Οι τρεις προϋποθέσεις για την αγορά ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ
Με καθυστέρηση και υπό τρεις προϋποθέσεις θα συμπεριληφθεί η Ελλάδα στο πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων (QE) που θα ξεκινήσει να..
εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) από τον Μάρτιο. Βάσει των όσων ανακοίνωσε χθες η ΕΚΤ και ο πρόεδρός της, Μ. Ντράγκι, η Ελλάδα θα επωφεληθεί του προγράμματος εφόσον:
1. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που εφαρμόζει.
2. Να έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία ο έλεγχος της τρόικας. «Κατά τη διάρκεια των ελέγχων στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής βοήθειας ενός κράτους-μέλους της Ευρωζώνης, η επιλεξιμότητα (σ.σ. των ομολόγων στο QE) θα παρατείνεται μόνο στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος του ελέγχου», αναφέρει η ΕΚΤ στις χθεσινές ανακοινώσεις της.
3. Να έχουν αποπληρωθεί τα ελληνικά ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ και τα οποία λήγουν τον Ιούλιο.
Εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, τότε η ΕΚΤ θα συμπεριλάβει την Ελλάδα στο πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων. Ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν είναι καθόλου σαφείς όλες οι λεπτομέρειες του προγράμματος και του πώς θα εφαρμοστεί, γεγονός το οποίο αφήνει ανοικτό σε διάφορες ερμηνείες και υπολογισμούς το τελικό ποσό των ελληνικών ομολόγων που θα μπορούσε να αγοράσει η ΕΚΤ.

Δύο πολύ σημαντικοί περιορισμοί (οι οποίοι ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης) είναι ότι η ΕΚΤ δεν θα αγοράζει ομόλογα:

• που θα ξεπερνούν το 33% του συνολικού εμπορεύσιμου χρέους της κάθε χώρας,

• που θα ξεπερνούν το 25% της αξίας του κάθε ομολόγου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της Τράπεζας της Ελλάδος, συνολικά μέσω του QE, το ευρωσύστημα θα μπορούσε να αγοράσει περί τα 4-5 δισ. ευρώ ελληνικών ομολόγων έως το τέλος του συγκεκριμένου προγράμματος. Επίσης, στελέχη του οικονομικού επιτελείου υπολόγιζαν ότι σε πρώτη φάση -και εφόσον εκπληρωθούν οι τρεις προϋποθέσεις- θα μπορούσαν να γίνουν αγορές της τάξης του 1 δισ. ευρώ.

Πάντως, σύμφωνα με αναλυτές, αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα QE φαίνεται πως είναι «κλειστό» για την Ελλάδα φέτος. Οπως σημειώνουν, το εμπορεύσιμο χρέος της χώρας ανέρχεται σε 64,7 δισ. ευρώ και αποτελείται από τα ελληνικά ομόλογα που είναι στην αγορά (37,5 δισ. ευρώ) και εκείνα που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΚΤ (27,2 δισ. ευρώ). Αυτό σημαίνει ότι η ΕΚΤ ήδη κατέχει το 42% των ελληνικών ομολόγων που είναι υπό διαπραγμάτευση, γεγονός που αποκλείει την Ελλάδα από τις αγορές ομολόγων λόγω του ότι ξεπερνά το όριο του 33%.

Αν αποπληρωθούν τα ομόλογα του Ιουλίου και του Αυγούστου που συνολικά ανέρχονται σε 6,7 δισ. ευρώ, τότε το συνολικό εμπορεύσιμο χρέος της Ελλάδας μειώνεται στα 58 δισ. ευρώ εκ των οποίων η ΕΚΤ θα κατέχει τα 20,5 δισ. ευρώ. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση η ΕΚΤ θα έχει στο χαρτοφυλάκιό της το 35,3% των ελληνικών ομολόγων που είναι υπό διαπραγμάτευση.

Ωστόσο στελέχη με γνώση της κατάστασης σημειώνουν ότι υπάρχουν πολλές τεχνικές λεπτομέρειες που θα πρέπει να εξειδικευτούν στην πορεία και επισημαίνουν ότι ο κ. Ντράγκι δήλωσε ότι εφόσον εκπληρωθούν οι τρεις προϋποθέσεις που ανέφερε, τότε η Ελλάδα θα υπαχθεί στο πρόγραμμα QE.

Αλλωστε, αυτή τη στιγμή οι μοναδικοί επίσημα αποτυπωμένοι όροι του προγράμματος δεν είναι αρκετοί για να καταλήξει κάποιος σε ασφαλή συμπεράσματα για το τι μπορεί να συμπεριληφθεί και τι όχι στο QE.

Πάντως, η αγορά έδειξε να δέχεται με θέρμη τα νέα από την ΕΚΤ. Αμέσως μετά τις ανακοινώσεις οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων άρχισαν να υποχωρούν, παρά το γεγονός ότι όλοι γνώριζαν για τις προϋποθέσεις έναρξης αγοράς ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ. Στο πλαίσιο αυτό, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε χθες στο 8,96% από 9,45% που ήταν προχθές, του 5ετούς ομολόγου στο 9,77% από 10,3% και του 3ετούς ομολόγου στο 10,38% από 11,34%.

Είναι σαφές ότι το όφελος της Ελλάδας όταν θα αρχίσει να αγοράζει η ΕΚΤ ελληνικά ομόλογα θα είναι πολύ μεγάλο, αν αναλογιστεί κανείς ότι μόνο στην ανακοίνωση του προγράμματος η αντίδραση ήταν θετική.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ