Αποχή μέχρι τις 4 Φλεβάρη οι δικηγόροι - συνέντηση με τους βουλευτές του Νομού Πιερίας


Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011
41 Δικηγορικοί Σύλλογοι  από όλη την Ελληνική επικράτεια συμπεριλαμβανομένου και του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, μετείχαν στις εργασίες της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος που διεξάγεται, ως συνέχεια της Ολομέλειας της 17ης ...Ιανουαρίου 2011 που έγινε στην Αθήνα.
Η συνεχισθείσα Ολομέλεια μετά από διακοπή, ομόφωνα αποφάσισε ύστερα από διαλογική συζήτηση να εκφράσει την αντίθεση της στο πνεύμα, τη φιλοσοφία και τους  στόχους που αναφέρονται στη δήθεν απελευθέρωση του δικηγορικού επαγγέλματος.
Για το σκοπό αυτό αποφάσισε ομόφωνα και κηρύσσει πανελλαδική αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους από την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου μέχρι και την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011.
Διακόπτει τις εργασίες της και αποφασίζει τη συνέχισή τους το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2011 στη Λάρισα ώρα 12.00. Ορίζει εκπρόσωπο  της Ολομέλειας τον προεδρεύοντα και Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. Μανόλη Λαμτζίδη με σκοπό να γίνουν τα απαραίτητα διαβήματα προς κάθε κατεύθυνση. Ζητά παράταση της διαβούλευσης με τους αρμόδιους παράγοντες τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου, οπότε και θα υποβάλλουμε συγκεκριμένες προτάσεις.
Οι θέσεις που αποφασίσθηκαν στην άνω συνεδρίαση είναι οι ακόλουθες:
«Είμαστε αντίθετοι στην κατάργηση της λειτουργηματικής ιδιότητας του δικηγόρου και στην κατάργηση της εδαφικής αρμοδιότητας με τον τρόπο που θεσπίζεται.
Είμαστε απόλυτα αντίθετοι στην πολυεπαγγελματική και διατοπική εταιρία και στην άσκηση πολλαπλών δραστηριοτήτων από δικηγόρους .
Ζητάμε τη διατήρηση των ελαχίστων – ενδεικτικών αμοιβών των δικηγόρων σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες πράξεις και την κατάργηση της έγγραφης συμφωνίας ως υποχρεωτικό όρο καθορισμού της εν γένει δικηγορικής αμοιβής.
Αρνούμαστε την διαφήμιση με τρόπο που δεν συνάδει στη λειτουργηματική φύση του δικηγόρου».

*****Χθές το Δ.Σ είχε συνάντηση με τους βουλευτές του Νομού Πιερίας , την κ Μίχου, τον κ Παπαγεωργίου, τοκ Κουκοδήμο, εκπροσώπο του κ Αμοιρίδη, και αναλύθηκαν τα θέματα που αφορύν τον δικηγορικό κλάδο.