«Οσο αργότερα οι εκλογές, τόσο χειρότερα για τη χώρα»


«Οσο αργότερα οι εκλογές, τόσο χειρότερα για τη χώρα»