ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Αναπληρωτής Διοικητής ΨΝΠΟ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 


  Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012

 
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQrw_4E2lfpPYrh6UzT2jAYxvaWqUJpICudckgryXfFVEoOg2teZ28ShUcwuQ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ  2011


Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγή - Πρόλογος.....

1.      Διοίκηση – Αναδιοργάνωση - Ποιότητα
2.      Νέες κλινικές-νοσηλευτικές υπηρεσίες
3.      Ολοκλήρωση Πληροφοριακού Συστήματος
4.      Απασχόληση – Προσωπικό
5.      Αποδοτικότητα – Δαπάνες – Οικονομικοί στόχοι (ESY.net, πρόγραμμα ΕΣΔΥ)
6.      Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Κ.Υ.
7.      Κτιριακές Αναβαθμίσεις – Κατασκευές – Επεκτάσεις - ΕΣΠΑ
8.      Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού - ΕΣΠΑ
9.      Ειδικές δράσεις δημόσιας υγείας (ψυχική υγεία, ναρκωτικά, πρόληψη, κ.λπ.).
Συμπέρασμα – Επίλογος
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ  2011

Εισαγωγή – Πρόλογος
Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου (Ψ.Ν.Π.Ο.) είναι το πρώτο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στη χώρα μας που έχει κλείσει (2004) τα Τμήματα Μακράς Ψυχιατρικής Νοσηλείας. Έχει μετασχηματιστεί σε ένα καλά οργανωμένο Δίκτυο Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που επεκτείνεται διαρκώς και καλύπτει αποτελεσματικά πολλές από τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των πολιτών της περιοχής ευθύνης του στους τομείς της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης, σε συνεργασία με τοπικές υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ιατρικών υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης (Γ.Ν.Κ.).
Οι ψυχιατρικοί ασθενείς χρειάζονται υπηρεσίες που να παρέχουν ολοκληρωμένη φροντίδα, όπως είναι αυτή που παρέχεται από μια Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα. Έχουν ανάγκη από υπηρεσίες που είναι καλά οργανωμένες, καθώς και από ένα Δίκτυο Υπηρεσιών που εκτιμά τις δικές τους, διαφορετικές, ανάγκες και προσαρμόζει μια ολιστική προσέγγιση στη φροντίδα τους.
Δυστυχώς, αντιμετωπίζονται, συχνά «στην πράξη», από τις Γενικές Υπηρεσίες Υγείας, ως «ασθενείς β΄ κατηγορίας». Δεν έχουν την ίδια δυνατότητα διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους για κάλυψη των αναγκών τους, συγκριτικά με άλλους ασθενείς της αποκαλούμενης σωματικής Ιατρικής. Έτσι, συχνά υπάρχει μια άνιση διεκδίκηση παροχών και κονδυλίων από ασθενείς της σωματικής Ιατρικής, στο πλαίσιο ενός Γενικού Νοσοκομείου, με τους ψυχιατρικούς ασθενείς να αδικούνται κατάφορα.
Στη διεθνή βιβλιογραφία, ήδη ακόμη από τη δεκαετία του 1980, αναφέρονται οι διεπιστημονικές Ομάδες Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας (Community Mental Health Teams), ως το κύριο μέσο για την παροχή οργανωμένων και αποτελεσματικών κοινοτικών ψυχιατρικών υπηρεσιών. Σε οδηγίες του Βρετανικού Υπουργείου Υγείας το 2002, τονίζεται πως «οι διεπιστημονικές Ομάδες Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας θα συνεχίσουν να είναι το κύριο στοιχείο του συστήματος.
Οι Ομάδες αυτές έχουν να παίξουν έναν σημαντικό και αναπόσπαστο ρόλο στην υποστήριξη των χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους σε κοινοτικό επίπεδο. Θα πρέπει να αποτελούν τον πυρήνα γύρω από τον οποίο θα αναπτυχθούν νέα στοιχεία των υπηρεσιών».
Στο Βρετανικό Υπουργείο Υγείας οραματίζονται, ότι στο μέλλον, οι διεπιστημονικές Ομάδες Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας θα είναι το κεντρικό, κομβικό σημείο της ψυχιατρικής φροντίδας, σε συνεργασία με περισσότερο εξειδικευμένες θεραπευτικές ομάδες και με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Το Δίκτυο Κοινοτικών Ψυχιατρικών Υπηρεσιών του Ψ.Ν.Π.Ο.
Οι υπάρχουσες δομές
Σήμερα (Ιανουάριος 2012) λειτουργούν οι παρακάτω δομές και λειτουργίες:
Ø Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Τμήμα Ενηλίκων και Ιατροπαιδαγωγικό Τμήμα)
Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ) Κατερίνης εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης της ψυχικής αρρώστιας, καθώς και θεραπευτικά προγράμματα σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες που πάσχουν από ψυχικές αρρώστιες ή παρουσιάζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Βοηθά όσους έχουν επηρεαστεί από την ψυχική αρρώστια, ενώ παράλληλα καθοδηγεί και συμβουλεύει τις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Στόχος του ΚΨΥ είναι η κάλυψη των ψυχοκοινωνικών αναγκών, η προαγωγή της ψυχικής υγείας των κατοίκων της Πιερίας.
Αριθμός περιστατικών που εκτιμήθηκαν στη διάρκεια του 2010: Σύνολο: 4.589. Τμήμα Ενηλίκων: Νέα περιστατικά: 377. Σύνολο: 3.342 Ιατροπαιδαγωγικό Τμήμα: Νέα περιστατικά: 237. Σύνολο: 1.247
Ανάλογη είναι η εικόνα του 2011 (επίσημα στοιχεία έως 31/1/2012).
Αριθμός περιστατικών που εκτιμήθηκαν στη διάρκεια του 2011: Σύνολο: 5.119. Τμήμα Ενηλίκων: Νέα περιστατικά: 484. Σύνολο: 3.953 Ιατροπαιδαγωγικό Τμήμα: Νέα περιστατικά: 254. Σύνολο: 1.166
ØΤμήμα Βραχείας Νοσηλείας / Κλινική Οξέων Ψυχιατρικών Περιστατικών
(22 κρεβάτια – περιοχή ευθύνης: 1.1 εκατομ πληθυσμός: Νομοί Πιερίας, Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων & Καρδίτσας)
Παροχή νοσηλείας, σε 24ωρη βάση, εκούσια & ακούσια, για επείγοντα / οξέα ψυχιατρικά περιστατικά. Υπάρχει πλήρης σεβασμός στις ιδιαιτερότητες και τα δικαιώματα των νοσηλευόμενων ασθενών. Έμφαση στην εξασφάλιση υψηλής Ποιότητας Ζωής στη διάρκεια της νοσηλείας τους στην Κλινική. Έλεγχος της απρόβλεπτης βίας και επιθετικότητας των ασθενών μέσα σε θεραπευτικά πλαίσια. Προσπάθεια ελέγχου της διαταραγμένης ψυχοπαθολογίας σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα. Συνεργασία με Υπηρεσίες Κοινοτικής Ψυχιατρικής και την οικογένεια για την μετανοσοκομειακή φροντίδα και αποφυγή της υποτροπής. 
Αριθμός εισαγωγών στη διάρκεια του 2011: 25 ανά μήνα και νοσηλεία 50 άτομα ανά μήνα κατά ΜΟ, κύρια με ψυχιατρική διάγνωση: ψύχωση.

ØΥπηρεσίες Εξωτερικών Ιατρείων
è Εξωτερικά Ιατρεία (Ε.Ι.) Ψυχιατρικής: κάθε πρωί & απόγευμα εργάσιμων ημερών.
Αριθμ. περιστατικών το 2010: 4.761
Αριθμ. περιστατικών το 2011: 4.736
Μέσος χρόνος αναμονής το 2011: 35 ημέρες.

è Νευρολογικό & Νευροφυσιολογικό Ε.Ι.: κάθε πρωί & αρκετά απογεύματα το μήνα 
Αριθμ. περιστατικών το 2010: 3.704
Αριθμ. περιστατικών το 2011: 3.547
Μέσος χρόνος αναμονής το 2011: 15 ημέρες.

è Οδοντιατρικό Ε.Ι.: κάθε πρωί & αρκετά απογεύματα το μήνα 
Αριθμ. περιστατικών το 2010: 5.088
Αριθμ. περιστατικών το 2011: 4.289
Μέσος χρόνος αναμονής το 2011: 5 ημέρες.

Όλα τα ΕΙ παρέχουν ουσιαστικά δευτερογενή πρόληψη. Το Οδοντιατρικό ΕΙ παρέχει επιπλέον και πρωτογενή πρόληψη στους μαθητές των Σχολείων της Πιερίας.
è Υπηρεσία Επισκεπτριών Υγείας / Κοινωνική Υπηρεσία

Ø      Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Δομές Προστατευμένης Στέγασης) για >150 άτομα

Είναι Μονάδες Ψυχικής Υγείας που φιλοξενούν άτομα με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη με σκοπό την επίτευξη ικανοποιητικού βαθμού ανεξάρτητης λειτουργίας τους στην κοινότητα. Σ' αυτές φιλοξενούνται άτομα που δεν έχουν οικογενειακό περιβάλλον ή άτομα για τα οποία κρίνεται ότι είναι θεραπευτική η προσωρινή απομάκρυνσή τους από το περιβάλλον της οικογένειάς τους ή που χρειάζονται μια περίοδο προσαρμογής και επανεκπαίδευσης για τη ζωή στην κοινότητα. Στο Ψ.Ν.Π.Ο. λειτουργούν:

è Δυο (2) Οικοτροφεία (ψυχογηριατρικά), όπου ζούσαν 37 ένοικοι την 31.12.201ο, όσοι και την 31.12.2011.
è Επτά (7) Ξενώνες. Από αυτούς ο ένας (1) είναι «Μετανοσοκομειακός / Βραχείας Παραμονής» και άλλος ένας (1) είναι για τους αποκαλούμενους «Δύσκολους για ένταξη στην κοινότητα ψυχιατρικούς ασθενείς». Στους Ξενώνες ζούσαν την 31.12.2010, συνολικά, 89 ένοικοι και την 31.12.2011, συνολικά, 96 ένοικοι.
è Επτά (7) Προστατευμένα Διαμερίσματα όπου ζούσαν την 31.12.2010 26 ένοικοι, και 29 ένοικοι την 31.12.2011.

Ø Κέντρα Ημέρας (τρία – 3)
Τα δυο (2) από αυτά προσφέρουν υπηρεσίες σε ενήλικες και το ένα (1) σε άτομα με  άνοια και τους συγγενείς τους. Το Κέντρο Ημέρας είναι απαραίτητο για την ημερήσια φροντίδα χρόνιων ψυχικά ασθενών που έχουν ήδη βγει από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου όπου νοσηλεύτηκαν για χρόνιο ή οξύ ψυχιατρικό πρόβλημα και ζουν πια στην Κοινότητα σε προστατευμένες δομές στέγασης (Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης), ή σε ανεξάρτητη διαβίωση (με ή χωρίς την οικογένειά τους), σε Δήμους της Πιερίας (τομεοποιημένη περιοχή ευθύνης με 130.000 κατοίκους). Κύριος στόχος της λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας είναι η κατά το δυνατόν επαρκής για κάθε άτομο-μέλος του, ψυχοκοινωνική επανένταξη και λειτουργική αυτονόμησή του. Το καθημερινό πρόγραμμα λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας περιλαμβάνει ψυχοθεραπευτικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Το προσωπικό αποτελείται από επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων που εργάζονται σήμερα στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου, καθώς και από εθελοντές.
è Κέντρο Ημέρας «Τέσσερις Εποχές»:
Αριθμ. περιστατικών το 2010: 4.873.
Αριθμ. περιστατικών το 2011: 5.891
è Κέντρο Ημέρας «Το σπίτι των Μουσών»:
Αριθμ. περιστατικών το 2010: 5.201
Αριθμ. περιστατικών το 2011: 7.077
è Κέντρο Ημέρας για Ανοϊκούς ασθενείς και τις οικογένειές τους:
Αριθμ. περιστατικών το 2010: 2.269
Αριθμ. περιστατικών το 2011: 1.600 μέλη.
ØΚινητή Μονάδα
Έργο της Κινητής Μονάδας του Ψ.Ν.Π.Ο. είναι η παροχή υπηρεσιών πρόληψης, νοσηλείας και ειδικής φροντίδας κατ' οίκον και σε Αγρ Ιατρεία του Νομού Πιερίας καθώς και  ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και αγωγής κοινότητας στο Νομό. Αριθμός περιστατικών που εκτιμήθηκαν στη διάρκεια του 2010: 424 άτομα. Στην πλειονότητά τους πάσχουν από αμιγείς ψυχικές διαταραχές. Στη διάρκεια της χρονιάς έγιναν 43 κινήσεις σε Δήμους και Δημοτικά Διαμερίσματα του Νομού Πιερίας.
Αριθμός περιστατικών που εκτιμήθηκαν στη διάρκεια του 2011: 365 άτομα. Στην πλειονότητά τους πάσχουν από αμιγείς ψυχικές διαταραχές. Στη διάρκεια της χρονιάς έγιναν 48 κινήσεις σε Δήμους και Δημοτικά Διαμερίσματα του Νομού Πιερίας & 43 παρεμβάσεις στους 3 Δήμους της Πιερίας.
Ø      Μονάδα Κατ’ Οίκον Φροντίδας Ψυχικής Υγείας (ΜΟΦΨΥ)
Έργο της Μονάδας είναι η παροχή υπηρεσιών πρόληψης, νοσηλείας, ειδικής φροντίδας κατ’ οίκον, καθώς και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Ειδικότερα, έργο της είναι η έγκαιρη παρέμβασή της για την πρόληψη της έναρξης της νόσου ή της υποτροπής της, ώστε να αποφευχθεί η νοσηλεία του ασθενούς στο Ψ.Ν.Π.Ο., η κατ’ οίκον αντιμετώπιση της κρίσης (νοσηλεία, συντήρηση του ασθενούς), ώστε να μην απομακρυνθεί από το κοινωνικό και οικογενειακό του περιβάλλον, η παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής, η παρακολούθηση της πορείας – εξέλιξης της νόσου σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και η συνέχιση της ψυχιατρικής φροντίδας του ασθενούς (continuity of care), η περαιτέρω ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, κ.ά.
Αριθμός περιστατικών που εκτιμήθηκαν στη διάρκεια του 2010: Επισκέψεις: 1.525. Αριθμός περιστατικών που εκτιμήθηκαν στη διάρκεια του 2011: Επισκέψεις: 1.407. Σύνολο χρηστών 2011 242 άτομα νέα περιστατικά 56.
Ø      Κοι.Σ.Π.Ε.
Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Νομού Πιερίας (Ν. 2716/1999) αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας που διασυνδέεται με το Ψ.Ν.Π.Ο. Κύριος στόχος της λειτουργίας του είναι η κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση, καθώς και η επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Το 2011 λειτουργούν: Θερμοκήπιο με 6 εργαζόμενους & Κυλικείο με 2 εργαζόμενους. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. το έτος 2010 παρουσιάζει οικονομικό πλεόνασμα 90.000,00 ευρω και περίπου ίδια αναμένεται η εικόνα του και το 2011 (Απολογισμός θα γίνει την 31/3/2012).
Ø      Μονάδα Χορήγησης Υποκατάστατου (Βουπρενορφίνης / συνεργασία με ΟΚΑΝΑ)
Στόχος του προγράμματος υποκατάστασης με βουπρενορφίνη στο Ψ.Ν.Π.Ο., που εφαρμόζεται σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, είναι εκτός από την απεξάρτηση των ασθενών από όλες τις παρανόμως διακινούμενες ουσίες, και η «μείωση βλάβης» για τους ασθενείς που δεν κατορθώνουν να προσεγγίσουν τον στόχο της απεξάρτησης. Στη Μονάδα εφαρμόζονται προγράμματα ψυχολογικής στήριξης των ατόμων. Από την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος (21.08.2008) μέχρι 31.12.2010 έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, με διάφορους τρόπους και σε διάφορες καταστάσεις, 705 άτομα.  Οι χορηγούμενοι υποκατάστατων στη δομή ΟΚΑΝΑ το μήνα 6/2010 ήταν 355 άτομα, το μήνα 11/2010 ήταν 393 άτομα και το μήνα 3/2011 ήταν 403 άτομα. (βλέπε νεώτερα στοιχεία παρακάτω για το έτος 2011).
Άλλες λειτουργίες του ΨΝΠΟ
Στο Δίκτυο Κοινοτικών Ψυχιατρικών Υπηρεσιών του Ψ.Ν.Π.Ο. λειτουργούν επίσης:
ð Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Ψ.Ν.Π.Ο. έχει υλοποιήσει αυτόνομα, ή σε συνεργασία με άλλα Κ.Ε.Κ., όπως είναι αυτό του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής, αρκετά προγράμματα κατάρτισης προσωπικού που στελεχώνει Υπηρεσίες και Μονάδες Ψυχικής Υγείας του. Υλοποίησε επίσης προγράμματα κατάρτισης προσωπικού που στελέχωσε Μονάδες Ψυχικής Υγείας άλλων Νοσοκομείων.
ð Επιτροπή Υποστήριξης Παρακολούθησης του Δικτύου Κοινοτικών Ψυχιατρικών Υπηρεσιών του Ψ.Ν.Π.Ο. (ΕΥΠ)
Η Επιτροπή Υποστήριξης Παρακολούθησης του Δικτύου Κοινοτικών Ψυχιατρικών Υπηρεσιών του Ψ.Ν.Π.Ο. αποτελεί συνέχεια της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος «Ψυχαργώς – Β΄ φάση» στο Ψ.Ν.Π.Ο. και είναι συμβουλευτικό όργανο στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου. Κύριος στόχος της Επιτροπής είναι η υποστήριξη και ο συντονισμός των Μονάδων του Δικτύου, καθώς και η αξιολόγηση των αιτημάτων πολιτών για ένταξή τους σε κάποια Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Δικτύου.  
Με βάση την παραπάνω δομή και λειτουργία του ΨΝΠΟ:
Θεωρώ ότι το ΨΝΠΟ βαδίζει πλέον στο μέλλον με ποιότητα, αποτελεσματικότητα αποδοτικότητα και διαφάνεια σε όλες τις λειτουργίες και δράσεις του.
Παρακάτω σας παρουσιάζω τα αποτελέσματα της διοίκησης μου ανά τομέα και εστιάζοντας σε θέματα που έπρεπε να ληφθούν μέτρα με άμεσα αλλά και μακράς διάρκειας αποτελέσματα.
Τα άμεσα μέτρα ήταν στον οικονομικό τομέα και τον τρόπο λειτουργίας του νοσοκομείου με στόχο για το έτος 2010 τη μείωση των δαπανών κατά 10%, τη μείωση της κατανάλωσης φαρμάκων κατά 10%, τη χρήση γενοσήμων φαρμάκων κατά 20%, την αποπληρωμή των απαιτήσεων προμηθευτών προηγουμένων ετών (2005-2009), την είσπραξη βεβαιωμένων απαιτήσεων από ασφαλιστικά ταμεία κατά το έτος 2010.
Οι στόχοι αυτοί υπερκαλύφθηκαν το 2010.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα του 2010 είναι τα εξής:
 • Μείωση δαπανών προϋπολογισμού : -59.10%
 • Μείωση δαπάνης φάρμακων: -35,90%
 • Genericsoff patents (% πρωτοτύπων): 27%
 • Μείωση ελλείμματος: 87%
Αντίστοιχα για το έτος 2011 οι στόχοι είναι αυτοί του Μνημονίου με επικέντρωση στη μείωση δαπανών για ακόμα 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος 2010, την παραπέρα μείωση της κατανάλωσης φάρμακων και της χρήσης γενοσημων φαρμάκων κατά 30%.
Οι στόχοι αυτοί υπερκαλύφθηκαν το 2011.
Το Νοσοκομείο από ελλειμματικό στη λειτουργία του για 4 συνεχόμενα έτη είναι πλέον πλεονασματικό το 2011.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα του 2011 είναι τα εξής:
 • Μείωση δαπανών προϋπολογισμού : -52,03%
 • Μείωση δαπάνης φαρμάκων: -37,16%
 • Μείωση κόστους εργαστηριακών εξετάσεων 2011 : -56%
 • Generics – off patents (% πρωτοτύπων): 46%
 • Πλεόνασμα ΨΝΠΟ: περίπου 400.000
Παρακάτω παραθέτω πίνακες δεδομένων αποτελεσμάτων από τη λειτουργία του ΨΝΠΟ

Μείωση δαπάνης Προϋπολογισμού 2010-2011
Έτος
Προϋπολογισμός
Ποσό υλοποίησης-Αγορές
% μείωσης ανά έτος
2009
2.586.379,04 €

2010
4.975.000,00 €
2.034.671,07 €
-59,10
2011
4.392.710,73 €
2.107.283,75 €
-52,03
2012
2.631.296,00 €Δαπάνη φαρμάκου 2009-2011
Έτος
Δαπάνη
Διαφορά- μείωση
% μείωσης ανά έτος
2009
927.136,21 €


2010
594.253,05 €
-332.883,16 €
-35,90
2011
373.454,35 €
-220.798,70 €
-37,16

Μείωση ελλείμματος 2009-2010
Έλλειμμα 2009
Έλλειμμα 2010
Διαφορά- μείωση
-530.062,38 €
-69.073,70 €
-87%

Εξαφάνιση ελλείμματος 2010 και δημιουργία πλεονάσματος το έτος 2011
Έλλειμμα 2010
Πλεόνασμα 2011
(την 31-10-2011)
Διαφορά- μείωση μεταξύ των ετών 2010-2011
-69.073,70 €
+389.357,47 €
+ 458.431,17 €

1.    Διοίκηση – Αναδιοργάνωση – Ποιότητα
Διοίκηση – Αναδιοργάνωση
Το ΨΝΠΟ ολοκλήρωσε τη διαδικασία αναμόρφωσης του Οργανισμού του σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία τις οδηγίες του ΥΥΚΑ και της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας.
Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Διοικητή ΨΝΠΟ κ. Κοσμαδάκη καταργήθηκαν οι κενές οργανικές θέσεις τόσο στο ΨΝΠΟ όσο και στο ΚΨΥ της Κατερίνης.
Το Δ.Σ. έχει πάρει τις απαραίτητες αποφάσεις και έχει στείλει όλα τα έγγραφα και στοιχεία στην 3η ΥΠΕ και το Υπουργείο στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας για τη συγχώνευση με το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης σύμφωνα με τον οδικό χάρτη κλεισίματος των Ψυχιατρείων.
Με την απόφαση υπουργού με αρ. πρωτ. Υ4α/οικ.84627/28-7-2011 αποφασίστηκε η διασύνδεση του ΨΝΠΟ με το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης έκαστο με αριθμό κλινών 200.
Με το ΦΕΚ 255/ΥΟΔΔ/9-8-2011  δημοσιεύθηκε η απόφαση υπουργού Υ10/Γ.Π.οικ 87217/25-7-2011 λύθηκε πρόωρα η θητεία του Αναπληρωτή Διοικητή κ. Τζήκα Δημ.
Με ημερομηνία 5-10-2011 ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Διοικητή ο κ. Εμμ. Κοσμαδάκης για τα επόμενα δύο χρόνια.
Με την απόφαση υπουργού με αρ. πρωτ. Υ4α/οικ.122826/8-11-2011 (ΦΕΚ 2674/Β/2011) αποφασίστηκε η διασύνδεση του ΨΝΠΟ με το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης με αριθμό κλινών 400 (εξ αυτών 200 ΜΨΑ) και 200 αντίστοιχα.
Με την απόφαση υπουργού με αρ. πρωτ. Υ4α/οικ.131443/29-11-2011 (ΦΕΚ 2831/Β/14-12-2011) αποφασίστηκε η διασύνδεση του ΨΝΠΟ με το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης με αριθμό κλινών 250 (εξ αυτών 200 ΜΨΑ) και 200 αντίστοιχα.
Στο ΨΝΠΟ υπήρχαν πέντε (5) αποσπασμένοι εσωτερικά νοσηλευτές σε άλλες δραστηριότητες (διοικητικές) που επανήλθαν την 23/4/2010 με αποφάσεις Διοικητή στις θέσεις που έπρεπε να υπηρετούν. Δεν υπάρχει πλέον νοσηλευτής που να υπηρετεί εκτός βασικής απασχόλησης.
 • Η Δομή «Βραχείας Νοσηλείας» λειτουργεί πλέον σε 24ωρη βάση και μπορεί να δέχεται ψυχιατρικά περιστατικά από όλη τη Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους Νομούς Πιερίας, Κοζάνης και Γρεβενών. Για να γίνει αυτό μετακινήθηκαν 3 νοσηλεύτριες που είχαν άλλα καθήκοντα σε άλλες δομές/λειτουργίες άσχετες με το αντικείμενο τους. Η λειτουργία της Δομής "Βραχεία Νοσηλεία" μετατράπηκε από ολοήμερη σε 24ωρη χωρίς επιπλέον προσωπικό αλλά με αναδιάταξη δυνάμεων.
 • Η Δομή «Ξενώνας Διόνυσος» λειτουργεί πλέον σε 24ωρη βάση χωρίς επιπλέον προσωπικό αλλά με αναδιάταξη δυνάμεων.
 • Στις ανεπτυγμένες κλίνες  προστέθηκαν εντός του έτους 2010 πέντε κλίνες  (5) επιπλέον που διατηρηθηκαν όλο το 2011 στις παρακάτω Δομές του Ψ.Ν.Π.Ο:
α). Τρεις κλίνες (3) στην Δομή ''ΕΡΑΤΩ ''(από 15 έγιναν 18).
β). Μία (1) κλίνη στην Δομή ''ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ''  (από 16 έγιναν 17).
γ). Μία (1) κλίνη στον ''ΞΕΝΩΝΑ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ'' (από 14 έγιναν 15).
 • Ενισχύθηκε η λειτουργία της κλινικής των Οξέων με επιπλέον προσωπικό (4 άτομα συνολικά).
 • Τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ) λειτουργούν χωρίς λίστα αναμονής για την προσέλευση ασθενών. Ο μέγιστος χρόνος εξυπηρέτησης είναι 15 ημέρες στην ειδικότητα ιατρού νευρολογική και 30 ημέρες στη ψυχιατρική.
 • Ενισχύθηκε με ένα (1) διοικητικό υπάλληλο το Φαρμακείο του Νοσοκομείου για την υποβοήθηση του έργου του (ημερήσια και ηλεκτρονική ατομική συνταγογράφηση, έλεγχο των φαρμάκων, κωδικοποίηση, κλπ).
 • Έχουν διατεθεί 10 υπάλληλοι (νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό) για τη λειτουργία του ΟΚΑΝΑ που λειτουργεί πλέον σε πενθήμερη βάση (Δευτέρα-Παρασκευή) αντί για 6 ημέρες που λειτουργούσε προηγούμενα, μειώνοντας σημαντικά της υπερωρίες του προσωπικού που καλύπτονται από το ΥΥΚΑ.
 • Λειτουργεί ανελλιπώς η Κινητή Μονάδα με επισκέψεις στα αγροτικά ιατρεία των χωριών της Πιερίας για την αντιμετώπιση περιστατικών ψυχικής υγείας με ομάδα λειτουργών υγείας που συνεργάζεται με τη ΜΟΦΨΥ.
 • Παραχώρησα το «αυτοκίνητο Διοικητή» για χρήση στη Κινητή Μονάδα και τη ΜΟΦΨΥ, με προκαθοριζόμενο πρόγραμμα επισκέψεων στα χωριά του Νομού Πιερίας.
 • Έχουν πιστοποιηθεί όλοι οι ιατροί του ΨΝΠΟ και εφαρμόζουν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
 • Στο ΨΝΠΟ έχουν ελεγχθεί και δεν γίνονται πλασματικές υπερωρίες ιατρών από την Ιούλιο του 2010.

Ποιότητα
Το ΨΝΠΟ πιστοποιήθηκε κατά ΕΝ ISO 9001:2008 στις 17/5/2011 με αριθμό πιστοποίησης ΣΔΠ 3711/11 με πεδίο εφαρμογής τις «Υπηρεσίες φιλοξενίας ασθενών, Σίτισης και Διοικητικής υποστήριξης» και εφαρμόζει ενσωματωμένο το σύστημα HACCP για τη διαχείριση τροφίμων.
Το ΨΝΠΟ πιστοποιήθηκε για το ΗΑCCP για την τεκμηρίωση των κανόνων ορθής Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων που είναι ενσωματωμένο στο ISO.
Το ΨΝΠΟ πιστοποιήθηκε για Διαχειριστική επάρκεια από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από επιτόπιο έλεγχο/ επιθεώρηση και μας χορηγήθηκε η σχετική βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Β και Γ.
Το ΨΝΠΟ συνεργάζεται το 2011 και συνεχίζει το έτος 2012 με το φορέα έλεγχου πιστοποίησης ΕΣΕΑΠ διαπιστευμένο φορέα από τον ΕΣΥΔ για τον κλινικό χημικό έλεγχο των εργαστηρίων του νοσοκομείου με στόχο την πιστοποίηση των εργαστηρίων.
Σε συνέχεια της εγκυκλίου αρ. Πρωτ. 123566/6-10-2010 και του Ν.3868/31-7-2010 για την έναρξη εφαρμογών δράσης ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας συγκροτήθηκαν η Επιτροπή Ποιότητας και ορίσθηκαν οι υπεύθυνοι τομέων ποιότητας του Νοσοκομείου. Η Επιτροπή Ποιότητας συνεδριάζει ανά μήνα βάσει των αναφορών των υπεύθυνων τομέων ποιότητας και υποβάλει ανά μήνα και ανά εξάμηνο εκθέσεις ποιότητας  στο ΥΥΚΑ και την 3η ΥΠΕ.
Συστάθηκε αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας και αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη τα οποία και στελεχώθηκαν κατάλληλα. Γίνεται συστηματική στατιστική επεξεργασία ερωτηματολόγιων ικανοποίησης ασθενών.
Στο ΨΝΠΟ έχουν ελεγχθεί οι πλασματικές υπερωρίες ιατρών και δεν γίνονται πλασματικές υπερωρίες ιατρών από την Ιούλιο του 2010 έως και σήμερα.
Σχετικά με τη Διασύνδεση των δυο νοσοκομείων (Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και ΨΝΠΟ) προτείνω τη λειτουργία κοινών προμηθειών με τον ορισμό ενός συντονιστή που θα συντονίζει τα γραφεία προμηθειών των δυο νοσοκομείων και όχι τη σύσταση ενός κοινού γραφείου προμηθειών που προτείνει ο κοινός Διοικητής καθώς, έως τώρα το γραφείο προμηθειών του ΨΝΠΟ ήταν 100% αποτελεσματικό και το γραφείο προμηθειών του Γ.Ν. Κατερίνης αναποτελεσματικό και αδιαφανές.  Η σύσταση ενός κοινού γραφείου προμηθειών θα χαλάσει το απόλυτο αποτέλεσμα προμηθειών του ΨΝΠΟ. Απλά το γραφείο προμηθειών του ΓΝ Κατερίνης χρειάζεται αναδιοργάνωση και στελέχωση με άλλα κατάλληλα άτομα από το ίδιο νοσοκομείο και όχι από το ΨΝΠΟ. Επιπλέον όσο καιρό το ΨΝΠΟ θα έχει δικό του Οργανισμό και Προϋπολογισμό δεν μπορεί να γίνει κοινό γραφείο Προμηθειών καθώς έχουν διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα και ικανή χωροταξική απόσταση 14 χλμ. Συνεπώς πρέπει να γίνει άμεσα η συγχώνευση των δυο νοσοκομείων και η ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων.
Παραπέρα στα πλαίσια της Διασύνδεσης το ΨΝΠΟ έχει διαθέσει στο ΓΝ Κατερίνης τη μοναδική ιατρό Μικροβιολόγο του, τους Κηπουρούς για εργασίες αποκατάστασης τοπίου και ένα Ψυχίατρο για εφημερίες στο ΚΥ Αιγινίου.
Επίσης το ΨΝΠΟ έχει αναλάβει τη φύλαξη του παλιού ΓΝ Κατερίνης και τη συντήρηση του περιβάλλοντα χώρου αλλά και την καθαριότητα αυτού.
Επίσης είμαι αντίθετος με την πρόταση του κοινού Διοικητή για την κατάργηση του φαρμακείου του ΨΝΠΟ όσο λειτουργούν τα Εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου μας.
Αντίθετα προτείνω τη λειτουργία κοινών εξωτερικών ιατρειών των δυο νοσοκομείων στις εγκαταστάσεις του παλιού γενικού νοσοκομείου Κατερίνης που θα εξυπηρετούν τους κάτοικους της πόλης της Κατερίνης (85.000 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ΕΣΥΕ).
Επίσης ζήτω να μας δοθεί για χρήση της Κλινικής Οξέων το νέο κτίριο που περατώθηκε πρόσφατα από τη ΔΕΠΑΝΟΜ στο νέο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και που παραμένει σε αχρησία έως σήμερα αλλά το οποίο πρέπει να αποκτήσει και τον κατάλληλο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και εξοπλισμό γραφείων.
Σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Διοίκησης του ΨΝΠΟ υπενθυμίζω τη σχετική  38σελιδη έκθεση έλεγχου των επιθεωρητών Σ.Ε.Υ.Υ.Π. με αρ πρωτ. 980/23-9-2011 του Γενικού Επιθεωρητή κ. Μιχαήλ Σαμπατακακη.
Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία. Δημιούργησα και στελέχωσα την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία και όρισα Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας. (δεν λειτουργούσε από το έτος 2003). Ο Τεχνικός Ασφαλείας  ήδη επισκέπτεται τα κτίρια και συντάσσει πρόγραμμα αντιμετώπισης σημείων επικινδυνότητας συμπληρώνοντας το σχετικό βιβλίο που τηρείται σε κάθε κτίριο του ΨΝΠΟ.
Τεχνικός Ασφαλείας. Ορίστηκε ο Τεχνικός Ασφαλείας (εξωτερικός συνεργάτης μετά από διαγωνιστική διαδικασία) στον οποίο ανατέθηκε η εκπόνηση της «εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου» με απόφαση Διοικητή (αρ. 175/23-12-2010).
Όρισα Ενεργειακό υπεύθυνο για τον έλεγχο ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια του ΨΝΠΟ.
Όρισα Υπεύθυνο επικίνδυνων ιατρικών Απόβλητων του ΨΝΠΟ.
Διευκόλυνση των ΑμΕΑ. Έγινε διαγράμμιση των εξωτερικών χώρων απαγόρευσης στάθμευσης στην είσοδο των Εξωτερικών Ιατρείων και του ΚΨΥ για εύκολη πρόσβαση ασθενοφόρων και ασθενών επισκεπτών του ΨΝΠΟ. Συνέπεια η ταχύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση των ασθενών στο Νοσοκομείο.
Στα πλαίσια εφαρμογής των Επιχειρησιακών Σχεδίων Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών «Περσέας» και «Σώστρατος» που είχαν συνταχθεί για το έτος 2010, πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις ετοιμότητας στον Ξενώνα «Ερατώ» και την Κλινική των Οξέων Περιστατικών. Επιπλέον, έχει καθιερωθεί η τήρηση ημερολογίου ενημερώσεων-εκπαιδεύσεων και ασκήσεων  για το 2011 στις υπόλοιπες Δομές του ΨΝΠΟ.

Εκπονήθηκε και εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας κατ’ οίκον  Φροντίδας Ψυχικής Υγείας (ΜΟΦΨΥ) από τον Υπουργό με απόφασή του.

Καταρτίσθηκε σύμφωνα με το σχέδιο της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας για κάθε δομή του ΨΝΠΟ όπου ενσωματώνει και επικυρώνει τις κατευθυντήριες γραμμές, που περιγράφονται σε εξειδικευμένες γραπτές πολιτικές, πρωτόκολλα και σχέδια της Μονάδας σχετικά με το όραμα, τους στόχους, την φιλοσοφία της, τους επαγγελματικούς ρόλους του προσωπικού και τις πειθαρχικές διαδικασίες κ.λ.π. Οι Κανονισμοί αυτοί εγκρίθηκαν το 2011 από τον Υπουργό με απόφασή του.
2.    Νέες κλινικές-νοσηλευτικές υπηρεσίες
Δεν έχει γίνει καμία αλλαγή. Άλλωστε το ΨΝΠΟ διαθέτει μόνο μια Κλινική Οξέων περιστατικών δύναμης 22 κλινών που λειτουργεί με πληρότητα 96% (σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΣΥνετ).
3.    Ολοκλήρωση Πληροφοριακού Συστήματος
Το ΨΝΠΟ λειτουργεί με την εφαρμογή προγραμμάτων Διπλογραφικού Γενικής –Αναλυτικής Λογιστικής, Ατομικό συνταγολόγιο, Ηλεκτρονική συνταγογραφηση, Μητρώο Δεσμεύσεων, KEN-DRGs.
Σε σύντομο χρόνο εφαρμόζει το LIS, με προμήθεια νέων Η/Υ και περιφερειακών για την εφαρμογή τους.
Προμηθευτήκαμε μετά από διαγωνισμούς νέο Σερβερ και τερματικά Η/Υ και περιφερειακών και εγκαταστήσαμε τις εφαρμογές για Ατομικό συνταγολόγιο, Ηλεκτρονική συνταγογραφηση, Μητρώο Δεσμεύσεων, KEN-DRGs και LIS.
Στο ΨΝΠΟ συμμετείχαμε από την αρχή στη διαδικασία εφαρμογής των ΚΕΝ και από 1/10/2011 εφαρμόζεται η διαδικασία κανονικά χωρίς προβλήματα. Τα ΚΕΝ χρεώνονται κανονικά στα ασφαλιστικά ταμεία σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. οικ.125930/14/11/2011, χρησιμοποιούνται τα 4 τυποποιημένα έγγραφα και εκτυπώνονται ηλεκτρονικά, και συμπληρώνεται ο πίνακας 8 του ΕΣΥνετ.
Το ΨΝΠΟ διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα μηχανογράφησης και εφαρμόζει το διπλογραφικό σύστημα.
Έχει υπογράψει συμβάσεις υποστήριξης για το έτος 2012 τόσο με την εταιρεία πληροφορικής υποστήριξης (Computer team) για το SLAs όσο και με την εταιρεία υποστήριξης διπλογραφικού συστήματος (ΔΗΛΟΣ Οικονομική) αλλά και με εταιρεία εξωτερικών ορκωτών ελεγκτών (ΔΕΛΤΑ Α.Ε.) για τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2011.
Επίσης έχει συστήσει επιτροπή εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Β/2-11-2011).
Έχει υπογράψει σύμβαση υποστήριξης για την πλήρη εφαρμογή του LIS και έως 31/1/2012 θα έχει εγκαταστήσει την εφαρμογή του LIS σε πλήρη λειτουργία. H καθυστέρηση οφείλεται στο χρόνο που απαιτήθηκε για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης στα εργαστήρια αλλά και η χωροταξική απόσταση των εργαστηρίων από τη Διοίκηση (8 χλμ).
Έχει υπογράψει σύμβαση για εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής έως 31/3/2012.
Στο ΨΝΠΟ δεν απαιτείται η εφαρμογή RIS.
Το ΨΝΠΟ δεν διαθέτει Ιατρικό Φάκελο και Ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς.
Έχουμε υπογράψει σύμβαση για την μισθοδοσία με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ και στέλνουμε στην ΕΑΠ κάθε είδους μισθοδοσία.
4.    Απασχόληση – Προσωπικό
Σήμερα στο ΨΝΠΟ υπηρετούν 266 εργαζόμενοι. Με απόσπαση / μετακίνηση υπηρετούν 7 άτομα. Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 αποχώρησαν 14 άτομα, προσλήφθηκαν 3 άτομα και από μετατάξεις ήρθαν 2 άτομα.
Το έτος 2011 διορίστηκαν και ανέλαβαν 3 ειδικευμένοι ιατροί των ειδικοτήτων Νευρολογίας, Παθολογίας και Οδοντιατρικής.
Το έτος 2011 διορίστηκαν 8 ειδικευόμενοι ιατροί.
Το έτος 2011 διορίστηκε 1 επικουρικός ιατρός Ψυχιατρικής, και 1 ΠΕ Πληροφορικής 8μηνης σύμβασης.
Το προσωπικό σήμερα στο ΨΝΠΟ:
·        Ιατρική Υπηρεσία: 14
·        Ειδικευόμενοι Ιατροί: 8
·        Παραϊατρικός: 20
·        Νοσηλευτική Υπηρεσία: 137
·        Διοικητική: 30
·        Τεχνική: 26
·        Λοιπό προσωπικό: 31
·        Σύνολο προσωπικού: 266
·        Αποσπασμένοι σε άλλες Υπηρεσίες Υγείας: 7 άτομα.
Υπάρχει ανάγκη άμεσης πρόσληψης Παθολόγου επιμελητή ιατρού, Ψυχιάτρου επιμελητή ιατρού, Φαρμακοποιού και προσωπικού ΠΕ η ΤΕ Πληροφορικής.
Εκκρεμεί η έκδοση υπουργικής απόφασης διορισμού ειδικευμένου επιμελητή Οδοντιατρικής.
Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ η αυτοδίκαιη κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων του ΨΝΠΟ και του ΚΨΥ.
Αναμένονται εντός του 2012 οι αποχωρήσεις 10 υπαλλήλων.

5.    Αποδοτικότητα – Δαπάνες – Οικονομικοί στόχοι (ESY.net, πρόγραμμα ΕΣΔΥ)
Στο ΨΝΠΟ έχουμε πετύχει όλους τους στόχους του 2011.
      Συνοπτικά τα αποτελέσματα του 2011 είναι τα εξής:
  • Μείωση δαπανών προϋπολογισμού 2011: -52,03%
  • Μείωση δαπάνης φαρμάκων 2011: -37,16%
  • Generics – off patents (% πρωτοτύπων) 2011: 46%
  • Πλεόνασμα 2011: περίπου 400.000
  • Μείωση κόστους εργαστηριακών εξετάσεων 2011 : -56%.
  • Μείωση Π/Υ κόστους διατροφής ασθενών το 2012: 42%. Σε σχέση με το έτος 2011 ο προϋπολογισμός του 2012 θα είναι μειωμένος κατά 42%. Το Μέσο Ημερήσιο Κόστος Σίτισης το έτος 2011 ήταν 2,69 ευρω ανά ασθενή.
Έγινε ο έλεγχος από τους ορκωτούς ελεγκτές για την οικονομική χρήση έτους 2010, εγκρίθηκε στο Δ.Σ. ο Ισολογισμός και οι οικονομικές καταστάσεις του έτους 2010 και αποστάλθηκε στην 3η ΥΠΕ. Παράλληλα δημοσιεύτηκε στο τοπικό τύπο, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΨΝΠΟ και στάλθηκε στο ΥΥΚΑ.
Το ΨΝΠΟ ήταν ίσως το πρώτο πανελλαδικά νοσοκομείο που την 31/3/2011 είχε εγκεκριμένο Ισολογισμό έτους 2010.
Εφαρμόζεται πλήρως το Διπλογραφικό σύστημα.
Ολοκληρώθηκαν οι απογραφές σε όλες τις αποθήκες του ΨΝΠΟ για το 2011.
Ολοκληρώθηκε η απογραφή της κεντρικής διαχείρισης και στα λοιπά κέντρα κόστους.
Ολοκληρώθηκε η απογραφή του φαρμακείου για το 2011.
Ολοκληρώθηκε η απογραφή πρώτων υλών και βοηθητικών υλικών για το 2011.
Ολοκληρώθηκε η απογραφή αναλώσιμων υλικών.
Ολοκληρώθηκαν οι εγγραφές στο διπλογραφικό σύστημα.
Μεταφέρθηκαν τα δεδομένα διαχειρίσεων στους λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής και Δημόσιου Λογιστικού και τηρούνται οι λογαριασμοί Τάξης τη 1/1/2012.
Ενημερώθηκε το μητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Ολοκληρώθηκαν οι τιμολογήσεις νοσηλίων εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών έως 31/12/2011.
Μεταφέρθηκαν όλα τα υπόλοιπα ταμείου, προμηθευτών κλπ.
Συμφωνήθηκε το ταμείο και ολοκληρώθηκε το κλείσιμο των βιβλίων ταμείου με 31/12/2011.
Ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε από τον Αναπληρωτή Διοικητή ο ετήσιος Οικονομικός απολογισμός του 2011.
Εγκρίθηκε από το ΥΥΚΑ ο Προϋπολογισμός του 2012 ύψους 2.631.296,00 .
Εφαρμόζεται ηλεκτρονικά το Μητρώο Δεσμεύσεων και ανάληψης υποχρεώσεων για όλο το 2011 και τηρείται το ΒΕΕΠ για τις πληρωμές υποχρεώσεων.
Η Αναλυτική λογιστική θα ολοκληρωθεί έως 31/3/2012.
Έχουν σταλθεί πίνακες για τα χρέη του ΨΝΠΟ προς προμηθευτές (Αγορές-Πληρωμές) προς το ΥΥΚΑ και την 3η ΥΠΕ για τα έτη 2010 και 2011 που αφορούν τα διαστήματα:
·        Καταγραφή αγορών-πληρωμών από 1/1/2010-30/9/2010.
·        Καταγραφή αγορών-πληρωμών από 1/10/2010-31/12/2010.
·        Καταγραφή αγορών-πληρωμών από 1/1/2011-30/9/2011.
Για το έτος 2010 οφείλονται ακόμα 54.575,48 και για το έτος 2011 έως την 30/9/2011 οφείλονται 230.803,88 και έως 31/12/2011 σωρευτικά οφείλονται 537.045,85 .
Αν μας εξοφληθούν οι απαιτήσεις έως 31/10/2011 από τα ασφαλιστικά ταμεία, θα εξοφλήσουμε όλα τα υπόλοιπα χρέη και των δύο ετών. Συνεπώς χρειαζόμαστε άμεσα συνολικά 591.162,33 .
Έχουν εξοφληθεί όλες οι δαπάνες έως την 30/06/2011 προς όλους τους προμηθευτές. Αλλά και ένα μεγάλο μέρος έως την 31/10/2011.
Έχει αναλάβει έργο η Επιτροπή Εσωτερικού Έλεγχου σύμφωνα με την εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα ΥΥΚΑ.
Στο ΨΝΠΟ έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι διαγωνισμού του ΠΠΥΥ 2010 σε ποσοστό 100%.
Από το πρόγραμμα προμηθειών ΠΠΥΥ 2011  έχει ολοκληρωθεί έως 31/12/2011 το 25% των διαγωνισμών του 2011, έχει προσδιοριστεί ποιοι διαγωνισμοί θα γίνουν από κοινού (2 διαγωνισμοί, για καύσιμα και είδη διατροφής) με το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και ποιοι διαγωνισμοί δεν θα γίνουν καθόλου και έχουν ορισθεί οι επιτροπές σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες και λειτουργούν συστηματικά. Περιμένουμε την απόφαση του κοινού Διοικητή για την υλοποίηση των δύο (2) κοινών διαγωνισμών η οποία όμως καθυστερεί παρά την έγγραφη όχληση μας προς αυτόν.
Ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό Μητρώο της ΕΠΥ για τις τιμές.
Η Ηλεκτρονική Συνταγογραφιση εφαρμόζεται πλήρως και έχουν πιστοποιηθεί όλοι οι Ιατροί του ΨΝΠΟ.
Τα γενοσημα φάρμακα χρησιμοποιούνται σε ποσοστό 46% για το έτος 2011.
6.    Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Κ.Υ.
Το ΨΝΠΟ δεν διαθέτει κανένα Κέντρο Υγείας.
7.    Κτιριακές Αναβαθμίσεις – Κατασκευές – Επεκτάσεις - ΕΣΠΑ
Μετά τον ετήσιο έλεγχο των 5 ιδιόκτητων ανελκυστήρων του ΨΝΠΟ έγινε αναβάθμιση και εφαρμογή των παρατηρήσεων του φορέα πιστοποίησης ανελκυστήρων σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία.
Αναβάθμιση συστήματος δομημένης καλωδίωσης-επικοινωνίας (Σερβερ) των Γραφείων Διοίκησης και Φαρμακείου.
Αναβάθμιση συστήματος πυρανίχνευσης του Οικοτροφείου Δάφνης.
Ανακαίνιση του κτιρίου και των εγκαταστάσεων του στο παλιό γενικό νοσοκομείο Κατερίνης για τη μετεγκατάσταση σε αυτό της ΜΟΦΨΥ, Συμβουλευτικού σταθμού πρόληψης, ΚοιΣΠΕ και Κινητής Μονάδας του ΨΝΠΟ. Έναρξη λειτουργίας των παραπάνω.
Μετεγκατάσταση σε Νέο μισθωμένο ακίνητο του Ξενώνα «Διόνυσος», σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις διαρρυθμίσεις της ΤΥ, στα πλαίσια βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης των 12 ενοίκων της δομής. Το έως τώρα κτίριο στέγασης ήταν σε πολύ κακή κατάσταση με υπερβολικό κόστος συντήρησης.
Αναβάθμιση επικοινωνίας μέσω διαδικτυου σε Δομές του ΨΝΠΟ (συνδέσεις ADSL).
Αναβάθμιση των συστημάτων παροχής υπηρεσιών ζεστού-κρύου νερού σε 8 Δομές.
Συντήρηση βαφών στους χώρους υγιεινής της Κλινικής των Οξέων περιστατικών.
Τοποθέτηση νέων δαπέδων και βαφή θερμαντικών σωμάτων σε όλους τους χώρους υγιεινής του ξενώνα «Πολυμνια».
Κατασκευή προστατευτικών τοιχίων στα λεβητοστάσια των Δομών του ΨΝΠΟ για την ορθή εφαρμογή των κανόνων πυροπροστασίας.
Σύνταξη πινάκων καταγραφής ακίνητης περιουσίας του ΨΝΠΟ με ενδείξεις ΑΠΑ που στάλθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΥΚΑ.
Αναθεώρηση του μέτρου αναγκαστικής εισδοχής των ποιμνίων στο συν ιδιόκτητο δάσος του ΨΝΠΟ για την προστασία και βελτίωσή του.
Μέτρα είσπραξής ενοικίων βοσκής που εκκρεμούσαν από το έτος 2007.
Συντήρηση Δασικού οδικού δικτύου για την άμεση πρόσβαση και ελεύθερη διέλευση των οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και την αποφυγή πυρκαγιών στο Δάσος της Πέτρας.

Το ΨΝΠΟ δεν έχει κανένα εκκρεμές έργο στο ΕΣΠΑ. Όλα τα έργα που είχαν ενταχθεί στο  Γ’ ΚΠΣ έως και το έτος 2010 έχουν ολοκληρωθεί.
Υποβλήθηκε πρόταση δέσμευσης για προτεινόμενα έργα για ένταξη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 με σκοπό να δημιουργηθούν:
·        Κέντρο Ημέρας Εφήβων 12 ατόμων.
·        Συμβουλευτικός σταθμός αλκοολικών.
·        Δύο Οικοτροφεία για ψυχογηριατρικούς ασθενείς (1 οικοτροφείο για άνοια 20 ατόμων, και 1 οικοτροφείο για ψυχοδιανοητικά προβλήματα 20 ατόμων).
·        4 προγράμματα πρόληψης ενημέρωσης ευαισθητοποίησης & καταπολέμησης του στίγματος.
·        1 πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού του ΨΝΠΟ σε νέες αναδυόμενες ανάγκες (βουλιμία, ανορεξία κλπ).

8.    Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού – ΕΣΠΑ
Λόγω της ειδικής φύσης του Νοσοκομείου δεν απαιτείται εξειδικευμένος ιατροτεχνολογικος εξοπλισμός.
Το ΨΝΠΟ προμηθεύτηκε μετά από διαγωνισμό ένα ηλεκτρομυογραφο αξίας 20.836,50 .
9.    Ειδικές δράσεις δημόσιας υγείας (ψυχική υγεία, ναρκωτικά, πρόληψη, κ.λπ.).
Φτιάξαμε το Γραφείο Υποστήριξης του πολίτη (ΓΥΠ) το στελεχώσαμε, συμπληρώνουμε τα έντυπα, απαντάμε σε παράπονα και καταγγελίες και στείλαμε έκθεση πεπραγμένων για το 2010 και το 2011 στο υπουργείο.
Σε συνεργασία με το Γραφείο Υποστήριξης των Δικαιωμάτων του ασθενούς, τοποθετήθηκαν κουτιά παραπόνων και έντυπα ερωτηματολόγια σε όλες τις μονάδες για να μπορούν οι ασθενείς και οι συγγενείς τους να υποβάλλουν τα παράπονά τους τα οποία εξετάζονται από αρμόδια ορισμένη τριμελή επιτροπή.
Συντάχθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο ικανοποίησης ασθενών ή συγγενών τους, που να καλύπτει τις ιδιαιτερότητες ενός ψυχιατρικού Νοσοκομείου, μοιράστηκε σε όλες τις δομές σε ειδικά κουτιά μαζί με το έντυπο υποβολής παραπόνων και δημιουργήθηκαν οι υποδομές προβολής των παραπάνω εγγράφων, αλλά και συλλογής μετά τη συμπλήρωσή τους. Μετά τη συγκέντρωση των τελευταίων ερωτηματολογίων ικανοποίησης καταρτίστηκε πίνακας στατιστικών στοιχείων σχετικά με την ποιότητα υπηρεσιών υγείας του ΨΝΠΟ, που δίνει ποσοστό 81,43% για το 2010 και 84% το έτος 2011. Η δραστηριότητα αυτή παρουσιάστηκε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής φροντίδας τον 10/2011 στην Αγρια Βόλου.

Συνεχίσθηκε η λειτουργία της Ε.Υ.Π (Επιτροπής Υποστήριξης και Παρακολούθησης του Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Ψ.Ν.Π.Ο. με τη συμμετοχή και της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας). Έργο της Επιτροπής είναι να φροντίζει για την αποδοτικότερη οργάνωση και λειτουργία των Δομών, να αξιολογεί, να συντονίζει και να ελέγχει όλες τις δραστηριότητες και την πρόοδο όλων των Υπηρεσιών και Δομών του Δικτύου. Αξιολογεί τις αιτήσεις εισαγωγής στο Δίκτυο και μεριμνά για την πληρότητα των Δομών.

 • Εφαρμόστηκε πρόγραμμα ετοιμότητας Νοσηλευτικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων συμβάντων στις Δομές.
 • Στον φάκελο του κάθε ενοίκου - ασθενή τηρούνται αρχεία, όπου αναγράφονται όλες οι υπηρεσίες που τους παρέχονται, ώστε να οδηγηθεί ο ασθενής με ασφάλεια στην Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση.
 • Σε κάθε Μονάδα  είναι αναρτημένα σε εμφανές σημείο πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση βίαιου επεισοδίου, έκτακτης ανάγκης -είτε από φυσικές αιτίες (πυρκαγιά, σεισμό, φωτιά), είτε θανάτου κ.λ.π. -όπου αναγράφονται οι διαδικασίες όπως έχουν σχεδιασθεί.
 • Υλοποιούνται προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού, ώστε να αποκτήσει γνώσεις για την καλύτερη διαχείριση των ενοίκων, καθώς και για την καλύτερη διαχείριση των τροφίμων, των  φαρμάκων και κάθε άλλου υλικού.
 • Εστάλησαν δύο επαγγελματίες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας για απόκτηση Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής ειδικότητας στο ΨΝΘ.
 • Συμμετείχε μεγάλος  αριθμός Νοσηλευτικού προσωπικού σε σεμινάρια, συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία άρχισε να υλοποιείται ένας κύκλος εκπαίδευσης προσωπικού και ενοίκων σχετικά με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (φωτιά, σεισμός, πλημμύρα).
 • Σε συνεργασία με την Νοσηλεύτρια Λοιμώξεων υλοποιείται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με τα Λοιμώδη Νοσήματα. Έγιναν αντιγριπικά εμβόλια σε ενοίκους- ασθενείς και το προσωπικό.
 • Στις Μονάδες του Ψ.Ν.Π.Ο  πραγματοποιείται ετήσιος ιατρικός έλεγχος των ενοίκων- ασθενών (τσεκάπ), όπως σε όλο τον γενικό πληθυσμό. Ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες του κάθε ενοίκου- ασθενή πραγματοποιείται ο απαραίτητος έλεγχος.
 • Η παρουσία τεχνολόγου τροφίμων και διατροφολόγου συντέλεσε, ώστε να εξασφαλισθεί η κατάλληλη διατροφή, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ενοίκου- ασθενή.
 • Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε στη συνεργασία με τις οικογένειες των χρηστών των Μονάδων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου, διότι πιστεύουμε ότι η ενθάρρυνση τους, η στήριξη τους από τα μέλη του προσωπικού οδηγεί στη συμμετοχή τους για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και επιφέρει σημαντικά θετικά αποτελέσματα.
 • Αναπτύχθηκαν προγράμματα εθελοντισμού εντός και εκτός των Μονάδων. Στόχος η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας το αγκάλιασμα των ψυχικά ασθενών και η ελάττωση των εισαγωγών στην κλινική των οξέων.
 • Συνεργασία με Πολιτιστικούς Συλλόγους και άλλους Τοπικούς Φορείς για την υποστήριξη των ψυχικά ασθενών.
 • Έγινε προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας, μέσω των Μ.Μ.Ε για θέματα Ψυχικής υγείας και τον τρόπο λειτουργίας του Ψ.Ν.Π.Ο. με πλήθος δημοσιεύσεων στα τοπικά έντυπα - εφημερίδες.
 • Λειτούργησε Ομάδα Μουσικής, Χορού, Θεάτρου και η συνακόλουθη συμμετοχή των ασθενών σε τοπικές εκδηλώσεις.
 • Απαγορεύθηκε το κάπνισμα στους χώρους των Μονάδων. Η διαδικασία ελέγχεται από το προσωπικό και την Επιτροπή Ποιότητας αλλά και από το ΓΥΠ.
 • Έγινε τοποθέτηση Η/Υ σε όλους τους χώρους των Μονάδων. Στόχος η απευθείας διασύνδεση των μονάδων των λειτουργιών και η ροή πληροφόρησης προς τη Διοίκηση.
 • Διασύνδεση  Μονάδων Δικτύου με τις Ιατρό-Κοινωνικές Υπηρεσίες του Νομού Πιερίας αλλά και των Νομών της περιοχής Ευθύνης για την συνέχιση της θεραπείας και παρακολούθηση των χρηστών του Δικτύου του Ψ.Ν.Π.Ο.
 • Για την καλύτερη εξυπηρέτηση παραλαβής συντάξεων των ενοίκων- ασθενών έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες από την Κοινωνική Υπηρεσία, ώστε να παραλαμβάνεται στον χώρο παραμονής και μάλιστα από τους ίδιους τους ασθενείς.
 • Αξιοποιήθηκε το δικαίωμα του ένοικου-ασθενή για έκδοση πάσου μετακίνησης Αστικών συγκοινωνιών, για την αγορά βιβλίων και για την αγορά εισιτηρίων, παρακολούθησης θεάτρου.
 • Συστήθηκαν εκ νέου επιτροπές διαχείρισης χρημάτων- τιμαλφών των ενοίκων-ασθενών.
 • Αναπροσαρμόσθηκε σε νέα βάση το πρόγραμμα συμμετοχής των ενοίκων-ασθενών στο Κ.Η (Κέντρο Ημέρας), ώστε οι ώρες απασχόλησης να επιμηκυνθούν. Ενισχύθηκε το πρόγραμμα με νέες δράσεις στηριζόμενες στα ενδιαφέροντα των ίδιων των ενοίκων. Στόχος η αποτελεσματικότερη μετακίνηση των ασθενών, η εξοικονόμηση πόρων στα καύσιμα και η ικανοποίηση των ενδιαφερόντων των ίδιων των ασθενών.
·        Η Επιτροπή Νοσοκομειακών λοιμώξεων του Νοσοκομείου παρακολουθεί καθημερινά την τυχόν εμφάνιση ενδονοσοκομειακής λοίμωξης και μέχρι σήμερα δεν έχει παρατηρηθεί καμία λοίμωξη ή αποικισμός ασθενή μας από πολυανθεκτικό παθογόνο μικροοργανισμό.
·        Στο θέμα του πλυσίματος των χεριών πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές συναντήσεις με το προσωπικό σε τακτά χρονικά διαστήματα με θέμα την υγιεινή των χεριών (τρόπος πλυσίματος των χεριών, χρήση αλκοολούχων αντισηπτικών, τα 5 βήματα της υγιεινής των χεριών). Υπάρχουν αναρτημένες οδηγίες σε όλες τις δομές και στην κλινική των οξέων περιστατικών για τον σωστό τρόπο πλυσίματος των χεριών, καθώς και αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα στα σημεία, όπου κρίνεται απαραίτητο.
·        Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στις επισκέψεις που πραγματοποιεί στις δομές του δικτύου παρακολουθεί τον τρόπο πλυσίματος χωριών του προσωπικού και επισημαίνει συνέχεια την αναγκαιότητα τήρησης των κανόνων υγιεινής, διότι αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο για την ασφάλεια των ασθενών και την πρόληψη των λοιμώξεων.
·        Γίνεται μικροβιολογικός και φυσικοχημικός έλεγχος των υγρών αποβλήτων της κλινικής των οξέων περιστατικών από διαπιστευμένο εργαστήριο. Οι παράμετροι που μετρήθηκαν προσομοιάζουν αυτών των αστικών λυμάτων, σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΚ.
·        Το Νοσοκομείο μας δεν έχει σύμβαση με εταιρεία διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων, λόγω μικρής ποσότητας αυτών, τα οποία και μεταφέρονται με πίνακες παραλαβής στο Γενικό νοσοκομείο Κατερίνης.
·        Σε έλεγχο του πόσιμου νερού σε όλες τις δομές και συμπληρωματικό έλεγχο σε μία δομή, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι εκπληρώνονται οι όροι περί πόσιμου νερού, σύμφωνα με την Υ. Δ. Υ2/2600/11-7-2001.
·        Δημιουργήθηκε η Ομάδα αντιμετώπισης πολυανθεκτικών μικροβίων και συνεργαζόμαστε με το ΚΕΛΠΝΟ.

ΟΚΑΝΑ - Δομή Κατερίνης στο ΨΝΠΟ
Η μονάδα του ΟΚΑΝΑ στη Κατερίνη λειτουργεί από το έτος 2008 σε κτίριο του ΨΝΠΟ με 9 άτομα προσωπικό που έχει διαθέσει το Ψυχιατρείο και 4 άτομα από τον ΟΚΑΝΑ και εξυπηρετεί συνολικά 418 χρήστες σε πρόγραμμα χορήγησης υποκατάστατων. Στη λίστα αναμονής υπάρχουν σήμερα ακόμα 25 άτομα που περιμένουν να ενταχθούν. Σύμφωνα με τον επιστημονικό υπεύθυνο της δομής ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 1,5 μήνας. Αναμένουμε την πρόσληψη μιας Κοινωνικής Λειτουργού εντός του πρώτου τρίμηνου 2012.
Δωρεά οργάνων-ΕΟΜ
 • Το ΨΝΠΟ συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία ευαισθητοποίησης του ΕΟΜ για τη δωρεά οργάνων με πρώτο online δωρητή το Διοικητή κ. Κοσμαδάκη Εμμανουήλ.
 • Δόθηκε συνέντευξη τύπου για τον ΕΟΜ και τη δωρεά οργάνων,
 • Συστήθηκε επιτροπή δωρεάς οργάνων.
 • Δημιούργησε διασύνδεση ενημέρωσης για τον ΕΟΜ στην Ιστοσελίδα του ΨΝΠΟ.
 • Το ΨΝΠΟ συμμετέχει όμως ενεργά σε διάφορες δράσεις για τη δωρεά οργάνων του ΕΟΜ.
 • Στάλθηκαν επιστολές και ενημερωτικό υλικό σε φορείς και συλλόγους. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τον ΕΟΜ.
Δράσεις στη Κοινότητα
 • Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε στη συνεργασία με τις οικογένειες των χρηστών των Μονάδων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου, διότι πιστεύουμε ότι η ενθάρρυνση τους, η στήριξη τους από τα μέλη του προσωπικού οδηγεί στη συμμετοχή τους για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και επιφέρει σημαντικά θετικά αποτελέσματα.
 • Αναπτύχθηκαν προγράμματα εθελοντισμού εντός και εκτός των Μονάδων. Στόχος η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας το αγκάλιασμα των ψυχικά ασθενών και η ελάττωση των εισαγωγών στην κλινική των οξέων.
 • Συνεργασία με Πολιτιστικούς Συλλόγους και άλλους Τοπικούς Φορείς για την υποστήριξη των ψυχικά ασθενών.
 • Έγινε προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας, μέσω των Μ.Μ.Ε για θέματα Ψυχικής υγείας και τον τρόπο λειτουργίας του Ψ.Ν.Π.Ο. με πλήθος δημοσιεύσεων στα τοπικά έντυπα - εφημερίδες.
 • Λειτούργησε Ομάδα Μουσικής, Χορού, Θεάτρου και η συνακόλουθη συμμετοχή των ασθενών σε τοπικές εκδηλώσεις.
 • Συμμετείχαμε σε τρεις μεγάλες τοπικές εκθέσεις οργανώσαμε πολλές εκθέσεις και εκδηλώσεις για την αντιμετώπιση του «στίγματος» και της προσέγγισης ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού.
 • Συμμετέχουμε με 10 έργα ζωγραφικής ασθενών μας σε έκθεση του ΨΝ Κέρκυρας.

Φυματίωση
Στο ΨΝΠΟ έγινε εμβολιασμός όλων των ασθενών για φυματίωση. Υπάρχουν ενδείξεις για ένα ασθενή ότι μπορεί να έχει την ασθένεια και ήδη νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Παπανικολαου της Θεσσαλονίκης.
Διαχείριση Δάσους
 • Αναθεώρηση του μέτρου αναγκαστικής εισδοχής των ποιμνίων στο συν ιδιόκτητο δάσος του ΨΝΠΟ έκτασης 45.000 εκταρίων για την προστασία και βελτίωσή του.
 • Μέτρα είσπραξής ενοικίων βοσκής που εκκρεμούσαν από το έτος 2007.
 • Συντήρηση Δασικού οδικού δικτύου για την άμεση πρόσβαση και ελεύθερη διέλευση των οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και την αποφυγή πυρκαγιών στο Δάσος της Πέτρας.
 • Ολοκλήρωση διαγωνισμού ανάθεσης εκπόνησης διαχειριστικής μελέτης για την περίοδο 2012-2021 (βρίσκεται στο φάση οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών).

Φωτοβολταικα συστήματα
Με απόφαση του το ΔΣ του ΨΝΠΟ θα προχωρήσει στην εγκατάσταση φωτοβολταικων συστημάτων παραγωγής ενέργειας στα ακίνητα του ΨΝΠΟ και τις παλιές κτιριακές εγκαταστάσεις και οικόπεδα της Πέτρας Ολύμπου. Ήδη εκπονούνται οι τεχνικές μελέτες για να προσδιοριστεί πόσα Kwp  μπορούν να εγκατασταθούν και πόσο θα είναι το πιθανό κόστος της επένδυσης.
Social Firms Europe-CEFEC
Το ΨΝΠΟ έγινε μέλος του Δικτύου Κοινωνικών εταιρειών για το έτος 2011.
Επιτόπιοι έλεγχοι Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
Οι επιθεωρητές του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (κ. Κουφοδήμος και κ. Ματθαίου) μας έδωσαν συγχαρητήρια μετά από δύο επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποίησαν στο ΨΝΠΟ το χρονικό διάστημα 21-22/12/2010 και 19-5-2011.
Η έκθεση του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. με αρ. πρωτ. 980/23-9-2011 μας κοινοποιήθηκε την 30-9-2011 και είναι ένας ύμνος αποτελεσματικότητας για το ΨΝΠΟ και τη Διοίκησή του.
Υγειονομικός Χάρτης
α) Παραδώσαμε στο χρόνο που μας ζητήθηκε το χάρτη υγείας της Πιερίας με αποτυπωμένα όλα τα υγειονομικά στοιχεία του Νομού. (Μονάδες υγείας, ιατροί, προσωπικό, ιδιωτικοί φορείς κλπ στοιχεία).
β) Το ΨΝΠΟ έχει εισάγει πλήθος στοιχείων/δεδομένων στο ηλεκτρονικό σύστημα (πληροφοριακό σύστημα του Υγειονομικού χάρτη) που αντιστοιχεί στο 80% των απαιτούμενων στοιχείων για την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής και έχει δεχθεί συγχαρητήρια από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του γραφείου υποστήριξης του Υγειονομικού χάρτη του ΥΥΚΑ.
Μάλιστα στα απαραίτητα δεδομένα η ανταπόκρισή μας έχει φτάσει στο 100% και έως την Τρίτη 14/6/2011 έχουμε εισάγει τόσα δεδομένα ώστε να έχει ο Υπουργός μια πλήρη εικόνα για την εξέλιξη του υγειονομικού χάρτη του ΨΝΠΟ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
Το ΨΝΠΟ δέχθηκε συγχαρητήρια για την άμεση ανταπόκρισή του από τις υπηρεσίες του ΥΥΚΑ (Αρμόδια υπηρεσία Υγειονομικού Χάρτη Γενικού Γραμματέα Υγείας κου Δημόπουλου).
Συνεχίστηκε η καταχώρηση στοιχείων και τον Αύγουστο σύμφωνα με νέες οδηγίες που δόθηκαν με το με αρ. πρωτ. 87411/1-8-2011 έγγραφο του ΥΥΚΑ (ηλικιακή κατανομή προσωπικού ΕΣΥ ανά κατηγορία και ειδικά για ιατρούς και κατά ειδικότητα).
Ερωτηματολόγια Πληροφοριακού συστήματος Ψυχικής Υγείας της χώρας
Συμπληρώθηκαν και  στάλθηκαν ηλεκτρονικά και εντύπως στο Υπουργείο και την 3η ΥΠΕ σε χρόνο ρεκόρ για τα δεδομένα των νοσοκομείων.
Το ΨΝΠΟ δέχθηκε συγχαρητήρια για την άμεση ανταπόκρισή του από τις υπηρεσίες του ΥΥΚΑ (Αρμόδια Διευθύντρια ΨΥ κα Κατσικάρου).
Επιτόπιοι έλεγχοι συμβούλων ΥΥΚΑ
Α’ έλεγχος Για τον επιτόπιο έλεγχο από τους συμβούλους του ΥΥΚΑ στην 3η ΥΠΕ το ΨΝΠΟ δέχθηκε συγχαρητήρια για την αποτελεσματικότητά του από τους συμβούλους. Υπάρχουν σημεία που πρέπει να βελτιωθούν σε συνεργασία με την εταιρεία πληροφοριακής υποστήριξης αλλά το νοσοκομείο είναι ένα από τα λίγα νοσοκομεία που έχουν και δίνουν άμεσα στοιχεία (βλέπε τετρασέλιδη έκθεση των συμβούλων).
Β’ έλεγχος Για τον επιτόπιο έλεγχο (10-10-2011) από τους συμβούλους του ΥΥΚΑ στην 3η ΥΠΕ το ΨΝΠΟ δέχθηκε ξανά συγχαρητήρια για την αποτελεσματικότητά του από τους συμβούλους. Υπάρχουν σημεία που πρέπει να βελτιωθούν σε συνεργασία με την εταιρεία πληροφοριακής υποστήριξης αλλά το νοσοκομείο είναι ένα από τα λίγα νοσοκομεία που έχουν και δίνουν άμεσα στοιχεία (βλέπε τετρασέλιδη έκθεση των συμβούλων).
Επιτόπιος έλεγχος/αξιολόγηση από Άγγλους επιθεωρητές
Πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος/αξιολόγηση από ομάδα Άγγλων επιθεωρητών του φορέα Maudsley International London για την εφαρμογή του προγράμματος «Ψυχαργώς 2000» και κατά δήλωσή τους ήμασταν άψογοι στον επιτόπιο έλεγχο της 17/7/2010 στην Κατερίνη. Όπως μας είπαν «οι δράσεις του ΨΝΠΟ είναι πρότυπο-οδηγός σε συζητήσεις που γίνονται σε παγκόσμια συνέδρια με παγκοσμίου κύρους ψυχιάτρους». (Το ΨΝΠΟ δέχθηκε συγχαρητήρια για την αποτελεσματικότητά του από τους επιθεωρητές).
Την 1-9-2010 στάλθηκαν συμπληρωμένα τα 17 ερωτηματολόγια που ακολούθησαν του ελέγχου/αξιολόγησης.
Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών η έκφραση συγχαρητηρίων από τους αξιολογητές που αποτυπώθηκαν και στην μεταγενέστερη ημερίδα με θέμα: «Αξιολόγηση και προοπτικές του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ»στην Αθήνα (4/2/2011) με θετικές αναφορές στο ΨΝΠΟ. (Το ΨΝΠΟ δέχθηκε ξανά συγχαρητήρια για την αποτελεσματικότητά του από τους Άγγλους επιθεωρητές Tracey Power, Paul Richard McCrone, David Mc Daid, Stuart Bell).

Συμπέρασμα – Επίλογος
Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου ολοκλήρωσε μια χρονιά αποτελεσματικής διοίκησης με πολύ καλά αποτελέσματα με σημαντικές μειώσεις στις δαπάνες, με αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του, με εκσυγχρονισμό των λειτουργιών του, με αποδοτικότητα και ποιότητα χωρίς μείωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και δύσκολου επιχειρηματικού περιβάλλοντος κατάφερε με τη Διοίκηση μου να γίνει πλεονασματικό Νοσοκομείο.
Η πιστοποίηση του ΨΝΠΟ κατά ΕΝ ISO 9001:2008 στις 17/5/2011 με αριθμό πιστοποίησης ΣΔΠ 3711/11 με πεδίο εφαρμογής τις «Υπηρεσίες φιλοξενίας ασθενών, Σίτισης και Διοικητικής υποστήριξης» και ο επανέλεγχος από το φορέα πιστοποίησης το Δεκέμβριο του 2011, η πιστοποίηση ΗΑCCP για την τεκμηρίωση των κανόνων ορθής Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων που είναι ενσωματωμένο στο ISO, η Διαχειριστική επάρκεια τύπου Β και Γ, ο έλεγχος των εργαστηρίων από τον φορέα έλεγχου πιστοποίησης ΕΣΕΑΠ διαπιστευμένο φορέα από τον ΕΣΥΔ για τον κλινικό χημικό έλεγχο των εργαστηρίων του νοσοκομείου με στόχο την πιστοποίηση των εργαστηρίων δείχνουν ότι το ΨΝΠΟ στοχεύει το μέγιστο στην Ποιότητα και για το 2012 και τα παρεπόμενα έτη.
Στόχοι έτους 2012
 • Συγκράτηση δαπανών προϋπολογισμού έτους 2012 στα πλαίσια του έτους 2011.

 • Αύξηση χρήσης γενόσημων φαρμάκων στο 50%.


 • Πρόσληψη προσωπικού (παραϊατρικό, επικουρικός ψυχίατρος, Κοινωνική λειτουργός ΟΚΑΝΑ, Πληροφορικής).

 • Ηλεκτρονικοποίηση διαχείρισης εξωτερικών ασθενών στα ΕΙ.


 • Εκπόνηση και εφαρμογή μελέτης διαχείρισης δάσους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού ανάθεσης (βρίσκεται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης).

 • Ολοκλήρωση εργασιών μετεγκατάστασης και μετεγκατάσταση δομών (Κ.Η.) στο παλιό γενικό νοσοκομείο από την Τεχνική Υπηρεσία.


 • Εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού στο Α’ εξάμηνο του 2012.

 • Περαιτέρω βελτίωση διαδικασιών ποιότητας (τεχνικός ασφαλείας, πυρασφάλεια, πιστοποίηση ανελκυστήρων, πιστοποίηση εργαστηρίων Μικροβιολογικού, κλπ).


 • Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων του ΨΝΠΟ.

 • Εφαρμογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) για την αξιολόγηση του Νοσοκομείου και των εργαζομένων.


 • Καθιέρωση βραβείου αποδοτικότερου και αποτελεσματικότερου υπαλλήλου του ΨΝΠΟ.

 • Εφαρμογή συστημάτων παραγωγής ενέργειας (φωτοβολταικά συστήματα).


 • Μετεγκατάσταση και λειτουργία κλινικής οξέων στη νέα κτιριακή δομή του γενικού νοσοκομείου Κατερίνης.

 • Ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ.

Άξονας
2010
2011
Πληρωμές Προμηθευτών
 2.507.317,88
 2.088.400,92
ΕΣΠΑ (εξοπλισμός – δαπάνη σε διαγωνισμό)
 0,00
 0,00
ΕΣΠΑ (κτιριακά – δαπάνη σε διαγωνισμό)
 0,00
 0,00
Πληροφοριακά Συστήματα σε Λειτουργία (Σύνολο 10)
 ΟΧΙ
 ΝΑΙ (10)
ΚΕΝ (έντυπα – σύνολο 4)
 ΟΧΙ
 ΝΑΙ (4)
Λειτουργικές Δαπάνες
 2.084.852,91
 1.768.664,73
Δαπάνες Μισθοδοσίας
 6.560.249,83
 6.773.507,63
Ιατροί σε ηλεκτρ. συνταγογράφηση
0
12 (100%)
Generics – off patents (% πρωτοτύπων)
27,03% (12/2010)
45,70%
(Μ.Ο. 2011)
Μητρώο Δεσμεύσεων
0,00
2.950.212,00
% Διαγ. ΠΠΥΥ’10
100%
100%

Κατερίνη, 21/1/2012

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΨΝΠΟ 2011
·         Στο ΨΝΠΟ τα γενόσημα φάρμακα έφτασαν στο 46% όταν ο ΜΟ της 3ης ΥΠΕ είναι 37% και στο σύνολο της χώρας 25%. Κατ’ εμέ μια τεράστια επιτυχία που πιστώνεται στην επιτροπή φαρμάκου και όσους εμπλέκονται στη διαδικασία προμηθειών.
·         Ο ο Μέσος Όρος (ΜΟ) των νοσηλευθέντων στην Κλινική Οξέων για το ενδεκάμηνο 2011 που έχουμε επίσημα στοιχεία από το ΕΣΥνετ είναι 207 ασθενείς, οι ημέρες νοσηλείας 5.287 δηλαδή Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (ΜΔΝ) 25,55, και το ποσοστό κάλυψης της κλινικής είναι 92%. Μάλιστα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο έφτασε το 96% (πάντα με στοιχεία του ΕΣΥνετ). Έχουμε το υψηλότερο ποσοστό κάλυψης στην 3η ΥΠΕ που κυμαίνεται από 23% έως 90% το υψηλότερο μετά από το ΨΝΠΟ. Σε σύγκριση με το ΓΝ Κατερίνης αυτό έχει ΜΟ ενδεκάμηνου 50%  όταν το 2010 είχε ΜΟ 57% (πτώση 7 μονάδες).
·         Αντίστοιχα το έτος 2010 είχαμε στο ΨΝΠΟ 202 ασθενείς, ημέρες νοσηλείας 5.030 και ΜΔΝ 24,87, και το ποσοστό κάλυψης ήταν 88% (αύξηση 4 μονάδες).
·         Οι εργαστηριακές εξετάσεις για όλο  το 2010 ήταν 13.406. Ο ΜΟ εργαστηριακών εξετάσεων το ενδεκάμηνο του 2010 ήταν 13.744 όταν φέτος το 2011 για το ίδιο διάστημα ήταν μόνο 5.937. Δηλαδή μειώθηκαν κατά -56,8% όταν ο αριθμός των εξυπηρετηθέντων ασθενών ήταν περίπου ίδιος με φέτος. Για σύγκριση σε επίπεδο χώρας οι εργαστηριακές εξετάσεις αυξήθηκαν στο δωδεκάμηνο του 2011 κατά 9% σε σχέση με το δωδεκάμηνο του 2010. Αντιλαμβάνεστε την τεράστια επιτυχία του ΨΝΠΟ και του ειδικού εργαστηρίου του. Η επιβράβευση η μια ιατρός Μικροβιολόγος που είχαμε μετακινήθηκε από τον κοινό Διοικητή στα πλαίσια της διασύνδεσης στο εργαστήριο του ΓΝ Κατερίνης.
·         Το ΨΝΠΟ στο ενδεκάμηνο Ιανουάριος-Νοέμβριος 2011 γιατί γι’ αυτό το διάστημα έχουμε επίσημα στοιχεία από το ΕΣΥνετ όπου καταχωρούν όλα τα νοσοκομεία τα δεδομένα τους, είναι το 4ο καλύτερο σε επιδόσεις στη μείωση δαπανών  των τεσσάρων κύριων κατηγοριών (φάρμακα, υγειονομικό υλικό, ορθοπεδικό που το ΨΝΠΟ δεν έχει, και χημικά αντιδραστήρια) -29,97%όταςν ο Μέσος Όρος (ΜΟ) δωδεκαμήνου 2011 είναι για την 3η ΥΠΕ -25,02% και για όλη τη χώρα -21,22%.
·         Το ΨΝΠΟ είναι ένα από τα πλέον πλεονασματικά νοσοκομεία της χώρας.
·         Το ΨΝΠΟ είναι το μόνο νοσοκομείο που έχει πιστοποιήσει όλους τους ιατρούς του για την Ηλεκτρονική συνταγογράφηση, 100% και  σε επίπεδο 3ης ΥΠΕ το ποσοστό είναι 88% και για όλη τη χώρα 67%.
·         Παρόλο που το ΨΝΠΟ δεν ήταν στην πιλοτική ομάδα των 25 νοσοκομείων (μεταξύ αυτών τα νοσοκομεία Κατερίνης και Νάουσας) που θα εφάρμοζαν πρώτα τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλεια ΚΕΝ, είναι από τα πρώτα νοσοκομεία που εφάρμοσαν ολοκληρωτικά τη διαδικασία χρέωσης με τα προβλεπόμενα τυποποιημένα ηλεκτρονικά έγγραφα διοικητικό ιατρικό εξιτήριο, ιατρική πράξη, ΚΕΝ, λογιστική χρέωση από 31/10/2011.
·         Το ΠΠΥΥ του 2010 που υλοποιήθηκε το 2011 ολοκληρώθηκε σε ποσοστό 100% μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Όταν πολλά νοσοκομεία της χώρας δεν το έχουν ολοκληρώσει ακόμα και σήμερα.
·         Το ΠΠΥΥ του 2011 έχει υλοποιηθεί ήδη έως 31/12/2011 σε ποσοστό 25% και το υπόλοιπο θα υλοποιηθεί το 2012 (μαζί με το ΓΝ Κατερίνης).  Από το πρόγραμμα προμηθειών ΠΠΥΥ 2011  έχει ολοκληρωθεί έως 31/12/2011 το 25% των διαγωνισμών του 2011, έχει προσδιοριστεί ποιοι διαγωνισμοί θα γίνουν από κοινού (2 διαγωνισμοί, για καύσιμα και είδη διατροφής) με το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και ποιοι διαγωνισμοί δεν θα γίνουν καθόλου και έχουν ορισθεί οι επιτροπές σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες και λειτουργούν συστηματικά. Η απόφαση 3ης ΥΠΕ για την υλοποίηση των κοινών διαγωνισμών  λέει:
1.      Κοινοί διαγωνισμοί από ΨΝΠΟ 966.685,00 €.
2.      Κοινοί διαγωνισμοί από ΓΝ Κατερίνης 890.000,00 €.
Διαγωνισμοί που έχουν προκηρυχθεί ή ολοκληρωθεί από ΨΝΠΟ 643.000,00 €. Ποσοστό 38,5%. Ποσοστό κοινών διαγωνισμών που θα γίνουν 20,17%.
·        Στο ΨΝΠΟ έχουν ελεγχθεί και δεν γίνονται πλέον πλασματικές υπερωρίες ιατρών από την Ιούλιο του 2010.
·        Η μονάδα του ΟΚΑΝΑ στη Κατερίνη λειτουργεί από το έτος 2008 σε κτίριο του ΨΝΠΟ με 9 άτομα προσωπικό που έχει διαθέσει το Ψυχιατρείο και 4 άτομα από τον ΟΚΑΝΑ. Στόχος του προγράμματος υποκατάστασης με βουπρενορφίνη στο Ψ.Ν.Π.Ο., που εφαρμόζεται σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, είναι εκτός από την απεξάρτηση των ασθενών από όλες τις παρανόμως διακινούμενες ουσίες, και η «μείωση βλάβης» για τους ασθενείς που δεν κατορθώνουν να προσεγγίσουν τον στόχο της απεξάρτησης. Στη Μονάδα εφαρμόζονται προγράμματα ψυχολογικής στήριξης των ατόμων. Από την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος (21.08.2008) μέχρι 31.12.2010 έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, με διάφορους τρόπους και σε διάφορες καταστάσεις, 705 άτομα.  Οι χορηγούμενοι υποκατάστατων στη δομή ΟΚΑΝΑ το μήνα 6/2010 ήταν 355 άτομα, το μήνα 11/2010 ήταν 393 άτομα και το μήνα 3/2011 ήταν 403 άτομα. και σήμερα (31/1/2012) εξυπηρετεί συνολικά 418 χρήστες σε πρόγραμμα χορήγησης υποκατάστατων. Στη λίστα αναμονής υπάρχουν σήμερα ακόμα 25 άτομα που περιμένουν να ενταχθούν. Σύμφωνα με τον επιστημονικό υπεύθυνο της δομής ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 1,5 μήνας. Αναμένουμε την πρόσληψη μιας Κοινωνικής Λειτουργού εντός του πρώτου τρίμηνου 2012. Δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα από τη λειτουργία της δομής.
·        Πληρωμές προμηθειών:
·        Για το 2009 δεν οφείλεται κανένα ποσό.
·        Για το 2010 έχουν εξοφληθεί σε ποσοστό 100% οι υποχρεώσεις από υπηρεσίες .
Τα φάρμακα έχουν εξοφληθεί σε ποσοστό 91,66%, υγειονομικό υλικό σε ποσοστό 94,37%, ορθοπεδικό υλικό δεν χρησιμοποιούμε, αντιδραστήρια σε ποσοστό 90,7%, τρόφιμα 100%. Τα αναλώσιμα υλικά σε ποσοστό 100%.
·         Για το 2011 έχουν εξοφληθεί σε ποσοστό 100% οι υποχρεώσεις για μισθοδοσία, αμοιβές τρίτων σε ποσοστό 51,01%, επισκευές συντηρήσεις σε ποσοστό 70,45%, ΔΕΚΟ σε ποσοστό 92,77%, Ασφάλεια σε ποσοστό 100%, λοιπές παροχές τρίτων σε ποσοστό 87,3%, εστίαση σε ποσοστό 60,52%, λοιπά διάφορα έξοδα σε ποσοστό 95,83%, έχουν εξοφληθεί σε ποσοστό 73,44% οι υποχρεώσεις από υπηρεσίες , και λοιπές δαπάνες σε ποσοστό 100%.
·         Στον Προϋπολογισμό 2012 για τα φάρμακα ύψους 348.000,00 έχουν διατεθεί για παραγγελίες τον Ιανουάριο 2012 19.687,23 και τον Φεβρουάριο 17.936,17 , γεγονός που δείχνει ότι και το 2012 θα έχουμε μείωσης της δαπάνης σε σημαντικό βαθμό αφού το μέγιστο μηνιαίο δωδεκατημόριο είναι 29.000,00 .
Κοσμαδάκης Εμμανουήλ

Αναπληρωτής Διοικητής ΨΝΠΟ
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13/1/2012
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1/2011 ΕΩΣ 31/12/2011
ΣΕΛ. 1 ΑΠΟ 9
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
01
Πληρότητα / αποτελεσματικότητα / αποδοτικότητα ΣΔΕΠ
Αναπλ. Διοικητής
02
Πολιτική ποιότητας, οργανόγραμμα, αξιολόγηση στοχοθεσίας 2011 και νέα στοχοθεσία 2012
Αναπλ. Διοικητής
03
Αποτελέσματα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων
ΥΔΠ
04
Αποτελέσματα Εξωτερικών Επιθεωρήσεων
ΥΔΠ
05
Αξιολόγηση των τομέων ποιότητας του νοσοκομείου με βάση τα πρακτικά της Επιτροπής Ποιότητας
ΥΔΠ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΠ – ημ/νία
1
Διατήρηση της πολιτικής ποιότητας και του οργανογράμματος
Υπεύθυνοι Τμημάτων
Άμεσα

2
Καθορισμός Στόχων Ποιότητας
Διοίκηση και υπεύθυνοι τμημάτων
15/01/2012

3
Άμεση αντιμετώπιση των μη συμμορφώσεων της εσωτερικής και εξωτερικής επιθεώρησης με διορθωτικές ενέργειες
ΥΔΠ και υπεύθυνοι τμημάτων
15/1/2012

4
Συστηματική και πιστή εφαρμογή του ΣΔΠ- HACCP και διασύνδεσή του με τη δράση της Επιτροπής Ποιότητας και των τομέων ποιότητας
Όλο το προσωπικό
Άμεσα


 1. Η Διοίκηση του ΨΝΠΟ στα πλαίσια του ΣΔΠ και του HACCP αποφάσισε να διατηρήσει την πολιτική ποιότητας του Νοσοκομείου για το 2012. Η οργανωτική δομή, επίσης, όπως έχει αποτυπωθεί στο οργανόγραμμα παραμένει η ίδια.
 2. Έγινε η αξιολόγηση των στόχων του προηγούμενου έτους 2011 και τέθηκαν οι νέοι στόχοι για το έτος 2012. Τα ανωτέρω αποτυπώθηκαν λεπτομερώς στους πίνακες που ακολουθούν:


ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ 2011
ΣΤΟΧΟΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
1
Μείωση δαπάνης Προυπολογισμού 2011 (στόχος 10%)
-52,03%

2
Μείωση φαρμακευτικής δαπάνης 2011 (στόχος 10%)
-37,16%

3
Αύξηση χρήσης γενοσήμων (στόχος 30%)
45,70%

4
Μείωση κόστους Εργαστηριακών εξετάσεων (στόχος 30%)
-56,80%
2010 13.406 Μ.Ο.
2011 5.937 Μ.Ο.
5
Υλοποίηση ΠΠΥΥ 2010 (στόχος 100%)
100%

6
Κατάρτιση ΠΠΥΥ 2011 (με κωδικοποίηση της c.p.v με την οποία θα διενεργηθούν όλοι οι διαγωνισμοί του Π.Π.Υ.Υ 2011, σε συνδυασμό με την ονοματολογία G.M.D.N).
ΝΑΙ

ΣΤΟΧΟΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
7
Προσλήψεις προσωπικού
Ιατροί ΕΣΥ
ΝΑΙ
(4)


Επικουρικός ιατρός ειδ. ψυχιατρικής
ΝΑΙ
(1)


Επικουρικός ειδ. φαρμακοποιός
ΟΧΙΝοσηλευτικό προσωπικό
ΝΑΙ
(ΔΕ)


ΠΕ Πληροφορικής
ΝΑΙ
(1)


ΟΚΑΝΑ
ΝΑΙ
(2)


Ολοκλήρωση μετατάξεων από άλλα νοσοκομεία
ΝΑΙ
(2)
8
Εκπαίδευση προσωπικού
Ψυχιατρική Νοσηλευτική
ΝΑΙ
(2)


Σεμινάρια
ΝΑΙΗμερίδες
ΝΑΙΣυνέδρια
ΝΑΙΣυναντήσεις εργασίας (workshops)
ΝΑΙΕκπαίδευση προσωπικού και ενοίκων σχετικά με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (φωτιά, σεισμός, πλημμύρα)
ΝΑΙ

9
Ολοήμερη λειτουργία του ΨΝΠΟ
ΟΧΙ
Έλλειψη ιατρών & νοσηλευτών
ΣΤΟΧΟΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
10
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Server
ΝΑΙΗλεκτρονικοί υπολογιστές
ΝΑΙ
Για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση & τα LIS


Εξοπλισμός ηλεκτρονικής διασύνδεσης δομών
ΝΑΙ
Router ΟΤΕ, Link
11
Πληροφοριακά συστήματα.  διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας και οργάνωσης της οικονομικής διαχείρισης:
ΕΣΥnet,
ΝΑΙΜητρώο δεσμεύσεων (στοιχεία ανάληψης και δέσμευσης των υποχρεώσεων)
ΝΑΙΗλεκτρονική συνταγογράφηση
ΝΑΙΑναλυτική λογιστική
ΟΧΙ
Ατρίμηνο 2012


Ατομικό συνταγολόγιο
ΝΑΙΚΕΝ
ΝΑΙLΙS
ΟΧΙ
Ατρίμηνο 2012


Ιατρικός φάκελος
ΟΧΙ
Ατρίμηνο 2012


Παρακολούθηση αποθηκών
ΝΑΙΚωδικοποίηση της G.M.D.N, κλπ)
ΝΑΙΕΣΥnet
ΝΑΙ

ΣΤΟΧΟΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
12
Μετεγκατάσταση ΜΟΦΨΥ.
ΝΑΙ

13
Μετεγκατάσταση γραφείου Συμβουλευτικού Σταθμού πρόληψης νέων και εφήβων από τα ναρκωτικά
ΝΑΙ

14
Μετεγκατάσταση Κινητής Μονάδας, ΚοιΣΠΕ
ΝΑΙ

15
Μετεγκατάσταση ξενώνα «ΔΙΟΝΥΣΟΣ»
ΝΑΙ

16
Μετεγκατάσταση Κλινικής Οξέων
ΟΧΙ
Εξωγενείς παράγοντες
17
Μελέτες
Δάσος 2012-2021
ΟΧΙ
ΓΦάση Διαγωνισμού


Τεχνικός ασφαλείας
ΝΑΙΠυρασφάλεια
ΝΑΙ / ΟΧΙ
Μερική υλοποίηση


Τοπογραφικό Παλιό γενικό νοσοκομείο
ΝΑΙΈκδοση άδειας Πολεοδομίας για διόρθωση παλιού γενικού νοσοκομείου
ΟΧΙ
Υποβλήθηκε φάκελος, καθυστερεί στην Πολεοδομία
18
Ε.Σ.Π.Α.
ΟΧΙ

ΣΤΟΧΟΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
19
Διαχειριστική επάρκεια
ΝΑΙ

20
ΙSΟ HACCP
ΝΑΙ

21
Ικανοποίηση ασθενών, (δημιουργία ερωτηματολογίων ικανοποίησης ασθενών)
ΝΑΙ

22
Εργαστήρια (έλεγχος, πιστοποίηση)
ΝΑΙ / ΟΧΙ
Γίνεται έλεγχος, δεν λήφθηκε πιστοποίηση
23
Εκπόνηση Εσωτερικών κανονισμών υπηρεσιών ΨΝΠΟ. (Ξενώνες, Οικοτροφεία, Κ.Η.)
ΝΑΙ

24
Εκπόνηση Ολοκληρωμένου προγράμματος κατ’οίκον φροντίδας (ΜΟΦΨΥ)
ΝΑΙ

25
Σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. (Σώστρατος, Περσέας, κλπ)
ΝΑΙ

26
Επαναπιστοποίηση ΚΕΚ
ΟΧΙ

27
Εφαρμογή του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΝΑΙ

28
Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων
Διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων παρασκευής γευμάτων από τρόφιμα για χρήση από τους ασθενείς του νοσοκομείου με ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη
ΝΑΙΒαθμολόγηση - Αξιολόγηση προμηθευτών υπηρεσιών και υλικών
ΝΑΙΑναζήτηση προμηθευτών με πιστοποιητικά ποιότητας
ΝΑΙ
Στους διαγωνισμούς


Συντήρηση αποθήκευση τροφίμων με προδιαγραφές
ΝΑΙΔελτίο αποθήκης εισερχομένων-εξερχομένων
ΝΑΙ

29
Ανακύκλωση υλικών
ΝΑΙ

30
Περιοδικοί έλεγχοι
Τρόφιμα
ΝΑΙΝερό
ΝΑΙΑνελκυστήρες
ΝΑΙΠυροσβεστήρες
ΝΑΙΓεννήτριες
ΝΑΙΥγρά απόβλητα
ΝΑΙ

31
Επιτροπές & Ομάδες εργασίας
Επιτροπή σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου (Ε.Σ.) του ΨΝΠΟ (2010)
ΟΧΙΕπιτροπή Προτυποποίησης Διαδικασιών (2010)
ΟΧΙΟΔΕ (Ομάδα Διαχείρισης Έργου) ΔΙΑΥΓΕΙΑ (2010)
ΟΧΙΕπιτροπή Συντονισμού παραλαβής των χώρων του παλαιού νοσοκομείου Κατερίνης & Οργάνωσης διαδικασιών μετεγκατάστασης Δομών/Λειτουργιών του ΨΝΠΟ (2010)
ΝΑΙΚοινή Τεχνική Επιτροπή των δύο νοσοκομείων για την αξιοποίηση των χώρων του παλαιού νοσοκομείου Κατερίνης (2010)
ΟΧΙΕπιτροπή για μετεγκατάσταση κλινικής Οξέων
ΝΑΙΕπιτροπές σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμών
ΝΑΙ
Ετησίως


Επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών
ΝΑΙ
Ετησίως


Επιτροπές παραλαβής και καλής εκτέλεσης έργων-υπηρεσιών
ΝΑΙ
Ετησίως


Επιτροπές διαχείρισης τιμαλφών και χρημάτων των ασθενών
ΝΑΙΕπιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία.
ΝΑΙΕπιτροπή εσωτερικού ελέγχου εφαρμογής ISO
ΝΑΙΕπιτροπή Ποιότητας
ΝΑΙΟρισμός υπευθύνων τομέων ποιότητας.
ΝΑΙΕπιτροπή διασφάλισης δικαιωμάτων ασθενών
ΝΑΙΕπιτροπή φαρμάκων
ΝΑΙΕπιτροπή φαρμακοεπαγρύπνισης
ΝΑΙΕνεργειακός υπεύθυνος
ΝΑΙΥπεύθυνος ΓΥΠ
ΝΑΙΟμάδα και Υπεύθυνος ΕΣΥnet (Σύνταξη αναφορών, Διοικητική Οικονομική και Διοικητής)
ΝΑΙΟμάδα κωδικοποίησης G.M.D.N.
ΝΑΙΟμάδα Μητρώου δεσμεύσεων & ανάληψης υποχρεώσεων και ΒΕΕΠ
ΝΑΙΟμάδα κωδικοποιητών - καταχωρητών ΚΕΝ-DRGs
ΝΑΙΥπεύθυνος Χάρτη υγείας (Υγειονομικού χάρτη)
ΝΑΙΥπεύθυνος γεωχωρικών χαρακτηριστικών
ΝΑΙΥπεύθυνος Πληροφοριακού συστήματος Ψυχικής Υγείας (ερωτηματολογίων Ψυχικής Υγείας)
ΝΑΙΥπεύθυνος Διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων
ΝΑΙΕπιτροπή εσωτερικού ελέγχου
ΝΑΙΕπιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
ΝΑΙΟμάδα αντιμετώπισης πολυανθεκτικών μικροβίων
ΝΑΙ

32
Ομάδες εκτάκτων αναγκών ετήσια ανασυγκρότηση των ομάδων:
Σχεδιασμού εκτάκτων αναγκών
ΝΑΙ
Ετησίως


Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
ΝΑΙ
Ετησίως


Υπευθύνων ασφαλείας των δομών
ΝΑΙ
Ετησίως
33
Επικαιροποίηση:
Επιχειρησιακό Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών «Περσέας»
ΝΑΙΕπιχειρησιακό Σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιάς
ΝΑΙ

34
Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα
Επιτροπή Υποστήριξης Παρακολούθησης του Δικτύου Κοινοτικών Ψυχιατρικών Υπηρεσιών του Ψ.Ν.Π.Ο (ΕΥΠ)
ΝΑΙ

35
Γραφείο Υποστήριξης του πολίτη (ΓΥΠ)
ΝΑΙ

36
Γραφείο Υποστήριξης των Δικαιωμάτων του ασθενούς
ΝΑΙ

37
Γραφείο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
ΝΑΙΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 2012
ΣΤΟΧΟΙ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ


1
Συγκράτηση δαπανών προϋπολογισμού έτους 2012 στα πλαίσια του έτους 2011
12 μήνες
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
2
Αύξηση χρήσης γενόσημων φαρμάκων στο 50%
12 μήνες
Επιτροπή Φαρμάκων –  Φαρμακείο (Τμ. Προμηθειών)

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


3
Πρόσληψη προσωπικού (παραϊατρικό, επικουρικός ψυχίατρος, Κοινωνική λειτουργός ΟΚΑΝΑ, Πληροφορικής).
12 μήνες
Τμήμα Προσωπικού
4
Εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού στο Α’ + Β’ εξάμηνο 2012
6 + 6 μήνες
Τμήμα Προσωπικού Υπεύθυνη εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


5
Ηλεκτρονικοποίηση διαχείρισης εξωτερικών ασθενών στα ΕΙ.
12 μήνες
Υπεύθυνος Η/Υ
Τεχνική Υπηρεσία

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ


6
Ολοκλήρωση εργασιών μετεγκατάστασης και μετεγκατάσταση δομών (Κ.Η.) στο παλιό γενικό νοσοκομείο από την Τεχνική Υπηρεσία
2 μήνες, ολοκλήρωση μετεγκατάστασης έως 29-02-2012
Τεχνική Υπηρεσία, Υποδιεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών
7
Μετεγκατάσταση και λειτουργία κλινικής οξέων στη νέα κτιριακή δομή του γενικού νοσοκομείου Κατερίνης
6 μήνες, μετεγκατάσταση έως 30-06-2012
Γενικό Νοσοκομείο (Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ.)
8
Εφαρμογή συστημάτων παραγωγής ενέργειας (φωτοβολταικά συστήματα)
12 μήνες
Τεχνική Υπηρεσία, Υποδ/νση Οικονομικού
9
Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων του ΨΝΠΟ
6 μήνες, ολοκλήρωση ενέργειας έως 30-06-2012
Τεχνική Υπηρεσία
10
Ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ
9 μήνες, ένταξη έως 30-09-2012
Τεχνική Υπηρεσία, Γρ. Ευρωπαϊκών Προγρ/των
11
Εκπόνηση και εφαρμογή μελέτης διαχείρισης δάσους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού ανάθεσης (βρίσκεται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης)
6 + 6 μήνες. Εκπόνηση μελέτης έως 30-06-2012. Έναρξη εφαρμογής έως 31-12-2012
Ανάδοχος εκπόνησης μελέτης + Τεχνική Υπηρεσία

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


12
Καθιέρωση βραβείου αποδοτικότερου και αποτελεσματικότερου υπαλλήλου του ΨΝΠΟ
3 μήνες. Έναρξη αξιολόγησης από 01-04-2012
Αναπ. Διοικητής ΨΝΠΟ, Γραφείο Προσωπικού
13
Εφαρμογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) για την αξιολόγηση του Νοσοκομείου και των εργαζομένων
12 μήνες. Εφαρμογή από 01-09-2012
Αναπ. Διοικητής ΨΝΠΟ,
14
Εφαρμογή δεικτών (έως τη φάση ανάπτυξης)
12 μήνες
Υπεύθυνη &Αναπληρώτρια Ποιότητας Ιατρική Υπηρεσία
15
Περαιτέρω βελτίωση διαδικασιών ποιότητας (τεχνικός ασφαλείας, πυρασφάλεια, πιστοποίηση ανελκυστήρων, πιστοποίηση εργαστηρίων Μικροβιολογικού, κλπ)
12 μήνες
Υπεύθυνη &Αναπληρώτρια Ποιότητας, Τεχνική Υπηρεσία, τμήμα προσωπικού


 1. Έγινε εκ νέου η διανομή του τεκμηριωμένου λόγου στους υπευθύνους Τμημάτων, ώστε να γίνουν προτάσεις βελτίωσης – διόρθωσης. Δεν υπήρξε καμία παρατήρηση - διόρθωση.
 2. Η 2η εσωτερική επιθεώρηση αναφορικά με το ΣΔΠ – HACCP διεξήχθη στις 27-29/12/2011. Αναλυτικά:
·        Στο τμήμα διαχείρισης ποιότητας βρέθηκε μία μη συμμόρφωση σχετικά με το αρχείο διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών. Το αρχείο αυτό θα τηρηθεί πλέον ανεξάρτητα και έχει γίνει διανομή του στους υπευθύνους τομέων δράσης του νοσοκομείου για συμπλήρωσή του σε περίπτωση που χρειάζεται. Έγινε επεξήγηση για τον τρόπο συμπλήρωσης.
·        Στο τμήμα διοίκησης βρέθηκε μία μη συμμόρφωση σχετικά με την έκθεση ανασκόπησης, η οποία και συντάχθηκε στις αρχές Ιανουαρίου 2012. Συμπληρώθηκε το έντυπο Πρακτικά σύσκεψης ανασκόπησης.
·        Στο τμήμα ανθρωπίνων πόρων βρέθηκε μία μη συμμόρφωση σχετικά με τη συγκεντρωτική κατάσταση του εκπαιδευόμενου προσωπικού του νοσοκομείου. Ενημερώθηκε τελικά ο σχετικός πίνακας εκπαίδευσης για το έτος 2011.
·        Τέλος, στο τμήμα κουζίνας – εστιατορίου βρέθηκαν δύο μη συμμορφώσεις. Το πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων έτους 2012 που δεν υπήρχε καταγεγραμμένο συντάχθηκε στις 12-1-2012 και εκδόθηκε το ατομικό βιβλιάριο υγείας του ΣΔΑΤ στις 10-1-2012.
Στις 21-12-2011 έγινε η 1η επιτήρηση από το φορέα πιστοποίησης ISO μετά την αρχική επιθεώρηση που έγινε το Δεκέμβριο 2010. Η αναφορά της επιτήρησης περιλαμβάνει 3 μη συμμορφώσεις οι οποίες περιγράφονται και παραπάνω στην εσωτερική επιθεώρηση και είναι:
 • Μη ύπαρξη Ανασκόπησης Διοίκησης και αξιολόγηση των στόχων του 2011, καθώς και νέα στοχοθεσία για το έτος 2012 τα οποία έγιναν στις 13-1-2012.
 • Μη ύπαρξη βιβλιαρίου υγείας του ΣΔΑΤ, το οποίο εκδόθηκε στις 10-1-2012.
 • Μη πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης του οργανισμού, η οποία έγινε στις 27-29/1/2011.
 • Επίσης, ως παρατήρηση επισημάνθηκε η ανάγκη εκπαίδευσης του ΥΔΠ σε θέματα συστήματος ISO 9001:2008.
 1. Υπάρχει συστηματική στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων ικανοποίησης ασθενών / συγγενών ασθενών και τα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνονται στη μηνιαία αναφορά της διοικητικής υπηρεσίας ως τομέα δράσης ποιότητας.
 2. Δεν έχουν καταγραφεί μη συμμορφούμενα προϊόντα – υπηρεσίες.
 3. Το νοσοκομείο έχει προβεί στην ετήσια αξιολόγηση των προμηθευτών και έχει εκδώσει τον κατάλογο των εγκεκριμένων προμηθευτών, ο οποίος αποτελείται από τους βασικούς προμηθευτές του νοσοκομείου. Η όποια αστοχία τους επισημαίνεται στο σχετικό έντυπο αξιολόγησης. Για το 2011 είναι όλοι αποδεκτοί πλην ενός που κρίθηκε αποδεκτός υπό όρους.
 4. Η αξιολόγηση του προσωπικού έχει ολοκληρωθεί ως η σχετική διαδικασία ορίζει. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου αξιολογήθηκαν από τους προϊσταμένους τμημάτων σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία και τις οδηγίες του υπουργείου υγείας. Η αξιολόγηση αυτή η βαθμολογία του προσωπικού κρίνεται ικανοποιητική.
 5. Το προσωπικό γνωρίζει καλά τις διεργασίες και το πώς αυτές υλοποιούνται μέσα από το Σύστημα και έχει ακόμη κατανοήσει την εφαρμογή των Διαδικασιών που υποστηρίζουν το Σύστημα. Είναι σκόπιμο να ενταθούν οι προσπάθειες όλων για την πιστή και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος. Το ΣΔΠ διασυνδέθηκε πλήρως με τη δράση της Επιτροπής ποιότητας και των τομέων ποιότητας του Νοσοκομείου. Οι υπεύθυνοι των τομέων ποιότητας, π.χ. διατροφής, λοιμώξεων, καθαριότητας, διοικητικής υπηρεσίας, κλπ. δίνουν μηνιαίες αναφορές ως εισήγηση στη συνεδρίαση της Επιτροπής ποιότητας σχετικά με τα θέματα ποιότητας του τομέα τους. Από την καταγραφή των πρακτικών της επιτροπής διαφαίνεται ότι υπάρχει τακτικός έλεγχος, ότι το ΣΔΠ λειτουργεί αποτελεσματικά, καθώς και ότι τα όσα προβλήματα εμφανίζονται, επιλύονται τελικά άμεσα.


Ο Αναπληρωτής Διοικητής                                                               Η ΥΔΠ


Κοσμαδάκης Εμμανουήλ                                                     Παρθένα Ευμορφίδου
Φάρμακα Ιανουάριος 2012
α/α
Είδος φαρμάκων
Αξία σε ευρώ
%
1
Πρωτότυπα
8.568,42
45,45
2
Γενόσημα
10.283,52
54,55
3
Σύνολο
18.851,94
100,00
Φάρμακα Φεβρουάριος 2012
α/α
Είδος φαρμάκων
Αξία σε ευρώ
%
1
Πρωτότυπα


2
Γενόσημα


3
Σύνολο
17.936,17
100,00


/