Ενώ το εισόδημα συρρικνώνεται, οι τιμές προϊόντων αντιστέκονται
==

Ενώ το εισόδημα συρρικνώνεται, οι τιμές 

προϊόντων αντιστέκονται

e-forologia - ‎πριν από 5 ώρες‎
Μύθος αποδεικνύεται η εκτίμηση πως το 
κόστος ζωής στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει. 
Ακόμα και σήμερα, είμαστε «ακριβότεροι» 
στις τιμές σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων
 έχει συρρικνωθεί σημαντικά. Ετσι, σήμερα ...