Θρίλερ στην Ισπανία: Μάχη στήθος με στήθος για συντηρητικούς, σοσιαλιστές και φιλελεύθερους..

..
Ζωντανή κάλυψη

Θρίλερ στην Ισπανία: 

Μάχη στήθος με στήθος 

για συντηρητικούς, σοσιαλιστές 

και φιλελεύθερους

Ημερησία - ‎πριν από 1 ώρα‎
Τα δύο μεγάλα παραδοσιακά κόμματα της
 Ισπανίας, οι συντηρητικοί και οι σοσιαλιστές, 
βρίσκονται στήθος με στήθος με το νέο 
φιλελεύθερο κόμμα Ciudadanos(Πολίτες), 
σύμφωνα με δημοσκόπηση που 
δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή, τρεις
 εβδομάδες πριν από ...