Ο βουλευτής Πιερίας Χάρης Τζαμακλής για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας


Την Τετάρτη 22-7-2015 ψηφίσθηκε στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (σχέδιο Χαμηλοθώρη, από το όνομα του επικεφαλής της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής). Το σχέδιο αυτό είχε ..
εκπονηθεί κατά τη θητεία της προηγούμενης Κυβέρνησης και είχε συναντήσει την πλήρη αντίθεση από όλη τη νομική κοινότητα (δικαστές, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές). Οι δικηγόροι σε πανελλαδικό δημοψήφισμα με συντριπτικό ποσοστό (93%) είχαν απορρίψει τις κρίσιμες διατάξεις του νομοσχεδίου και δη αυτές που αφορούσαν τη «βουβή δίκη» και την αναγκαστική εκτέλεση.

Μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Παρασκευόπουλος συνέστησε νέα νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη σύνταξη άλλου, διαφορετικής φιλοσοφίας, σχεδίου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στη βάση των προεκλογικών δεσμεύσεων του ΣΥΡΙΖΑ και του Προέδρου του και Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα. Πρόκειται για το σχέδιο Κράνη, από το όνομα του επικεφαλής της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πενταμήνου των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως επανειλημμένως έχει αναφερθεί και εξηγηθεί στην ηγεσία του Δικηγορικού Σώματος, ευρίσκετο και εξακολουθεί να ευρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τους θεσμούς των δανειστών για την εξάλειψη των κρισίμων διατάξεων του σχεδίου Χαμηλοθώρη. Η διαπραγμάτευση αυτή έχει φέρει θετικά αποτελέσματα σε κρίσιμα σημεία και ιδιαιτέρως στο ζήτημα της «βουβής δίκης».
Όπως είναι γνωστό, κατά τη συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής της 12-7-2015 η Ελληνική Κυβέρνηση υπό το κράτος του εκβιασμού των δανειστών για άμεση χρεωκοπία της χώρας αποδέχθηκε την ψήφιση την 15-7-2015 και την 22-7-2015 ως προαπαιτουμένων κάποιων νομοσχεδίων, μεταξύ των οποίων και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας – σχέδιο Χαμηλοθώρη. Παρά τις προσπάθειες του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέχρι και την τελευταία στιγμή να εισαχθούν διατάξεις του σχεδίου Κράνη, οι διαπραγματευτές της πλευράς των δανειστών αντέτειναν ότι δεν υπάρχει χρόνος για εισαγωγή νέων διατάξεων στον Κώδικα. Την Τετάρτη 22-7-2015 στη Βουλή ο Πρόεδρος και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, έχοντας συνεχείς επαφές με πολλούς δικηγόρους βουλευτές – και μ’ εμένα - και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, επείσθησαν ότι το συζητούμενο σχέδιο Χαμηλοθώρη δεν ανταποκρίνεται στις προθέσεις και στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η ψήφισή του ως προαπαιτουμένου είναι προϊόν εκβιασμού και ότι η διαβούλευση πρόκειται να συνεχισθεί. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται σαφώς από την επακολουθήσασα συνεδρίαση την Παρασκευή 24-7-2015 της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία αποφάσισε:
α. να παρατείνει την αναστολή της αποχής των δικηγόρων όπως είχε αποφασισθεί στα τέλη Δεκεμβρίου 2014 μετά την προκήρυξη εκλογών, έως την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, δηλαδή στις 15 Σεπτεμβρίου 2015.
β. να συγκαλέσει την Ολομέλεια εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου ώστε να εκτιμηθούν τα τότε δεδομένα και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.
γ. να αξιοποιήσει το μεσολαβούν διάστημα με ανάπτυξη πρωτοβουλιών, ώστε:
1. να διαπιστωθεί αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης και γενικότερα η κυβέρνηση έχουν πράγματι την βούληση να υλοποιήσουν τις δημόσιες δεσμεύσεις τους για την άρση των αντινομιών του ψηφισθέντος πλέον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προ της εφαρμογής του την 1-1-2016.
2. να υπάρξει άμεσα πραγματική και ουσιαστική διαπραγμάτευση μεταξύ των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και του δικηγορικού σώματος καθώς και των λοιπών φορέων - συλλειτουργών της Δικαιοσύνης, επί τη βάσει των κοινών προτάσεων του νομικού κόσμου της χώρας για τις αναγκαίες τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Υπό το πρίσμα των αποφάσεων της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος έχω τη γνώμη (δίχως να αναζητώ προθέσεις) ότι είναι τουλάχιστον ατυχή τα αναφερόμενα στο με ημερομηνία 25-7-2015 δελτίο τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης ως προς τα σκέλη που αφορούν την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και εμένα.
Συγκεκριμένα:
α. Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης: Αναφέρεται κατά λέξη στο δελτίο τύπου ότι: «Η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης επέμεινε στην μεταλλαγή της φιλοσοφίας και δομής δύο βασικών τομέων του νομοθετήματος, ήτοι της Τακτικής Διαδικασίας ενώπιον των πρωτοβαθμίων δικαστηρίων και της αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι μεταλλαγές αυτές, κατά την άποψη των συντακτών, αποσκοπούν στην «ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης» και «την οικονομία της δίκης».
Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όπως ανωτέρω εξήγησα. Στη Βουλή δεν ψηφίσθηκε το σχέδιο Κράνη, αλλά το σχέδιο Χαμηλοθώρη, που είχε συνταχθεί κατά τη θητεία της προηγούμενης Κυβέρνησης, συνοδευόμενο από την οικεία αιτιολογική έκθεση. Ρητώς και κατηγορηματικώς δηλώθηκε στη Βουλή και από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ και από όσους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πρόλαβαν να αγορεύσουν λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του νομοσχεδίου ότι ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας δεν μας εκφράζει, ούτε αποτελεί μέρος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Ρητώς και κατηγορηματικώς δηλώθηκε στη Βουλή από τους ίδιους ότι η ψήφιση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ως προαπαιτουμένου για τη σύναψη της συμφωνίας με τους δανειστές γίνεται υπό το κράτος του εκβιασμού τους για άμεση χρεωκοπία της χώρας. Ρητώς και κατηγορηματικώς δηλώθηκε στη Βουλή από τους ίδιους ότι η φιλοσοφία του συγκεκριμένου σχεδίου δεν συναντάται με τη φιλοσοφία του ΣΥΡΙΖΑ. Ρητώς και κατηγορηματικώς δηλώθηκε στη Βουλή από τους ίδιους ότι η διαπραγμάτευση πρόκειται να συνεχισθεί και μετά την ψήφισή του.

β. Σε ό,τι αφορά εμένα:
1. Εγκαλούμαι, διότι δεν εκδήλωσα (προφανώς δι’ αρνητικής ψήφου) την αντίθεσή μου στο ψηφισθέν νομοσχέδιο. Είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι το σχέδιο νόμου ψηφίσθηκε από 45 εκ των 49 δικηγόρων βουλευτών της Βουλής. Από τους 45 που το ψήφισαν οι 9 ανήκουν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η συγκεκριμένη ψηφοφορία τα ξημερώματα της 23-7-2015, λόγω όσων είχαν προηγηθεί στην προηγούμενη ψηφοφορία της 15-7-2015 με τους 39 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είχαν αρνηθεί να δώσουν θετική ψήφο, είχε επί της ουσίας χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση από πλευράς των βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε περίπτωση αρνητικής ψήφου από δικηγόρους ή μη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ελλόχευε ο κίνδυνος ουσιαστικής απώλειας της κατ’ ελάχιστον δεδηλωμένης των 120 βουλευτών, που προβλέπει το Σύνταγμα. Σε περίπτωση ουσιαστικής απώλειας της κατ’ ελάχιστον δεδηλωμένης ελλόχευε ο κίνδυνος (που εξακολουθεί να ελλοχεύει) της μη ολοκλήρωσης της συμφωνίας με τους δανειστές. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της συμφωνίας η Ελλάδα χρεωκοπεί, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλος εναλλακτικός τρόπος κάλυψης του χρηματοδοτικού κενού, που κληρονόμησε η παρούσα Κυβέρνηση. Στο δίλημμα αυτό πήρα την – κατά τη γνώμη μου – ορθή θέση και ψήφισα ΝΑΙ θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τα δικά μου θέλω, την ιδιότητά μου ως μαχόμενου δικηγόρου, την ιδιότητά μου ως πρώην Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης με όσα τότε έπραξα ή παρέλειψα, την ιδιότητά μου ως μέλους του Τμήματος Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, την ιδιότητά μου ως συμμετέχοντος σε κινήματα αντίστασης.
2. Περαιτέρω, στο κείμενο του δελτίου τύπου αναφέρεται κατά λέξη ότι: «Άραγε, τί άλλαξε ξαφνικά; Η επίκληση της «σωτηρίας της χώρας» αποτελεί πλέον ασθενές ελαφρυντικό και μη πειστική δικαιολογία γι’ αυτόν που το επικαλείται, πολλώ δε μάλλον για τον ανωτέρω συνάδελφό μας ο οποίος εξακολουθεί να «βαρύνεται» με την ιδιότητα του μαχόμενου δικηγόρου, του πρώην Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης, αλλά και με την ιδιότητα του «μέλους του τμήματος δικαιοσύνης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.», ιδιότητες που δεν αποτινάσσονται με την ορκωμοσία του ως βουλευτή».
Είναι ηλίου φαεινότερο ότι ο συντάκτης ή οι συντάκτες του κειμένου αναρωτώμενος(-οι) «τι άλλαξε ξαφνικά;» υπονοεί(-ούν) ότι ξαφνικά εγώ μεταλλάχθηκα από αντιμνημονιακός σε μνημονιακό, από κινηματικός σε παθητικό δέκτη αποφάσεων, από μαχόμενος και ενεργός συνδικαλιστικά δικηγόρος σε παθητικό ενεργούμενο και παθητικό δέκτη αποφάσεων του Πρωθυπουργού και της διαπραγματευτικής ομάδας της Κυβέρνησης. Η υπονόηση αυτή καθίσταται προφανής από τα τεθέντα εισαγωγικά («…») στις λέξεις «σωτηρία της χώρας». Πιθανόν ο συντάκτης ή οι συντάκτες του κειμένου να γνωρίζει ή να γνωρίζουν κάτι, που εγώ ως μέλος του Κοινοβουλίου αγνοώ. Αυτό καταδεικνύει η κατηγορηματική του (τους) αναφορά στο ότι η επίκληση της «σωτηρίας της χώρας» αποτελεί πλέον ασθενές ελαφρυντικό και μη πειστική δικαιολογία γι’ αυτόν που το επικαλείται. (Το γεγονός ότι η ορολογία του κειμένου θυμίζει εντόνως δικαστική απόφαση το παρακάμπτω χωρίς σχολιασμό).
Οι αναφερόμενες στο κείμενο ιδιότητές μου δεν με «βαρύνουν», αλλά με τιμούν. Ομοίως, τις τιμώ και εγώ επί 34 συναπτά έτη ως μαχόμενος και μη εναγκαλιζόμενος εξουσίες και εξουσιαστές δικηγόρος και ως ενεργό μέλος της Αριστεράς επί 41 συναπτά έτη. Όμως, με την ιδιότητα του βουλευτή κατ’ άρθρο 51, παρ. 2 του Συντάγματος αντιπροσωπεύω το Έθνος. Δεν αντιπροσωπεύω μόνον τον εαυτό μου ή μόνον την οικογένειά μου ή μόνον την επαγγελματική μου ιδιότητα ή μόνον την συνδικαλιστική μου ιδιότητα ή μόνον την κομματική μου ιδιότητα ή μόνον το μέρος εκείνο της τοπικής και όλης της ελληνικής κοινωνίας που θεωρεί – και το σέβομαι - ότι η ψήφος μου είναι λανθασμένη ή μόνον τους δικηγόρους. Στη δική μου νοητική και αξιακή κλίμακα όλα αυτά (εαυτός, οικογένεια, πρόσωπα, κοινωνικές ομάδες, φορείς ιδιοτήτων κ.λ.π.) περιλαμβάνονται στην έννοια «Έθνος» του Συντάγματος. Την 5-2-2015 στο Σύνταγμα ορκίσθηκα να υπακούω και με την ορκωμοσία μου ουδεμία ιδιότητα αποτίναξα επειδή ουδεμία εξ αυτών συνιστά «βάρος» για μένα. Συνεπώς, τα ξημερώματα της 23-7-2015 ψήφισα ΝΑΙ με την ιδιότητα του βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που αντιπροσωπεύει το Έθνος - άρα και τον Ελληνικό Λαό, του οποίου η αποφυγή της χρεωκοπίας και της άμεσης και ραγδαίας φτωχοποίησής του αποτέλεσε το μοναδικό κριτήριό μου.
3. Από τα αναφερόμενα στο δελτίο τύπου πιθανολογώ ότι ο συντάκτης ή οι συντάκτες του κειμένου αγνοεί(-ούν) ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Παρασκευόπουλος έχει συστήσει υπό τον Αρεοπαγίτη κ. Κράνη νέα νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αν είχα ερωτηθεί κατά τους έξι μήνες της μέχρι τώρα βουλευτικής θητείας μου θα είχε (-αν) ενημερωθεί για την αναληφθείσα πρωτοβουλία του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης, καθώς και για τις αναληφθείσες πρωτοβουλίες των δικηγόρων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – περιλαμβανομένου και εμού.
4. Τέλος, θεωρώ ότι η προτροπή στην κατακλείδα του δελτίου τύπου να αναλάβω από τώρα δράση και πρωτοβουλίες και να εισηγηθώ σχετικώς στη Βουλή για υιοθέτηση λύσεων ως προς τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας είναι αχρείαστη υπό την έννοια ότι από τις πρώτες ημέρες της βουλευτικής μου θητείας δρω και αναλαμβάνω πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή μαζί με όλους τους δικηγόρους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αν και αχρείαστη, καλοδέχομαι την προτροπή ως πρόταση για μελλοντική αλληλοενημέρωση και ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών, ελπίζοντας ότι ο – γενικώς και αορίστως αναφερόμενος - δικηγορικός κόσμος της Κατερίνης, στον οποίο και εγώ δικαιούμαι να αναφέρομαι, θα ξεπεράσει την «έκπληξη και την αμηχανία» που προκάλεσε το ύφος και το περιεχόμενο του δελτίου τύπου του Δ.Σ. του Συλλόγου του.