«Στρατός» 1.500 ανδρών για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ


..

«Μίνι» σύνοδος την Πέμπτη για το μεταναστευτικό
«Στρατός» 1.500 ανδρών για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ

Η Frontex φεύγει, η νέα υπηρεσία αναλαμβάνει να επεμβαίνει στα σύνορα των κρατών-μελών, ακόμα και χωρίς αίτημα ή συγκατάθεσή τους - Θα αποτελείται από 1.500 άνδρες και θα διενεργεί συλλήψεις, δακτυλοσκοπήσεις και επαναπροωθήσεις - Νέο τελεσίγραφο προς Ελλάδα για το μεταναστευτικό
Παρελθόν, ουσιαστικά, αποτελεί η Frontex με τη μορφή, τη δομή και τις ιδιότητες με τις οποίες την γνωρίζαμε, βάσει της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση μίας νέας υπηρεσίας, η οποία θα ονομάζεται «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνοριοφυλακής-Ακτοφυλακής» (European Border and Costguard Agency, EUBCGA), που παρουσιάστηκε και επισήμως σήμερα από τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Φρανς Τίμερμανς, και τον αρμόδιο Επίτροπο Μετανάστευσης, Δημήτρη Αβραμόπουλο.

Κυρίαρχο σημείο στην πρόταση της Κομισιόν είναι ότι η νέα συνοριοφυλαή-ακτοφυλακή θα μπορεί να ελέγχει και αν επεμβαίνει, όταν το κρίνει απαραίτητο, στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, ακόμα και αν το άμεσα ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος (ή κράτη-μέλη) της ΕΕ αντιτάσσεται.

Το νέο αυτό κοινό σώμα θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει το κενό που εμφανίστηκε όπως τώρα με τη χώρα μας, όταν η Frontex ζήτησε από τα κράτη-μέλη να παρέχουν 743 άτομα προσωπικό για την Ελλάδα και μέχρι σήμερα μόνο 447 έχουν προβλεφθεί.

Με τη νέα πρόταση, αν οι ελλείψεις εξακολουθούν να υπάρχουν, τότε η Επιτροπή θα είναι σε θέση να εκδίδει εκτελεστική απόφαση και να επιτρέπει σε αυτό το σώμα να παρέμβει άμεσα σε καταστάσεις κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα μίας χώρας.

Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται κατά πλειοψηφία και όχι ομόφωνα. Αν το κράτος-μέλος, από το οποίο ζητούνται μέτρα ή προετοιμάζεται στο έδαφός του η αποστολή δύναμης επέμβασης, δεν συνεργάζεται ή δεν εφαρμόζει τα μέτρα, τότε θα ξεκινάει η διαδικασία επί παραβάση.

Στο σημείο αυτό, η πρόταση προβλέπει ότι ένα κράτος-μέλος θα μπορεί να αρνηθεί τον έλεγχο των συνόρων του, μόνο αν συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό ψήφων που απαιτείται, για να «μπλοκάρει» την πρόταση της Επιτροπής (ενισχυμένη πλειοψηφία).

Το σημείο αυτό αναμένεται να προκαλέσει και «τριβή», καθώς από πολλά κράτη ενδέχεται να ερμηνευθεί ως εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ