Στο Taxisnet οι απαλλαγές και εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ..


Στα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα για τους ιδιοκτήτες που δικαιούνται έκπτωση 50 ή 100% καθώς και γι’ αυτούς που έχουν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα γίνει ο συμψηφισμός με το ποσό της πρώτης δόσης που έχει καταβληθεί. 
Στο Taxisnet οι απαλλαγές και εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ για 1,3 εκατ. φορολογούμενους.Στα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα για τους ιδιοκτήτες..
που δικαιούνται έκπτωση 50 ή 100% καθώς και γι’ αυτούς που έχουν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα γίνει ο συμψηφισμός με το ποσό της πρώτης δόσης που έχει καταβληθεί.

Στα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα για τους ιδιοκτήτες που δικαιούνται έκπτωση 50 ή 100% καθώς και γι’ αυτούς που έχουν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα γίνει ο συμψηφισμός με το ποσό της πρώτης δόσης που έχει καταβληθεί.

Σήμερα ολοκληρώνεται η νέα εκκαθάριση από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) που θα αναδείξει τους δικαιούχους των εκπτώσεων ή της πλήρους απαλλαγής από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων. Σύμφωνα με στελέχη της ΓΓΔΕ περίπου 1,3 εκατ. φορολογούμενοι θα δουν διορθωμένο το εκκαθαριστικό τους σημείωμα και θα κληθούν να καταβάλουν είτε μειωμένο φόρο είτε μηδενικό. Τα ίδια στελέχη αναφέρουν σχετικά με την έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων ότι θα εφαρμόσουν κατά γράμμα τη νομοθεσία, κάτι που σημαίνει ότι αρκετοί ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν ΕΚΑΣ ή έλαβαν το προηγούμενο έτος διάφορα επιδόματα θα χάσουν την έκπτωση εκτός και αν κατατεθεί νέα διάταξη που να τους εξαιρεί από τον φόρο ακινήτων.

Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι ο εντοπισμός των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων. Οπως αναφέρουν τα στελέχη της ΓΓΔΕ το έντυπο Ε2 δεν είναι κωδικοποιημένο, με αποτέλεσμα να μην είναι διακριτό ποια ακίνητα είναι κενά. Συγκεκριμένα, τα προβλήματα που έχουν εντοπίσει σχετίζονται με:
• Λανθασμένη αναγραφή του κενού διαμερίσματος. Για παράδειγμα αντί να αναγραφεί «κενό», ορισμένοι γράφουν «κενό όπως και πέρυσι».

• Ορθογραφικά λάθη από τα οποία δεν διαπιστώνεται εάν το ακίνητο είναι κενό.

• Δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός παροχής της ΔΕΗ.

Ολοι οι ανωτέρω την επόμενη εβδομάδα που θα ανοίξει η εφαρμογή για τις τροποποιητικές δηλώσεις θα πρέπει να διορθώσουν τα λάθη τους και να συμπληρώσουν τους σχετικούς κωδικούς προκειμένου να τους αναγνωρισθεί η έκπτωση.

Το βράδυ σήμερα, θα έχουν αναρτηθεί όλα τα εκκαθαριστικά σημειώματα που κατάφερε να επεξεργαστεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν με τους κωδικούς τους στον ηλεκτρονικό λογαριασμό τους στη διεύθυνση www.gsis.gr προκειμένου να διαπιστώσουν εάν έχει «περαστεί» η έκπτωση. Διαφορετικά θα πρέπει είτε να απευθυνθούν στην εφορία τους είτε να περιμένουν να ανοίξει η εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

Σημειώνεται ότι στα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα για τους ιδιοκτήτες που δικαιούνται έκπτωση 50 ή 100% καθώς και γι’ αυτούς που έχουν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα γίνει ο συμψηφισμός με το ποσό της πρώτης δόσης που έχει καταβληθεί. Εκπτωση 50% χορηγείται στον φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής του συνολικού φόρου και εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα και

γ) Ο φορολογούμενος ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Πλήρη απαλλαγή από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων θα έχουν οι φορολογούμενοι εφόσον:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

γ) Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία.

δ) Εφόσον ο φορολογούμενος ή η σύζυγος ή κάποιο από τα εξαρτώμενα τέκνα έχει ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
http://www.kathimerini.gr/ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ