Ασφαλιστικό: Αναζητούνται 647 εκατ. ευρώ για το 2016
===

Ασφαλιστικό: Αναζητούνται 

647 εκατ. ευρώ για το 2016

Η Αυγή -
Εξαιρετικά δύσκολη χρονιά 
αναμένεται το 2016 για τους
 συνταξιούχους και τους ασφαλισμένους 
καθώς, σύμφωνα με τις προβλέψεις
 του κρατικού προϋπολογισμού, το 
έλλειμμα των ταμείων υπολογίζετα
ι αυξημένο κατά 1,1 δισ. ευρώ,
 φθάνοντας τα 2,121 δισ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ!!