Νέος αντιδήμαρχος Κατερίνης ο Αλέξανδρος Γιουμίδης - Στη θέση του αποβιώσαντος Μίλτου Σπυριδόπουλο


Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011
Στον ορισμό του κ. Αλέξανδρου Γιουμίδη ως αντιδημάρχου Τεχνικών Εργων προχώρησε χθες ο δήμαρχος Κατερίνης Σάββας Χιονίδης, μετά το θάνατο του Μίλτου Σπυριδόπουλου.
Ο κ. Γιουμίδης θα... ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:
- Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών του Δήμου.
- Λειτουργία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων .
- Συντήρηση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού. 
- Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση Κτιριακών Έργων.
- Ονομασία των οδών, πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και αρίθμηση κτισμάτων.
- Τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση Πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών σηματοδοτών.
- Συντονισμός και επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας και συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.
- Σύνταξη και παρακολούθηση εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου (έργα – μελέτες – προμήθειες) σε σχέση με τις ως άνω αρμοδιότητες