Δραματική διάσωση ηλικιωμένου από το Θερμαϊκό Κόλπο


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009