ΠΑΝΕΛΛΑΔ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΔΕΙΑΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


Η εκφώνηση στη Βιολογία 

ΠΑΝΕΛΛΑΔ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β΄)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΔΕΙΑΣ.. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ....

ΘΕΜΑ Α
Α1) δ
Α2) β
Α3) γ
Α4) β
Α5) α
ΘΕΜΑ Β
Β1: σελ. 10 σχολικού βιβλίου: <<Κάθε διαταραχή της ομοιόστασης...αλκοόλ κλπ.>>
Β2: Με την παστερίωση το γάλα θερμαίνεται στους 62οC για μισή ώρα, οπότε καταστρέφονται όλοι οι παθογόνοι αλλά και οι περισσότεροι μη παθογόνοι, ενώ συγχρόνως διατηρείται η γεύση
του.
Β3: σελ. 48 σχολικού βιβλίου: <<Η διάγνωση της νόσου...παραχθεί σ'αυτόν.>>
Β4: σελ.29 σχολικού βιβλίου: <<Η δράση της φυσικής επιλογής...σε μία άλλη χρονική στιγμή.>>
ΘΕΜΑ Γ
Γ1: Η καμπύλη Α αντιστοιχεί στα αντιγόνα και η καμπύλη Β στα αντισώματα.
Γ2: Παρατηρείται καθυστέρηση στην παραγωγή των αντισωμάτων οπότε πρόκειται για πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση. Κατά τη μόλυνση του οργανισμού από τον ιό ακολουθεί η λοίμωξη και ο ιός πολλαπλασιάζεται μέσα στον οργανισμό. Όταν ξεκινάει η παραγωγή των αντισωμάτων από τα
πλασματοκύτταρα, τα αντισώματα συνδέονται με τα αντιγόνα. Από τη σύνδεση αντιγόνου αντισώματος συμβαίνει η αναγνώριση του ιού από τα μακροφάγα με σκοπό την ολοκληρωτική τους καταστροφή. Όταν εξολοθρευθούν όλα τα αντιγόνα δρουν τα κατασταλτικά Τ-λεμφοκύτταρα και τερματίζεται η ανοσοβιολογική απόκριση. Τα αντισώματα σταματούν να παράγονται και σταδιακά μειώνονται.
Γ3: Αρχικά ενεργοποιούνται τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα από τα μακροφάγα. Στη συνέχεια τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα εκτός από τη χυμική ανοσία, ενεργοποιούν και την κυτταρική, δηλαδή
τα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα. Επίσης και για τις δύο ανώτερες κατηγορίες Τ-λεμφοκυττάρων παράγονται κύτταρα μνήμης, δηλαδή βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα μνήμης και κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα μνήμης. Τέλος, ενεργοποιούνται τα κατασταλτικά Τ-λεμφοκύτταρα που τερματίζουν την ανοσοβιολογική απόκριση μετά την επιτυχή αντιμετώπιση του αντιγόνου, με τη βοήθεια των προϊόντων της.
Γ4: σελ. 34 σχολικού βιβλίου: <<Στην περίπτωση των ιών...να πολλαπλασιαστεί.>>
ΘΕΜΑ
1:
ΠΟ>?Η ΦΥΤΑ --> ΑΚΡΙ?ΕΣ --> ΒΑΤΡΑΧΟΙ --> ΦΙ?ΙΑ --> ΓΕΡΑΚΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (KJ) 106 10 5 10 4 10 3 102
σελ. 77 σχολικού βιβλίου : <<Η ενέργεια...τα οποία αποικοδομούνται.>>
Συνεπώς:
ΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΠΕ?Ο ΠΟ>?>Ν ΦΥΤ>Ν = 10 * 105 KJ = 106 KJ
ΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΠΕ?Ο ΒΑΤΡΑΧ>Ν = 105 /10 =10 4 KJ
ΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΠΕ?Ο ΦΙ?Ι>Ν = 104 /10 = 10 3 KJ
ΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΠΕ?Ο ΓΕΡΑΚΙ>Ν = 103/10 = 10 2 KJ
ΕΝ?ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙ?Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
2: Η σημαντική μείωση στον πληθυσμό των βατράχων θα έχει ως συνέπεια την άμεση αύξηση του πληθυσμού των ακρίδων, διότι δεν θα καταναλώνονται πλέον από τους βατράχους.Τα ποώδη
φυτά θα μειωθούν, διότι θα καταναλώνονται περισσότερο από τις ακρίδες.
3: Οι μη βιοδιασπώμενες ουσίες δεν μεταβολίζονται και δεν αποβάλλονται με τις απεκκρίσεις.
Συνεπώς, η ποιότητα του περνάει αναλλοίωτη από το ένα τροφικό επίπεδο στο επόμενο μέσω τηςτροφής. Συνεπώς, η ποσότητα στα γεράκια θα είναι 1 mg.
4: I. Αριθμός 1 = διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας
Αριθμός 7 = νιτρικά ιόντα εδάφους
ΙΙ. ?ιαδικασία 2 = φωτοσύνθεση
?ιαδικασία 3 = κυτταρική αναπνοή
?ιαδικασία 4 = διαπνοή
?ιαδικασία 8 = βιολογική αζωτοδέσμευση
?ιαδικασία 9 = ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση
?ιαδικασία 10 = απονιτροποίηση
ΙΙΙ. Μικροοργανισμοί 5 = αποικοδομητές (βακτήρια-μύκητες εδάφους) Μικροοργανισμοί 6 = νιτροποιητικά βακτήρια
Επιμέλεια: ?. Χάλκος