Εκδοση φορολογ ενημερότητας .όσους χρωστούν στο ΔημόσιοΕκδοση φορολογικής ενημερότητας και για όσους χρωστούν στο Δημόσιο

ΑΝΟΙΞΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ TAXISNET.Εκδοση φορολογικής ενημερότητας και για όσους χρωστούν στο Δημόσιο.Τέλος οι επισκέψεις και η ..
ταπαιπωρία στην εφορία για τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας από τους φορολογούμενους με βεβαιωμένες ή ρυθμισμένες οφειλές. Από σήμερα οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ηλεκτρονική φορολογική ενημερότητα μηνιαίας ισχύος.
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναμένεται να ενεργοποιήσουν σήμερα τη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή στο Taxis.
Υπενθυμίζεται ότι η διμηνιαίας ισχύος φορολογική ενημερότητα χορηγείται μέχρι σήμερα ηλεκτρονικά μόνο σε όσους δεν χρωστούν στην Εφορία.
Μέχρι σήμερα ακόμη και στην περίπτωση που υπήρχε βεβαιωμενη οφειλή χωρίς αυτή να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη θα έπρεπε ο φορολογούμενος να επισκεφθεί τη ΔΟΥ για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας μηνιαίας ισχύος σε χειρόγραφη μορφή.
http://www.imerisia.gr