Την Τρίτη 1 Ιουλίου οι βαθμοί υποψηφίων Πανελλαδικών,

Την Τρίτη 1 Ιουλίου η ανακοίνωση των βαθμών υποψηφίων ΓΕΛ Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014. Σύμφωνα με οδηγίες του .Υπουργείου Παιδείας... προς τις Δ/νσεις Εκπ/σης και Σχολικές Μονάδες με θέμα τη διακίνηση βαθμολογίας, παραλαβή αποκομμάτων, αποτελέσματα απόλυσης και χορήγηση Βεβαίωσης Πρόσβασης 2014: Η αποστολή - διακίνηση αποκομμάτων των βαθμολογιών θα ξεκινήσει από τα Β.Κ. νωρίς το πρωί της Δευτέρας 30-6-2014, ώστε τα δέματα να έχουν φτάσει στις Διευθύνσεις την Τρίτη 1-7-2014. Πιθανόν να υπάρξουν κάποιες ώρες καθυστέρησης στις νησιωτικές περιοχές ή και στα αποκόμματα των γραπτών των επαναληπτικών εξετάσεων.Την Τρίτη το πρωί, οι Διευθυντές Δ.Ε. θα παραδώσουν αμέσως στα Λύκειά τους τα ανάλογα δέματα, ώστε το μεσημέρι της Τρίτης 1-7-2014 οι βαθμοί να αναρτηθούν σε όλα τα Λύκεια και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ. Ιδιαίτερη προσοχή να αποδοθεί σε περιπτώσεις Λυκείων που είχαν υποψηφίους στα μαθήματα της Χημείας - Βιοχημείας και Ηλεκτρολογίας, καθώς γι αυτά τα Λύκεια πιθανόν να υπάρξει διπλή αποστολή αποκομμάτων και από άλλο Β.Κ.