Άλλοι για Siemens τράβηξαν κι άλλοι για............. New York!


ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 (ΑΠΟ ΚΡΟΓΙΑΣ)

Το γραφικό:

Το βίντεο:


και το άρθρο από "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"