυναμίας συγκρότησης ΕΣΡ. Το βράδυ της Πέμπτης η ψηφοφορία
Στη Βουλή κατέθεσε η κυβέρνηση τη ρύθμιση που μεταφέρει στο υπουργείο Επικρατείας την αρμοδιότητα για την προκήρυξη διαγωνισμού χορήγησης αδειών εθνικής εμβέλειας σε 4 τηλεοπτικούς σταθμούς.
AdTech Ad
Η ρύθμιση προσδιορίζει τον υπουργό Επικρατείας ως αρμόδιο για την δημοπράτηση των τηλεοπτικών αδειών. Υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι το ΕΣΡ είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της τηλεοπτικής νομοθεσίας ενώ αντίθετα η αδειοδότηση των σταθμών «συνιστά έκφανση του άμεσου ελέγχου του κράτους». Η τροπολογία αναφέρει ρητά ότι σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης του ΕΣΡ δεν πρέπει να παρακωλύεται ούτε να αναστέλλεται η αρμοδιότητα του κράτους αλλά αντίθετα επιβάλλεται η διεξαγωγή του διαγωνισμού μέσω άλλου αρμόδιου οργάνου που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο υπουργός Επικρατείας.Η τροπολογία χαρακτηρίζει, μάλιστα, «επιτακτική» την ανάγκη άμεσης διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας για την χορήγηση αδειών 10ετούς διάρκειας.
Η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης αιτιολογεί την απόφαση χορήγησης αδειών σε 4 κανάλια εθνικής εμβέλειας με βάση το ύψος της διαφημιστικής δαπάνης (180 έως 265 εκ. ευρώ) και το μέσο ετήσιο κόστος λειτουργίας των υφιστάμενων σταθμών (32 έως 80 εκ. ευρώ). Επίσης, προσδιορίζει τον αριθμό και με βάση τεχνικά κριτήρια και ταυτόχρονα παραπέμπει στο ευρωπαϊκό τηλεοπτικό τοπίο παραθέτοντας στοιχεία για χώρες αντίστοιχες προς την Ελλάδα ως προς τον πληθυσμό και το ΑΕΠ. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι στην Τσεχία και την Πορτογαλία έχουν χορηγηθεί 2 άδειες εθνικής εμβέλειας.
Η ρύθμιση προβλέπει επίσης ότι η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες θα προσδιοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας.

Δείτε ολόκληρη την τροπολογία για τις τηλεοπτικές άδειες:

Περισσότερα: