και ο Κωσταντόπουλος στο παιχνίδι της ΑΓΡΟΓΗΣ..Τρίτη 6 Ιουλίου 2010
Και ο Κωσταντόπουλος στο σκάνδαλο διορισμών της ΑΓΡΟΓΗΣ.. στα ρουσφέτια και τις συστατικές επιστολές,, αυτά δέν έιναι καινούργια... αλλά να επιμένουν ακόμη ,και σήμερα σε τέτοιες τακτκές ότι σωστά ενήργησαν.. δείτε το βίντεο...