Να μας ελέγξουν όλους!


Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011 
από  Πολιτεία
Να μας ελέγξουν όλους!
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε τις προτάσεις του για την κοινωνική συνοχή, την δίκαιη κατανομή των βαρών, αλλά και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών έναντι της πολιτικής, κάνοντας λόγο για τρεις άξονες «αλληλένδετους».
Σε τρεις άξονες άξονες κινήθηκαν οι προτάσεις του .....βουλευτή Πιερίας Γιάννη Αμοιρίδη, κατά την πρόσφατη τοποθέτησή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Οι τρεις άξονες αφορούσαν την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την στοχευμένη αναδιανομή του πλούτου και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο πολιτικό μας σύστημα. «Είναι τρεις άξονες αλληλένδετοι, πάνω στους οποίους πρέπει να εργαστούν με διάθεση οι πολιτικές δυνάμεις και κυρίως η κυβέρνηση», δήλωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
Ο πρώτος άξονας αφορά την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής η οποία θα έχει στόχο την διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης μέσα από μια ευρύτερη συμφωνία εργαζομένων-επιχειρηματιών-κράτους και τοπικών αρχών. Η διασφάλιση της κοινής πορείας η οποία θα αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των εργαζομένων, τα προβλήματα των επιχειρήσεων, αλλά και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, είναι αυτές που κάνουν και τη διαφορά, για αυτό και η παρουσία των τοπικών αρχών σ’ αυτήν την προσπάθεια είναι καταλυτικής σημασίας.
Παράλληλα, επιβάλλεται η επανεκκίνηση του δημόσιου τομέα, η οποία μπορεί να προέλθει μέσα από την αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού και την τοποθέτησή του σε θέσεις ανάλογες των προσόντων τους, με πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικού δημόσιου τομέα στην παροχή υπηρεσιών και στην εξυπηρέτηση του πολίτη.
Ο δεύτερος άξονας, αφορά τη «στοχευμένη αναδιανομή του πλούτου», ώστε να ενισχυθεί το αίσθημα της δικαιοσύνης στη κατανομή των βαρών. Μια από τις προτάσεις που κατέθεσε ο κ. Αμοιρίδης, ήταν, το ποσό που έχει εισπραχθεί από την έκτακτη εισφορά την οποία κατέβαλαν οι 100 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις, να κατευθυνθεί σε υποδομές της παιδείας. Παράδειγμα, στη δημιουργία φοιτητικών εστιών, ώστε να διευκολυνθούν οι οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και οι οποίες αναγκάζονται να δαπανούν ένα σημαντικό κομμάτι του οικογενειακού προϋπολογισμού τους για την φοίτηση των παιδιών τους.
Ο τρίτος άξονας αφορά την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών, έναντι των πολιτικών και της πολιτικής, με τη θεσμική θωράκιση μέσα από τη διαφάνεια. Όπως είπε ο βουλευτής Πιερίας, οφείλουμε να αποδείξουμε στους πολίτες πως η άποψη ότι «όλοι είναι ίδιοι», είναι ισοπεδωτική και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να φανούμε όλοι γενναίοι και το «μαχαίρι να φτάσει πραγματικά στο κόκαλο». Ο κ. Αμοιρίδης, πρότεινε τον έλεγχο όλων των περιουσιακών στοιχείων, όλων των πολιτικών προσώπων, χωρίς καμιά εξαίρεση. Όπως είπε ο έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει όλους όσους έχουν θητεύσει σε  υπουργικές θέσεις, βουλευτές, γενικούς γραμματείς, δημάρχους, νομάρχες, διοικητές τραπεζών και οργανισμών και περιφερειάρχες. «Να μας ελέγξουν όλους από την πρώτη μέρα που ασχοληθήκαμε με τα κοινά και όπου εντοπιστεί αθέμιτος πλουτισμός, να υπάρξει δήμευση περιουσιών», κατέληξε ο βουλευτής Πιερίας.
http://kraxtis-gr.blogspot.com/