Ο Ραιχενμπάχ… ,σε συνεργασία με τον συναθελφό του τον Φούχτεν...για το χρηστουγενιατικο δένδρο στην πλατεία τής Λεπτοκαρυάς


Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

 Όπως μάς πληροφόρησαν από την τρόικα το χρηστουγενιατικο δένδρο στην πλατεία  τής Λεπτοκαρυάς, λόγου τής κρίσης φέτος δεν  φωτίστηκε...! του Αγίου Νικολάου 6/12/11 τον πολιούχο τής πόλις μας, όπως γινόντανε κάθε χρόνο..., αλλά θα φωτιστή τα ..Θεοφάνια.  Το επιλήφθηκε  προσωπικά ο ίδιος ο Ραιχενμπάχ… ,σε συνεργασία με τον συναθελφό του τον Φούχτεν... μην ξεχνάμε τις δυσκολίες του έργου...!  Αφού το δένδρο είναι 14 μέτρα ύψος και χρειαζότανε πάντα για μια ολόκληρη ώρα ο γερανός του δήμου να κρεμάσει τα λαμπιόνια...!
 Τέλος τη λύση θα την δώσει η “DEUTSHE VEHRMAHT”…!!!