“Μπλόκα” της εφορίας για τα τέλη κυκλοφορίας


Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Κλήσεις για να προσέλθουν να δώσουν εξηγήσεις οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που δεν πλήρωσαν πέρυσι τα τέλη κυκλοφορίας ετοιμάζονται να στείλουν οι εφορίες. Το υπουργείο Οικονομικών θα τους.... ελέγξει όμως και για άλλες οφειλές που τυχόν έχουν προς το δημόσιο, ώστε να μπει άμεσα χρήμα στα κρατικά ταμεία...


Το υπουργείο Οικονομικών έστειλε εγκύκλιο στις εφορίες και τους ζητά να ξεκινήσουν διασταυρώσεις στοιχείων για

την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2010. Θα συγκριθούν με τις πληρωμές του 2008, οπότε είχε γίνει ανάλογος έλεγχος και, σύμφωνα με τη διαταγή, θα ελέγχεται και πιθανή οφειλή τελών κυκλοφορίας άλλων ετών.

Καταρχάς οι φορολογούμενοι θα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις και, αν διαπιστωθεί τελικώς πως έπρεπε να πληρώσουν τα τέλη οι ίδιοι ή άλλοι ιδιοκτήτες, θα τους καταλογίζονται αναδρομικά τα ποσά και με τόκο.


Όπως είχε δείξει και η προηγούμενη εμπειρία, προ τριετίας, το φαινόμενο αυτοκινήτων που κυκλοφορούν χωρίς να έχουν πληρώσει τέλη είναι περισσότερο συνηθισμένο στην επαρχία.


Οι εφορίες έχουν εντολή να διερευνούν εξονυχιστικά «το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οχήματος για τα συγκεκριμένα έτη στα οποία συντρέχει οφειλή» επειδή, σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις περί της φορολογίας αυτοκινήτων, «η υποχρέωση καταβολής των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας και προστίμων είναι αυτοτελής και βαρύνει τον εκάστοτε κάτοχο του οχήματος για το χρονικό διάστημα που είχε στην κατοχή του το όχημα αυτό».


Πρόστιμα και για λάθη της εφορίας


Για να αποφύγει τη χρέωση κάποιος, θα πρέπει να αποδείξει ότι νομίως δεν το όχημα είχε απαλλαγεί από τα τέλη, ή ότι τα όφειλε άλλος ιδιοκτήτης και όχι ο ίδιος.


Θα πρέπει έτσι οι φορολογούμενοι να προσκομίζουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό με το οποίο θα αποδεικνύεται ο λόγος για τον οποίο δεν οφείλονται τα τέλη. Ακόμα και αν τα έχουν πληρώσει αλλά το σύστημα τους εμφανίζει να χρωστούν, θα πρέπει να προσκομίσουν την απόδειξη πληρωμής, για την εποχή που έπρεπε να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος.


Αν η Εφορία πειστεί από τις εξηγήσεις ότι ο πολίτης έχει κάνει τις νόμιμες ενέργειες (ακινησίες, αποσύρσεις, μεταβιβάσεις κ.λ.π.) αλλά αυτές δεν είναι καταχωρημένες στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων, ο φορολογούμενος απαλλάσσεται και τα λάθη διορθώνονται (ενημέρωση του συστήματος, διόρθωση του αριθμού κυκλοφορίας ή του ΑΦΜ κλπ).


Και αν όμως αποδείξουν, με βάση τα στοιχεία που προσκομίζουν οι φορολογούμενοι, ότι τα εν λόγω οχήματα έχουν διαγραφεί οριστικά από το αρχείο οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων ή έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία, θα ελέγχεται αν υφίσταται οφειλή τελών κυκλοφορίας για τα προηγούμενα έτη.


Με βάση τον ΑΦΜ του κατόχου του οχήματος θα πρέπει να αναζητούνται και πιθανές οφειλές τελών κυκλοφορίας άλλων οχημάτων του ίδιου αυτού προσώπου, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.


Για αυτοκίνητα για τα οποία το σύστημα δείχνει να μην έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας παρελθόντων ετών, θα πρέπει οι εφορίες, πριν στείλουν επιστολή, να ελέγξουν εάν έχουν τεθεί σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική) στη σημερινή ή σε Δ.Ο.Υ. όπου ανήκε παλαιότερα ο φορολογούμενος.


Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι όντως οφείλονται τέλη κυκλοφορίας, και η αρμόδια για τη φορολογία του κατόχου του οχήματος το έτος 2008 ήταν άλλη Δ.Ο.Υ., θα πρέπει επίσης να διασταυρωθεί από την εν λόγω Δ.Ο.Υ. για την πιθανότητα να έχει ήδη βεβαιώσει τα οφειλόμενα ποσά.


Για κάθε αυτοκίνητο, για το οποίο διαπιστώνεται ότι οφείλονται τέλη κυκλοφορίας παρελθόντων ετών, θα ελέγχεται με τον ΑΦΜ του κατόχου του στην οθόνη του υποσυστήματος Εσόδων του TAXIS «Εικόνα Φορολογουμένου», αν τυχόν για τα συγκεκριμένα έτη έχει γίνει πληρωμή τελών κυκλοφορίας σε λανθασμένο αριθμό κυκλοφορίας. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει η ΔΟΥ να στείλει διόρθωση πληρωμής στη Γ.Γ.Π.Σ.


Πώς θα καταβληθεί η οφειλή

Το συνολικό ποσό της βεβαίωσης καταβάλλεται σε έξι ίσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής και κάθε μία από τις επόμενες, την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των αντιστοίχων μηνών που ακολουθούν.

Αν η συνολική οφειλή που προκύπτει από τη βεβαίωση είναι μέχρι εκατόν πενήντα ευρώ, τότε καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής.


Ποια είναι τα πρόστιμα


- Για τα Ι.Χ. επιβατικά και μοτοσικλέτες, καθώς και τα τύπου Jeep:


α) Για οχήματα στα οποία αναλογούν τέλη κυκλοφορίας κατώτερα των 30 ευρώ, το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ.


β) Για οχήματα στα οποία αναλογούν τέλη κυκλοφορίας ανώτερα των 30 ευρώ, το πρόστιμο ανέρχεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας, που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος ή τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.


γ) Σε περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής του ειδικού φόρου αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού, επιβάλλεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρόστιμο που ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του οφειλόμενου ειδικού φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης ή μη καταβολής του φόρου αυτού.


δ) Στην περίπτωση που το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος είναι ίσο με το ένα δεύτερο (1/2) των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του κινητήρα ή τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του οχήματος, πλην της περίπτωσης που τα αναλογούντα τέλη είναι κατώτερα των 30 ευρώ, οπότε το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ.


Για τα λοιπά οχήματα (φορτηγά και λεωφορεία δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, επιβατικά δημόσιας χρήσης κ.λ.π.) το πρόστιμο περιορίζεται στις περιπτώσεις αυτές στο ήμισυ των κατά περίπτωση οφειλομένων τελών κυκλοφορίας.


Σε περίπτωσης συνιδιοκτησίας, για τα τέλη κυκλοφορίας και το πρόστιμο ευθύνονται όλοι οι συνιδιοκτήτες.

http://topeiraxtiri.blogspot.com
http://www.protothema.gr