Κομισιόν: Εφιαλτικές προβλέψεις για συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό


ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

Για τη χώρα μας αναφέρει ότι το 2060 το 38% του ελληνικού ΑΕΠ θα διατίθεται για δαπάνες συντάξεων ασφαλιστικών ταμείων υγείας, , πληρωμή επιδομάτων ανεργίας και χρηματοδότηση της εκπαίδευσης

Ρεπορτάζ Γιώργος Δαράτος .

Εφιαλτικές προβλέψεις για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού και ασφαλιστικού συστήματος ιδίως σε χώρες «υψηλού κινδύνου» όπως η Ελλάδα διατύπωσε χθες η Κομισιόν.

Για τη χώρα μας αναφέρει ότι το 2060 το 38% του ελληνικού ΑΕΠ θα διατίθεται για δαπάνες συντάξεων ασφαλιστικών ταμείων υγείας, , πληρωμή επιδομάτων ανεργίας και χρηματοδότηση της εκπαίδευσης.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι δαπάνες για συντάξεις θα φθάσουν στο 24% του ΑΕΠ από 11,7% .

Το ευρωπαϊκό μοντέλο θα φθάσει σε αδιέξοδο καθώς για κάθε συνταξιούχο άνω των 65 ετών θα εργάζονται δύο άτομα από τέσσερα σήμερα.

Για τον λόγο αυτό η Κομισιόν ζητά άμεση εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και αναμόρφωση των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών συστημάτων.

Πιο αναλυτικά στην έκθεση της Επιτροπής αναφέρεται πως το 2060 το 38% του ελληνικού ΑΕΠ θα διατίθεται για την πληρωμή συντάξεων , ασφαλιστικών ταμείων υγείας, επιδομάτων ανεργίας και στην εκπαίδευση. Το μεγαλύτερο ποσοστό θα κατευθύνεται στις συντάξεις οι οποίες από το 11.7% του ΑΕΠ που αντιστοιχούν σήμερα θα ανέλθουν σε 41 χρόνια στο 24.1% του ΑΕΠ , θα αυξηθούν δηλαδή κατά 12,4 ποσοστιαίες μονάδες. Στον τομέα της υγείας η αύξηση θα είναι πιο ήπια δηλαδή μόνο της τάξης του 1,4% ενώ για την μακροχρόνια περίθαλψη η αύξηση θα είναι 2,2% . Μηδενική τέλος θα είναι η αύξηση για την εκπαίδευση και την ανεργία. Είναι προφανές ότι η πρόσφατη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού στη χώρα μας δεν ικανοποιεί ούτε πείθει την Κομισιόν για την θετική επίδραση που θα έχει στα δημόσια οικονομικά της.

Η ίδια έκθεση κατατάσσει τις κοινοτικές χώρες σε τρεις κατηγορίες κινδύνου ανάλογα με τη δημοσιονομική κατάσταση τους

Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου( αύξηση δαπανών άνω των επτά ποσοστιαίων μονάδων) βρίσκονται η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, η Σλοβενία ,η Κύπρος, η Μάλτα ,η Ολλανδία, η Ρουμανία ,η Ισπανία και η Ιρλανδία

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής η αναλογία ενεργών ατόμων προς συνταξιούχους που είναι σήμερα τέσσερα προς ένα, θα μειωθεί σε δύο προς ένα τη περίοδο 2015-2035 αν δεν υπάρξουν μεταρρυθμίσεις. Το 2015 οι θάνατοι θα ξεπεράσουν τις γεννήσεις και το ποσοστό του πληθυσμού άνω των 65 ετών από 17% επί του συνολικού πληθυσμού το 2008 ,θα φθάσει το 2060 στο?30%.

kraxtis-gr.blogspot.com