Απάντηση ειδικού γραμματέα υπουργείου Εργασίας σε δημοσίευμα


ΚΥΡΙΑΚΗ 03/01/2010

 «Επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου», δηλώνει ο ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Μιχάλης Χάλαρης για κυριακάτικο δημοσίευμα, το οποίο τον παρουσιάζει να λαμβάνει δύο μισθούς από το Δημόσιο.
Παράλληλα, τονίζει ότι ουδέποτε ρωτήθηκε για το θέμα πριν τη δημοσίευσή του, αναφέροντας ότι το δημοσίευμα βασίστηκε σε «αναληθείς και κακοήθεις πληροφορίες».
Σε δήλωσή του, ο κ. Χάλαρης αναφέρει ότι η αποσαφήνιση του θέματός του έχει ως εξής:
«Όπως προκύπτει από σημερινή ανάρτηση της ιστοσελίδας www.zougla.gr , στο Πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας VETO, η οποία πρόκειται να κυκλοφορήσει αύριο Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2010, υπάρχει αναληθές δημοσίευμα το οποίο αφορά στο πρόσωπό μου και στο οποίο παρουσιάζομαι να λαμβάνω δύο μισθούς από το Ελληνικό Δημόσιο. Καθώς θεωρώ ότι θίγεται άμεσα η τιμή .......και η αξιοπρέπειά μου και μη έχοντας διαβάσει ακόμα ολόκληρο το δημοσίευμα, θεωρώ καθήκον μου να προβώ σε αποσαφήνιση του όλου θέματος, προκειμένου να προστατεύσω αφενός τον εαυτό μου και αφετέρου το κοινό αίσθημα περί δικαίου, το οποίο αναιτιολογήτως και αβασίμως προεκλήθη.
Δυστυχώς, το γεγονός ότι δεν ερωτήθηκα καν περί του θέματος πριν τη δημοσίευσή του, δεικνύει, τουλάχιστον, απουσία στοιχειώδους δημοσιογραφικής δεοντολογίας και με κάνει να διατηρώ επιφυλάξεις ως προς τη σκοπιμότητα του συγκεκριμένου δημοσιεύματος.
Δια ταύτα και προκειμένου να αποδείξω τη συνέπεια των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης -η οποία με τίμησε με την εμπιστοσύνη της- για διαφάνεια σας ενημερώνω για τα κάτωθι:
    · Στις 22 Νοεμβρίου ανακοινώθηκε επισήμως, από την Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (αριθμ. δελτίου 236278422), ο ορισμός μου στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
    · Στις 2 Δεκεμβρίου δημοσιεύθηκε ο ως άνω διορισμός μου στο υπ’ αριθμ. 507/ΥΟΔΔ/02-12-2009 ΦΕΚ
    · Στις 4 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας μου και ανέλαβα επισήμως τα καθήκοντά μου.
Το Φ.Ε.Κ. του διορισμού μου μαζί με την υπ’ αριθμ. 33770/Δ1.8292 ανακοίνωση διορισμού μου κοινοποιήθηκε αρμοδίως στο Πυροσβεστικό Σώμα στις 3 Δεκεμβρίου. Στις 22 Δεκεμβρίου έστειλα προσωπική επιστολή στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος με την οποία ζητώ την επίσπευση της διακοπής του φύλλου μισθοδοσίας μου.
Μέχρι σήμερα δεν έχω πάρει ούτε ένα Ευρώ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διοικητική πράξη της διακοπής φύλλου μισθοδοσίας από το Πυροσβεστικό Σώμα και ως εκ τούτου η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αφενός δεν έχει καθορίσει τη μισθοδοσία, αφετέρου δεν έχει διαθέσιμο τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού προς καταβολή οποιουδήποτε οικονομικού ποσού.
Από το Πυροσβεστικό Σώμα κατεβλήθη νομίμως η μισθοδοσία μου για τους μήνες Δεκεμβρίου 2009 και Ιανουαρίου 2010.
Σχετικά με τα αναγραφόμενα στο φύλλο μισθοδοσίας μου για καταβολή νυχτερινών και πενθήμερων ο συντάκτης του δημοσιεύματος όφειλε να γνωρίζει ότι τα ανωτέρω πρόσθετα ποσά δεν αποτελούν αμοιβές δεδουλευμένες του μηνός μισθοδοσίας, αλλά είναι δεδουλευμένα προηγούμενων μηνών και συγκεκριμένα για τον Δεκέμβριο έλαβα τα αναλογούντα ποσά του Σεπτεμβρίου και για τον Ιανουάριο τα αναλογούντα ποσά του Οκτωβρίου. Πρόκειται περί μίας πρακτικής, η οποία ισχύει για το σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος και ως εκ τούτου είναι εύκολα διασταυρώσιμη.
Προς αποφυγή της ίδιας παρεξήγησης στο μέλλον σας γνωστοποιώ ότι το Πυροσβεστικό Σώμα οφείλει ακόμα να καταβάλει σε εμένα τα πενθήμερα και νυχτερινά του μηνός Νοεμβρίου 2009, τα εκτός έδρας προηγουμένων μηνών καθώς και το επίδομα θέσης ευθύνης. Ακόμη, όταν ξεκινήσει η μισθοδοσία μου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τον Δεκέμβριο του 2009 και για τον Ιανουάριο του 2010 πρόκειται, ως προβλέπεται, να γίνει αντιλογισμός μεταξύ των οικονομικών υπηρεσιών των δύο υπουργείων.
Όπως γίνεται αντιληπτό, το δημοσίευμα στερείται παντός ίχνους αληθείας και είναι δεδομένο ότι βασίστηκε σε αναληθείς και κακοήθεις πληροφορίες.
Παραμένω έκπληκτος διότι δεν διασταυρώθηκε κατά το μέρος που με αφορά η πληροφορία - καθώς δεν είχα ουδεμία όχληση προς επιβεβαίωση ή διάψευση - και ζητώ την άμεση και πλήρη αποκατάσταση του ονόματός μου, ευκρινώς και σε αντίστοιχη θέση με το ψευδές δημοσίευμα, τόσο στο έντυπο όσο και στο ηλεκτρονικό μέσο που δημοσιεύεται και επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου
».www.nooz.gr