Και οριστικές νομιμοποιήσεις στο σχέδιο νόμου για τα αυθαίρετα


Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013
Σε ολιγοήμερη δημόσια διαβούλευση πρόκειται να δοθεί μέσα στις επόμενες ημέρες το σχέδιο νόμου για την αυθαίρετη δόμηση και κατόπιν και το σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την ταυτότητα ...κτιρίου.
Η βασική φιλοσοφία των νέων ρυθμίσεων που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος θα είναι η διατήρηση εσαεί της δυνατότητας «τακτοποίησης» αυθαιρεσιών που βρίσκονται σε κτίρια με άδεια, με δυνατότητα πλήρους νομιμοποίησης. Και η διατήρηση για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα της δυνατότητας «τακτοποίησης» για 30 έτη των υπολοίπων, μεγάλης κλίμακας αυθαιρεσιών. Το μέσο για τη νομιμοποίηση όσων αυθαιρεσιών αποφασιστεί θα είναι η «ταυτότητα» του κτιρίου.
Όπως αποκάλυψε η «Κ» στις 17 Φεβρουαρίου, τα βασικά στοιχεία των δρομολογούμενων αλλαγών είναι τα ακόλουθα:
- Οι νέες ρυθμίσεις θα περιλαμβάνονται σε δύο ξεχωριστά αλλά αλληλοσυνδεδεμένα νομοθετήματα. Ενα σχέδιο νόμου, που θα υποκαταστήσει τον ν. 4014/11 και θα αφορά τη νέα κατηγοριοποίηση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών και παραβάσεων και τις δυνατότητες «τακτοποίησης» ή νομιμοποίησης καθεμίας από αυτές. Επίσης, ένα σχέδιο προεδρικού διατάγματος, που αφορά στη δημιουργία της «ταυτότητας κτιρίου», ενός είδος «αρχείου» για το κτίριο, που προβλέφθηκε από τον ν. 3843/10.
- Οι πολεοδομικές αυθαιρεσίες και παραβάσεις θα χωριστούν σε υποκατηγορίες, ανάλογα με τη βαρύτητά τους. Ουσιαστικά όμως πρόκειται για τρεις μεγάλες ομάδες: η πρώτη αφορά αυθαίρετα χωρίς οικοδομικές άδειες ή με μεγάλες υπερβάσεις στη δόμηση. Η δεύτερη αφορά αυθαιρεσίες που βρίσκονται εντός του περιγράμματος κτιρίου που έχει ανεγερθεί με νόμιμη άδεια (περίπου όπως στη ρύθμιση «τακτοποίησης» ημιυπαίθριων). Η τρίτη υποκατηγορία αφορά τις μικρές πολεοδομικές παραβάσεις (λ.χ. πέργκολες, περιφράξεις).
- Για την πρώτη κατηγορία, θα διατηρηθεί και στον νέο νόμο για ορισμένο χρονικό διάστημα (δεν είναι γνωστό ακόμα) η δυνατότητα δήλωσης με την καταβολή προστίμου, όπως ακριβώς προβλέπεται στον ν. 4014/11, και με αντάλλαγμα την «τακτοποίηση» για διάστημα 30 ετών.
- Για τις άλλες δύο κατηγορίες αυθαιρεσιών, ο μηχανισμός «τακτοποίησης» θα γίνει με τον νέο νόμο μόνιμος και θα μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη νομιμοποίηση (και όχι «ρύθμιση» για 30 ή 40 χρόνια, όπως προέβλεπαν οι δύο νόμοι για τη «ρύθμιση» αυθαιρέτων).
- Η διαδικασία νομιμοποίησης θα έχει ως εξής: για τις μεν πολύ μικρές πολεοδομικές παραβάσεις θα αρκεί η καταβολή του παραβόλου (το ίδιο που καταβάλλεται και σήμερα μέσω του ν. 4014/11) και η δήλωση της «τακτοποιημένης» παρανομίας στην ταυτότητα κτιρίου για να αποκτήσει πλήρη νομιμοποίηση. Για τις «μεσαίες» παραβάσεις, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταβάλει πρώτα το προβλεπόμενο πρόστιμο και κατόπιν να δηλώσει τον χώρο στην ταυτότητα κτιρίου.
- Οσοι έχουν ήδη «τακτοποιήσει» κάποια αυθαιρεσία μικρού ή μέσου μεγέθους μέσω του ν. 4014/11 ή του 3843/10, για να τη νομιμοποιήσουν για πάντα θα αρκεί να τη δηλώσουν στην ταυτότητα κτιρίου, χωρίς άλλο παράβολο ή πρόστιμο.
- Σημειώνεται πως δεν θα πρέπει να αναμένεται μείωση των προστίμων και των παραβόλων «τακτοποίησης» στο νέο πλαίσιο, αλλά νέα κίνητρα και διευκολύνσεις.
- Οι δύο «κόκκινες γραμμές» του ν. 4014/11 παραμένουν ως έχουν. Δηλαδή δεν θα δίνεται δυνατότητα «τακτοποίησης» ή νομιμοποίησης αυθαιρεσιών σε κτίρια των οποίων ο φέρων οργανισμός ολοκληρώθηκε μετά τις 28.7.11. Ή σε κτίρια που βρίσκονται σε δάση, αιγιαλό, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ. Προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο χρόνος ανέγερσης του αυθαιρέτου, το υπουργείο θα παρέχει στους ενδιαφερόμενους αεροφωτογραφίες της 28ης Ιουλίου 2011.
- Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος θα αφορά στην ταυτότητα του κτιρίου και θα εξειδικεύει το περιεχόμενό της, όπως ορίζει ο ν. 3843/11. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει τον τρόπο νομιμοποίησης μικρών και μεσαίων πολεοδομικών παραβάσεων, όπως αναφέρθηκε.
- Η κατάρτιση της ταυτότητας κάθε κτιρίου θα είναι μεν υποχρεωτική, σε βάθος 10ετίας δε. Για κάποιες κατηγορίες χρήσεων (λ.χ. εμπορικές) θα επιβάλλεται η ανανέωσή του ανά συγκεκριμένα διαστήματα.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - του Γιώργου Λιάλιου