Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ... Ο ΘΕΣΜΟΣ.. ΟΧΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2010
του Δημήτρη Καλαϊτζή 
-Η διογκωμένη, η "αλόκοτη", προβληματική,συγκεντρωτική δομή του σημερινού κράτους, η αδιαφάνεια,τα φαινόμενα κατασπατάλησης, δημιούργησαν έντονα ελλείματα  στον παραγωγικό ιστό και πλούτο της Χώρας..
και η κοινωνική ασφάλεια εκατομμυρίων ανθρώπων βρίσκεται στον αέρα.
- Από την άλλη, είχαμε και έχουμε την έλλειψη σχεδιασμού και δράσεων για την ισόρροπη παραγωγική ανάπτυξη της Περιφέρειας, προβλήματα και  στρεβλώσεις που οφείλονται στην έλλειψη κεντρικού περιφερειακού σχεδίου ανάπτυξης.
Η διαχειριστική λογική, που επικρατεί, στην πλειοψηφία των Δήμων και των Νομαρχιών, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, χαρακτηρίζεται απο έλλειψη σχεδίων παραγωγικής ανάπτυξης των περιοχών τους. Ολα αυτά καθώς και η απουσία ορθολογικής αξιοποίησης των πόρων, είχε ως αποτέλεσμα, την κατά πλειοψηφία, ελλειμματικότητα των Δήμων, χωρίς ουσιαστικό κοινωνικό όφελος.
- Με βάση τα προβλήματα αυτά, η αναθεώρηση των συνθηκών στον χώρο των Ο.Τ.Α., ήταν μια ριζοσπαστική και αναγκαία τομή και  ήρθε σε μια κρίσιμη καμπή για την πορεία της χώρας η οποία απαιτούσε δημοσιονομική εξυγίανση, ουσιαστικό εκσυγχρονισμό και αποκατάσταση της ισορροπίας ανάμεσα στο κέντρο και στην περιφέρεια Αυτή η τομή  επιχειρείται  μέσω του "Καλλικράτη, δηλαδή μέσω της αιρετής Περιφέρειας και της συνένωσης των Δήμων.
- Με τον Καλλικράτη αναλαμβάνουν οι Δήμοι αρμοδιότητες που αφορούν στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, οι Δήμοι αποκτούν εκτεταμένες αρμοδιότητες αδειοδοτήσεων. Η εξάπλωση υπηρεσιών μιας στάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων θα περνάει και μέσα από τους Δήμους. Οι Δήμοι θα συνεργάζονται με τις Τράπεζες και τις άλλες κρατικές υπηρεσίες για να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες μέσω των οποίων εκτελούν οικονομικές συναλλαγές με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, παρέχουν άδειες κλπ.
- Ο "Καλλικράτης" προσφέρεται ιδιαίτερα ως όχημα για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης
με αξιοποίηση όλων των δυνατότητες που τους παρέχονται από την αποκέντρωση του ΕΣΠΑ στις Περιφέρειες ,με προώθηση επενδυτικών σχεδίων για την ενέργεια με βάση τις προτεραιότητες που  παρέχει στου Δήμους το νέο Νομοσχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
- Οι δήμοι μπορούν να επηρεάσουν με την πολιτική τους για την ανακύκλωση, για την εξοικονόμηση πόρων, ενέργειας, νερού ενώ μπορούν να εστιάσουν σε δράσεις για το πράσινο νοικοκυριό και την πράσινη γειτονιά σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Η συνεργασία δημοτικών επιχειρήσεων με συνεταιριστικές οργανώσεις ή συμπράξεις είναι συχνά πολύ αποδοτική και οδηγεί την κοινωνική οικονομία σε αποτελέσματα και κέρδη. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισόρροπη ανάπτυξη και το κοινό συμφέρον σε μια περιοχή, οι νέες διοικήσεις που θα προκύψουν στους νέους δήμους οφείλουν να αναλάβουν τον στρατηγικό σχεδιασμό της «πράσινης ανάπτυξης» πάντοτε βέβαια σε διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (επιμελητήρια, επαγγελματικά σωματεία κ.α όπως έγραψε και ο Φραγκίσκος Παρασύρης).
- Γενικότερα στο πεδίο της ανάπτυξης δίνονται στους Δήμους και τις Περιφέρειες τεράστιες δυνατότητες,αφού έχουν την γνώση του χώρου, του τόπου, της κοινωνικογεωγραφίας, έιτε αφορούν επαγγελματική διαστρωμάτωση, είτε αφορούν πλουτοπαραγωγικές δυνατόητες ενός εκάστου διαμερίσματος και έτσι έχουν τη δυνατοτητα να σχεδιάζουν και να τοποθετούν την κάθε ανγκαία υπηρεσία στο ανάλογο δημοτικό διαμέρισμα, με μοναδικό κριτήριο την άμμεση και σωστή εξυπηρέτηση των πολιτών.Παράδειγμα στον νέο Καλλικρατικό Δήμο Δίου Ολύμπου.. η αρμόδια υπηρεσία Γεωργίας, θα ήταν ορθολογικό να στηθεί και λειτουργήσει σε διαμέρισμα του νέου Δήμου που ασχολείται αποκλειστικά με τη γεωργία.
- Στους προϋπολογισμούς των σημερινών Δήμων σπάνια υπάρχουν , κωδικοί για θέματα πράσινης ανάπτυξης. Πρόκειται για προϋπολογισμούς συντήρησης και απλής διαχείρισης, χωρίς όραμα.
- Μια μεγάλη κατηγορία έμμεσης άντλησης πόρων για τους δήμους συνδέεται με προβλεπόμενες χρηματικές εισροές από παραγωγικές δράσεις τρίτων , όπως χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των αιολικών πάρκων και των μικρών υδροηλεκτρικών. Είναι εύλογο ότι οι Δήμοι πρέπει με κάθε τρόπο να διευκολύνουν και να παροτρύνουν επενδύσεις του είδους αυτού, όταν μάλιστα μία περιοχή θεωρείται κατάλληλη και αποδοτική.
- Είναι ευθύνη των ΟΤΑ να καινοτομήσουν στις προστατευόμενες περιοχές, όπως στην περίπτωση των τοπικών αγορών, των λαϊκών, ώστε να ενισχύσουν τις εμπορικές συναλλαγές για τοπικά προϊόντα, για πιστοποιημένα προϊόντα μέσα από το σχεδιασμό της πολιτικής των λαϊκών. Μπορούν ακόμα μέσα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ή των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών να προωθήσουν την γνώση και τη διασύνδεση για την τοπική πράσινη ανάπτυξη σε συνεργασία με επιμελητήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα και παραγωγικούς φορείς.
- Επιπλέον η τοπική αυτοδιοίκηση έχει πολύ μεγάλη δύναμη για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, για την εγκατάσταση παρατηρητηρίων για τις νέες μορφές επιχειρηματικότητας και τις νέες δυναμικές ανάπτυξης. Είναι υποχρέωσή τους να συμβάλλουν στις αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών. Επισης υποχρέωση και βασική ευθύνη των δήμων είναι να υιοθετήσουν πράσινες δράσεις και να τις αναπτύξουν υποδειγματικά, ώστε αυτές να μπορέσουν μετά να διαχυθούν ευρύτερα στην ιδιωτική οικονομία και στην παραγωγή.
- Με την εγκατάσταση αγροτικών υποδιευθύνσεων στους Δήμους δίδεται η δυνατότητα προώθησης βιολογικών καλλιεργειών.
- Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από την Πιερία: Πρόσφατα παρήχθη ελαιόλαδο με βάση παραδοσιακά αρχαία ελληνικά πρότυπα (χωρίς μηχανικές μεθόδους, ηλεκτρική ενέργεια, άλλες επεξεργασίες κ.τ.λ.) και η τιμή του προϊόντος ξεπέρασε τα 150 δολλάρια το λίτρο στις Η.Π.Α! Η κρίσιμη λεπτομέρεια στο όλο σχέδιο ήταν ότι οι παραγωγοί δεν χρησιμοποίησαν μόνο τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής για την επιτυχημένη προώθηση του προϊόντος τους, αλλά και την προέλευσή του. Το «αρχαίο» δεν θα είχε την ίδια αξία, αν δεν ήταν κι «ελληνικό». Αυτό αναδεικνύει την τεράστια «προίκα» που μπορεί να φέρει η ονομασία ενός νέου δήμου , στα προϊόντα της περιοχής.
- Η Δήμοι μπορούν ακόμη να δημιουργήσουν σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία ένα Δίκτυο διανομών μέσω των συνεταιριστικών και καταναλωτικών οργανώσεων ώστε να παρακαμφτεί όλο το κύκλωμα εμπορίας και αισχροκέρδειας. Η προβολή αυτής της μορφής αποανάπτυξης μέσα από την δημιουργία και οργάνωση νέων δομών οικονομικής δραστηριότητας, αποβαίνει τελικά προς όφελος των παραγωγών αλλά και καταναλωτών. Το λάδι θα μπορούσε να αποτελέσει βέλτιστο προϊόν της διατροφικής αλυσίδας για την προώθηση του μέσω αυτής της μορφής εμπορίας.
- Από τις πρώτες ενέργειες, των νέων Δήμων θα μπορούσε να είναι η διενέργεια ενημερωτικών ημερίδων από ειδικούς επιστήμονες για τα οφέλη και τις νέες ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η «πράσινη ανάπτυξη» προκειμένου να ενημερωθούν οι δημότες τους κι αυτό γιατί δυστυχώς στη χώρα μας παρατηρείται μεγάλο έλλειμμα ενημέρωσης σχετικά με τον τομέα αυτό. Το επόμενο στάδιο θα πρέπει να είναι η ίδρυση ειδικής υπηρεσίας έρευνας, πληροφόρησης, ακόμη και-γιατί όχι-εκπόνησης μελετών δράσεων «πράσινης ανάπτυξης» που θα καθοδηγούν τους πολίτες βήμα προς βήμα στην διαδικασία τόσο της εύρεσης του κατάλληλου για την περίπτωσή τους προγράμματος δράσης, όσο και της υποβολής αίτησης.
- Η Ελληνική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται ενίσχυση σε επίπεδο επιτελικού σχεδιασμού και επιστημονικής τεκμηρίωσης των πρωτοβουλιών της.
- Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι αναγκαίο, να ενισχύσει, ενθαρύνει και προωθήσει δράσεις μή κυβερνητικών οργανώσεων, που δρούν κατά τόπους, για την ενεργοποίηση όλου του κοινωνιού ιστού στην λύση άμμεσων καθημερινών προβλημάτων.Ο σχεδιασμός πρέπει να είναι επι τη βάσει των αναγκών της κάθε τοπικής μικρής ή μεγάλης κοινωνίας, με δεδομένο ότι τα κινήματα πολιτών συμβάλλουν στην λύση προβλημάτων που η πολιτεία αγνοεί ή για τα οποία αδιαφορεί. Ενα παράδειγμα της αναγκαιότητας ύπαρξης οργανώσεων είναι   η Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν Πιερίας καθώς επίσης και άλλες τοπικές μή κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες πρέπει να στηριχτούν, να στελεχωθούν και να έχουν στην πρώτη γραμμή ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.
- Πιστεύω ακράδαντα ότι σε αυτές τις εκλογές καταλληλότεροι εφαρμογής της νέας αυτής μεταρύθμισης θα είναι οι "φανατικοί υποστηρικτές του νέου αυτού θεσμού", γιατί είναι αυτονόητο ότι άν δέν πιστεύεις σε κάτι, δέν θα το στηρίξεις με όλες σου τις δυνάμεις.
- Δουλιά λοιπόν για να μπεί μπροστά η τεράστια μηχανή ανάπτυξης που λέγεται «Περιφέρεια». - Αυτό θα το κάνουν πράξη όσοι εκλεγούν στα νέα αυτά αυτοδιοικητικά δεδομένα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: