Χαρίτσης: «Πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση η ενίσχυση της απασχόλησης»
==

Ζωντανή κάλυψη

Χαρίτσης: «Πρώτη 

προτεραιότητα για την 

κυβέρνηση η ενίσχυση 

της απασχόλησης»

Πρώτο ΘΕΜΑ - ‎πριν από 2 ώρες‎
Πρώτη προτεραιότητα για την 
κυβέρνηση στην παρούσα χρονική
 περίοδο είναι με τα προγράμματα 
του νέου ΕΣΠΑ να ενισχυθεί η 
απασχόληση με τη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας και να 
αναστραφεί η τάση φυγής των 
«εγκεφάλων», των νέων ...